Drew Scholarship in the Arts

Drew Scholarship in the Arts

Drew University
Drew University

Drew University

Madison, New Jersey, USA

Thành lập năm 1867, là một trong những trường đại học đại cương hàng đầu của Mỹ, Drew University hiện đang thu hút sinh viên trên khắp thế giới với các chương trình học tập độc đáo, toàn diện, đa dạng và mang tính thực tiễn cao cùng các chuyên ngành từ Nghệ thuật, Kinh tế đến Kỹ thuật.

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng Drew University
Tên chương trình học bổng Drew Scholarship in the Arts
Cấp học Cử nhân
Giá trị học bổng $1,000 ($4,000 trong 4 năm)

Hạn nộp Tự động xét

Điều kiện chi tiết

Học sinh phải có thành tích học tập tốt, đăng ký 12 tín chỉ trở lên mỗi học kỳ và tiếp tục là người tham gia tích cực trong nghệ thuật để duy trì đủ điều kiện nhận học bổng này.

Thông tin chi tiết

  • Những người đăng ký nhập học với tài năng và quan tâm đến mỹ thuật hoặc biểu diễn (nghệ thuật, sân khấu và âm nhạc) được khuyến khích nộp đơn xin Drew Scholarship in the Arts.
  • Giải thưởng này ngoài bất kỳ giải thưởng thành tích học tập nào nhận được khác.
  • Ứng viên nhận Drew Scholarship in the Arts không bắt buộc phải học chuyên ngành trong một lĩnh vực nghệ thuật, họ sẽ được tham gia vào nghệ thuật hoặc biểu diễn nghệ thuật trong suốt sự nghiệp đại học của họ.

Học bổng khác của trường

Drew University Cấp học Điều kiện Drew University

Drew Scholarship

Giá trị: $7,000

Cử nhân

GPA 3.25-3.499

Merit Scholarship for New First-Year Students

Giá trị: $ 10,000 - $25,000

Cử nhân

Baldwin Honors Scholarship

Giá trị: $2,500

Cử nhân

Regional Scholarship

Giá trị: $8,000

Cử nhân

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Mỹ

Drew University Cấp học Điều kiện Drew University

Merit Scholarship for New First-Year Students

Giá trị: $ 10,000 - $25,000

Cử nhân

Thornton Academy Cấp học Điều kiện Thornton Academy

Học bổng dành cho học sinh quốc tế

Giá trị: lên tới $18,000 / năm

Trung học

Cấp học Điều kiện

Học bổng Pathway Progression

Giá trị: $3,000

Dự bị đại học

GPA 3.0

University of Vermont Cấp học Điều kiện University of Vermont

Global Gateway Program(2 Semesters)

Giá trị: $5,000 - $10,000

Dự bị đại học

Western Washington University Cấp học Điều kiện Western Washington University

Graduate Direct Admission

Giá trị: $2,500 - $3,500

Thạc sĩ

Học bổng khác trên thế giới

Ulster University, UK Cấp học Điều kiện Ulster University, UK

Master Scholarships

Giá trị: Up to £5,400

Thạc sĩ

Sinh viên xuất sắc

Nottingham Trent University, UK Cấp học Điều kiện Nottingham Trent University, UK

Postgraduate Masters Scholarships

Giá trị: 25% hoặc 50% học phí

Thạc sĩ

Sinh viên đăng ký học chương trình Master kỳ tháng 1/2020

University of Sydney, Australia Cấp học Điều kiện University of Sydney, Australia

Foundation Program

Giá trị: AU$ 2,500 – 5,000

Dự bị đại học

GPA 8.0 trở lên

Phỏng vấn

Edith Cowan University, Australia Cấp học Điều kiện Edith Cowan University, Australia

Petroleum Engineering Scholarship

Giá trị: 20% học phí

Cử nhân , Thạc sĩ

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của môn học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của môn học

Bellerbys College, UK Cấp học Điều kiện Bellerbys College, UK

GCSE Pathway Scholarship

Giá trị: 20%

Trung học

GPA 3.2 - Tiếng Anh 5.5

Phỏng vấn