English Pathway Studies Scholarship

English Pathway Studies Scholarship

Bond University
Bond University

Bond University

Gold Coast, Queensland, Australia

Đại học Bond University nằm tại Robina ở Bờ biển Gold, Queensland.Đại học Bond nổi tiếng là đại học tư thục phi lợi nhuận đầu tiên của Australia. Bond University được Cục Tiêu chuẩn Chất lượng Giáo dục Đại học (TEQSA) kiểm định, đồng thời là thành viên Hiệp hội Các đại học Khối Thịnh vượng chung và Các đại học Australia. Tại Bond University, bạn sẽ không mất thời gian với thời gian nghỉ giữa các học kỳ có nghĩa là bạn có thể hoàn thành bằng cử nhân tiêu chuẩn chỉ trong hai năm. Điều đó cũng có nghĩa là bạn sẽ là lao động trước một năm so với lao động còn lại kiếm tiền sớm hơn.

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng Bond University
Tên chương trình học bổng English Pathway Studies Scholarship
Cấp học Cử nhân , Thạc sĩ , Chứng chỉ sau đại học
Giá trị học bổng $2,500 of EAP tuition fee

Chuyên ngành

Tất cả các ngành trừ  Master of Psychology, Study Abroad and Exchange Programs, Bachelor of Medical Studies and Doctor of Physiotherapy.

Hạn nộp 18/10/2019 cho kì 1/2020, 21/2/2020 cho kì 5/2020,
Điều kiện tóm tắt
GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học
Tiếng anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Điều kiện chi tiết

- Nhận được lời đề nghị vào khóa đại học hoặc sau đại học

- Có thành tích xuất sắc

- Hoàn thành mẫu đơn đăng kí xin học bổng

- Chưa từng học các khóa đại học và sau đại học ở trường

Học bổng khác của trường

Bond University Cấp học Điều kiện Bond University

Faculty of Health Sciences and Medicine Postgraduate Scholarship

Giá trị: 25% - 50% học phí

Thạc sĩ

GPA 3.0

Transformer Scholarship

Giá trị: 50% học phí

Cử nhân , Thạc sĩ

International Undergraduate Excellence Scholarship

Giá trị: 50% học phí

Cử nhân

Có thành tích cao trong học tập

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Úc

Australian National University ANU Cấp học Điều kiện Australian National University ANU

10kclub.io Scholarship

Giá trị: 10000 USD

Cử nhân

ANU College of Business & Economics International Merit Scholarship

Giá trị: 50%

Cử nhân

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

The University of Newcastle Úc (UoN) Cấp học Điều kiện The University of Newcastle Úc (UoN)

The International Excellence Scholarship (Information Technology and Computer Science)

Giá trị: Upto AU$60,000 (AU$15,000/năm)

University of Tasmania Cấp học Điều kiện University of Tasmania

Business scholarship: Tasmanian School of Business and Economic

Giá trị: 50 - 100% học phí

Cử nhân

La Trobe University Cấp học Điều kiện La Trobe University

2020 La Trobe University 50% Vietnamese Excellence Scholarship

Giá trị: 50% all tuition fee

Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

GPA 80% - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Học bổng khác trên thế giới

Elmhurst University (Elmhurst College), USA Cấp học Điều kiện Elmhurst University (Elmhurst College), USA

International Chairman’s Award

Giá trị: $ 20,000

Cử nhân

University of South Wales, UK Cấp học Điều kiện University of South Wales, UK

International Office Scholarship

Giá trị: £1,500 - 2,000

Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

University of Sunderland, UK Cấp học Điều kiện University of Sunderland, UK

International Scholarship 2022/23

Giá trị: £1,4000 - £900

Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

University of Leicester, UK Cấp học Điều kiện University of Leicester, UK

Law International UG Merit Scholarship

Giá trị: £3,000 - £5,000

Cử nhân

Glenlyon Norfolk School, Canada Cấp học Điều kiện Glenlyon Norfolk School, Canada

Entrance Scholarship

Giá trị: Lên đến $5,000

Trung học