GCSE Pathway Scholarship

GCSE Pathway Scholarship

Bellerbys College
Bellerbys College

Bellerbys College

Brighton, England, UK

Trường Trung học Bellerbys College UK là hệ thống bao gồm 2 trường chuyên, được thành lập với mục đích mang lại nền giáo dục chất lượng cao. Trường được giảng dạy giúp các bạn học sinh định hướng và tìm được đúng ngôi trường đại học ngay từ những năm trung học. Ngoài ra trường cũng có sự liên két chặt chẽ với những trường Đại học tại Anh. Chính vì vậy, sau khi tốt nghiệp các bạn học sinh của trường theo học tại những Đại học danh tiếng như Oxford, Cambridge và các trường đại học thuộc Russell Group.

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng Bellerbys College
Tên chương trình học bổng GCSE Pathway Scholarship
Cấp học Trung học
Giá trị học bổng 20%

Điều kiện tóm tắt
GPA 3.2
Tiếng anh 5.5
Điều kiện khác Phỏng vấn

Điều kiện chi tiết

Làm bài test Tiếng Anh và Toán của trường

Học bổng khác của trường

Bellerbys College Cấp học Điều kiện Bellerbys College

A-Level Scholarship

Giá trị: 50%

Trung học

A-Level Scholarship

Giá trị: 70%

Trung học

A-Level Scholarship

Giá trị: 40%

Trung học

GPA 3.6 - Tiếng Anh 6.5

Phỏng vấn

A-Level Scholarship

Giá trị: 20%

Trung học

GPA 3.2 - Tiếng Anh 6.0

Phỏng vấn

GCSE Pathway Scholarship

Giá trị: 70%

Trung học

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Anh

Robert Gordon University Cấp học Điều kiện Robert Gordon University

RGU International Student Discount for Undergraduate Students

Giá trị:

Cử nhân

University of Wolverhampton Cấp học Điều kiện University of Wolverhampton

Academic Scholarship

Giá trị: £2,000

Cử nhân

Queen's University Belfast Cấp học Điều kiện Queen's University Belfast

Loyalty Scholarship

Giá trị: 20% học phí năm 1

Cử nhân , Thạc sĩ

Keele University Cấp học Điều kiện Keele University

Postgraduate Global Scholarship

Giá trị: £2,000 - £6,000

Chứng chỉ sau đại học

Full Time MBA Scholarship

Giá trị: £3,000 - £5,000

Thạc sĩ

Học bổng khác trên thế giới

University of Melbourne, Australia Cấp học Điều kiện University of Melbourne, Australia

Melbourne School of Engineering Scholarship

Giá trị: $5,000 - $20,000

Thạc sĩ

Whittier Christian School, USA Cấp học Điều kiện Whittier Christian School, USA

Học bổng đầu vào

Giá trị: 4.000USD

Trung học

Nộp hồ sơ và phỏng vấn trực tiếp với trường

Canberra - University of Canberra (UC), Australia Cấp học Điều kiện Canberra - University of Canberra (UC), Australia

VS Social Champion Scholarship

Giá trị: up to $ 50000

Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

University of Manitoba, Canada Cấp học Điều kiện University of Manitoba, Canada

Học bổng Đầu Vào

Giá trị: $1,000

Cử nhân

GPA 8.0+

University of Tasmania, Australia Cấp học Điều kiện University of Tasmania, Australia

International Women in Maritime Engineering Scholarship

Giá trị: 75% - 100% Undergraduate for Frist year

Cử nhân , Thạc sĩ