London Business School Luxury and Retail Scholarship

London Business School Luxury and Retail Scholarship

London Business School
London Business School

London Business School

London, England, UK

Trường Đại học London Business School là một trong những trường thành viên trong University of London. Năm 2014, trường đã được đánh giá là trường kinh doanh tốt nhất tại Châu Âu trong bảng xếp hạng của Financial Times.

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng London Business School
Tên chương trình học bổng London Business School Luxury and Retail Scholarship
Cấp học Thạc sĩ
Giá trị học bổng Upto 50%

Số lượng 1

Học bổng khác của trường

London Business School Cấp học Điều kiện London Business School

LBS Technology and Engineering Scholarship

Giá trị: Upto 50%

Thạc sĩ

London Business School Entrepreneurship Scholarship

Giá trị: Upto 50%

Thạc sĩ

London Business School Energy Scholarship

Giá trị: Upto 50%

Thạc sĩ

The 30% Club Scholarship MBA

Giá trị: Upto 50%

Thạc sĩ

Masters in Finance Scholarship for Women

Giá trị: Up to 50%

Thạc sĩ

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Anh

The University of Manchester Cấp học Điều kiện The University of Manchester

2023-24 INTO UOM Future Leaders Scholarship

Giá trị: £3,000

Dự bị đại học , Cử nhân

GPA 8.0 trở lên - Tiếng Anh 6.0

University of Bolton Cấp học Điều kiện University of Bolton

International Excellent Scholarship

Giá trị: 1000 - 5000 GBP

Cử nhân

University of Glasgow Cấp học Điều kiện University of Glasgow

Glasgow International College Pathway Scholarship

Giá trị: 20,000 GBP

University of Bedfordshire Cấp học Điều kiện University of Bedfordshire

International Scholarships

Giá trị: £1,000

Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

University of Wolverhampton Cấp học Điều kiện University of Wolverhampton

Academic Scholarship

Giá trị: £2,000

Cử nhân

Học bổng khác trên thế giới

Colorado State University, USA Cấp học Điều kiện Colorado State University, USA

Cascade Scholarship

Giá trị: $6,000

Cử nhân

RMIT University, Australia Cấp học Điều kiện RMIT University, Australia

COBL Academic Merit Scholarship

Giá trị: 25% học phí

Cử nhân , Thạc sĩ

GPA 9.0/10

University of Manitoba, Canada Cấp học Điều kiện University of Manitoba, Canada

Học bổng Đầu Vào

Giá trị: $1,000

GPA 8.0+

University of South Florida (USF), USA Cấp học Điều kiện University of South Florida (USF), USA

INTO Regional Scholarship

Giá trị: $5,00 - 10,000

Đại học quốc tế năm 1

FIC Fraser International College (Simon Fraser University), Canada Cấp học Điều kiện FIC Fraser International College (Simon Fraser University), Canada

Vietnamese Student Scholarship

Giá trị: 3,000

GPA 7.0 - Tiếng Anh 6.0 overall with minimum 6.0 in Reading and Writing and 5.5 in Speaking and Listening

Application form, Interview, Scholarship essay