Scholarships for new international students

Scholarships for new international students

University of Huddersfield
University of Huddersfield

University of Huddersfield

Huddersfield, England, UK

Đại học University of Huddersfield xếp hạng 41 quốc gia (theo The Guardian 2019), trường được đánh giá là một trong những trường có chất lượng đào tạo cao tại Anh, nội dung đào tạo mang đậm tính thực tiễn và ứng dụng cao và luôn được sinh viên của trường đánh giá mức độ hài lòng cao. Trường nhận được giải thưởng “Trường Đại học mới có chất lượng đào tạo cao” của Times Higher Education Supplement.

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng University of Huddersfield
Tên chương trình học bổng Scholarships for new international students
Cấp học Cử nhân , Thạc sĩ
Giá trị học bổng £2,000

Chuyên ngành

BA, BSc, BEng, MA, MSc, MBA programmes

Học bổng khác của trường

University of Huddersfield Cấp học Điều kiện University of Huddersfield

Southeast Asian Scholarship

Giá trị: Up to £8,000

Cử nhân , Thạc sĩ

Học sinh Vietnam, Singapore, Laos, Cambodia, Myanmar đăng ký học full-time

Vietnam Academic Excellence Scholarships

Giá trị: Up to 4000

Cử nhân

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Anh

University of Westminster Cấp học Điều kiện University of Westminster

International Postgraduate Part Fee Scholarship

Giá trị: GBP 2000

Thạc sĩ

GPA 8.0

CATS College London Cấp học Điều kiện CATS College London

Entrance Scholarship

Giá trị: 20%-40% học phí

Trung học

Oxford Sixth Form College Cấp học Điều kiện Oxford Sixth Form College

Học bổng 40% học phí dành cho chương trình A Level hoặc BTEC

Giá trị: 40% Học phí

Trung học

Tiếng Anh IELTS : 6.5 (All skill)

Cardiff Metropolitan University Cấp học Điều kiện Cardiff Metropolitan University

Undergraduate Scholarship

Giá trị: £1,200 ​

Cử nhân

University of York Cấp học Điều kiện University of York

Merit-based Academic Scholarship

Giá trị: £1,000 - £2,000

Dự bị đại học , Đại học quốc tế năm 1 , Dự bị thạc sĩ

GPA 7.5 trở lên

Học bổng khác trên thế giới

MacEwan University, Canada Cấp học Điều kiện MacEwan University, Canada

Entrance Scholarship

Giá trị: $8,000

Cử nhân

GPA 85-89.99

University of Tasmania, Australia Cấp học Điều kiện University of Tasmania, Australia

International Women in Maritime Engineering Scholarship

Giá trị: 75% - 100% Undergraduate for Frist year

Cử nhân , Thạc sĩ

Southern Cross University - SCU, Australia Cấp học Điều kiện Southern Cross University - SCU, Australia

Vice Chancellor’s International Diversification Scholarship

Giá trị: $8.000

Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Adelphi University, USA Cấp học Điều kiện Adelphi University, USA

International Scholarship

Giá trị: $25,000

Cử nhân

Queensland University of Technology (QUT), Australia Cấp học Điều kiện Queensland University of Technology (QUT), Australia

Creative Industries International Scholarship - Vietnam Excellence

Giá trị: 50%

Cử nhân , Thạc sĩ

GPA < 8.6 tất cả các môn và trung bình môn - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học