International Undergraduate Scholarship (IUS)

International Undergraduate Scholarship (IUS)

University of Gloucestershire
University of Gloucestershire

University of Gloucestershire

Gloucester , England, UK

Đại học University of Gloucestershire cam kết cung cấp mọi cơ hội để giúp sinh viên phát triển kỹ năng làm việc thông qua học tập và qua các hoạt động phát triển các kỹ năng sáng tạo, bao gồm các vị trí làm việc và thực tập, tình nguyện viên, thành viên trong nhiều câu  lạc bộ, Tất cả các khóa học tại đây đều khuyến khích sinh viên đi sâu vào hướng nghiên cứu, phân tích và phát triển khả năng tư duy độc lập của sinh viên trong quá trình học tập. 

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng University of Gloucestershire
Tên chương trình học bổng International Undergraduate Scholarship (IUS)
Loại học bổng Học bổng đầu vào
Cấp học Đại học quốc tế năm 1 , Cử nhân
Giá trị học bổng 7000

50% học phí cho năm đầu

Điều kiện chi tiết

Học bổng giảm 50% học phí cho năm đầu
Điều kiện xét duyệt:
Sinh viên có thành tích học tập xuất sắc + kinh nghiệm làm việc nổi bật hoặc portfolio sáng tạo
Có thể yêu cầu phỏng vấn
 

Học bổng khác của trường

University of Gloucestershire Cấp học Điều kiện University of Gloucestershire

International Postgraduate Scholarship

Giá trị: 7000

Thạc sĩ

International Grant Award

Giá trị: 3000

Cử nhân

Academic Merit Scholarship 2022/23

Giá trị: 1200

Cử nhân , Thạc sĩ

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Anh

University of Aberdeen Cấp học Điều kiện University of Aberdeen

Aberdeen Global Scholarship (Undergraduate / PGDE)

Giá trị: 1000

Cử nhân

Manchester Metropolitan University Cấp học Điều kiện Manchester Metropolitan University

International UG/PG Scholarships

Giá trị: £2,000-3,000

Cử nhân

University of the Arts, London Cấp học Điều kiện University of the Arts, London

UAL International Postgraduate £5,000

Giá trị: £5,000

Chứng chỉ sau đại học

University of Huddersfield Cấp học Điều kiện University of Huddersfield

Merit-based scholarships

Giá trị: £2000 up to £4000

Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

Aston University Cấp học Điều kiện Aston University

entrepreneurs - Aston Enterprise Scholarship

Giá trị: 50 - 100%

Chứng chỉ sau đại học

Học bổng khác trên thế giới

Pace University, USA Cấp học Điều kiện Pace University, USA

Undergraduate Direct Entry scholarship

Giá trị: up to 29,500 USD

Cử nhân

University of Canberra, Australia Cấp học Điều kiện University of Canberra, Australia

UC/GBCA SCHOLARSHIP

Giá trị: 15% học phí

Cử nhân , Thạc sĩ

Monash University, Australia Cấp học Điều kiện Monash University, Australia

Science International Merit Grant

Giá trị: Up to $3.000

Cử nhân

GPA ATAR 90.00 - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Queensland University of Technology (QUT), Australia Cấp học Điều kiện Queensland University of Technology (QUT), Australia

Creative Industries International Scholarship

Giá trị: 25%

Cử nhân , Thạc sĩ

GPA < 8.5 tất cả các môn và trung bình môn - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Southern Cross University - SCU, Australia Cấp học Điều kiện Southern Cross University - SCU, Australia

Dr Alan Phan Scholarship

Giá trị: 5.000 AUD

Cử nhân , Thạc sĩ