International Postgraduate Scholarship

International Postgraduate Scholarship

University of Gloucestershire
University of Gloucestershire

University of Gloucestershire

Gloucester , England, UK

Đại học University of Gloucestershire cam kết cung cấp mọi cơ hội để giúp sinh viên phát triển kỹ năng làm việc thông qua học tập và qua các hoạt động phát triển các kỹ năng sáng tạo, bao gồm các vị trí làm việc và thực tập, tình nguyện viên, thành viên trong nhiều câu  lạc bộ, Tất cả các khóa học tại đây đều khuyến khích sinh viên đi sâu vào hướng nghiên cứu, phân tích và phát triển khả năng tư duy độc lập của sinh viên trong quá trình học tập. 

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng University of Gloucestershire
Tên chương trình học bổng International Postgraduate Scholarship
Loại học bổng Học bổng đầu vào
Cấp học Thạc sĩ
Giá trị học bổng 7000

Điều kiện chi tiết

Học bổng giảm 50% học phí cho cả khóa học
Điều kiện như học bổng IUS
 

Học bổng khác của trường

University of Gloucestershire Cấp học Điều kiện University of Gloucestershire

International Undergraduate Scholarship (IUS)

Giá trị: 7000

Đại học quốc tế năm 1 , Cử nhân

International Grant Award

Giá trị: 3000

Cử nhân

Academic Merit Scholarship 2022/23

Giá trị: 1200

Cử nhân , Thạc sĩ

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Anh

University of East Anglia (UEA) Cấp học Điều kiện University of East Anglia (UEA)

Economics: Vietnam Scholarship (PG)

Giá trị: £9050

Thạc sĩ

University of York Cấp học Điều kiện University of York

Merit-based Academic Scholarship

Giá trị: £1,000 - £2,000

Dự bị đại học , Đại học quốc tế năm 1 , Dự bị thạc sĩ

GPA 7.5 trở lên

University of Nottingham Cấp học Điều kiện University of Nottingham

ASEAN and Oceania Undergraduate Excellence Award

Giá trị: £2,000 to £6,000

Cử nhân

St Mary’s University, Twickenham Cấp học Điều kiện St Mary’s University, Twickenham

Undergraduate international scholarships

Giá trị: 3000/năm đầu

Cử nhân

Birmingham City University Cấp học Điều kiện Birmingham City University

Undergraduate Scholarship

Giá trị: £2,000

Cử nhân

Học bổng khác trên thế giới

Boston Trinity Academy, USA Cấp học Điều kiện Boston Trinity Academy, USA

Vietnamese student entrance scholarship

Giá trị: 15000 USD

Trung học

Curtin University, Australia Cấp học Điều kiện Curtin University, Australia

Entrance Scholarship

Giá trị: Free 10 English weeks

Dự bị đại học

FIC Fraser International College (Simon Fraser University), Canada Cấp học Điều kiện FIC Fraser International College (Simon Fraser University), Canada

Sustainability Scholarship

Giá trị: 2,500

Đại học quốc tế năm 1

GPA 7.0 - Tiếng Anh 6.0 overall with minimum 6.0 in Reading and Writing and 5.5 in Speaking and Listening

Application form, Interview

Australian National University ANU, Australia Cấp học Điều kiện Australian National University ANU, Australia

ANU College of Business & Economics International Merit Scholarship

Giá trị: 50%

Cử nhân

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Macquarie University - MQ, Australia Cấp học Điều kiện Macquarie University - MQ, Australia

Macquarie University ASEAN Scholarship

Giá trị: 10.000 USD

Cử nhân , Thạc sĩ

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học