Scholarships for new international students

Scholarships for Business and Education Master program

University of Huddersfield
University of Huddersfield

University of Huddersfield

Huddersfield, England, UK

Đại học University of Huddersfield xếp hạng 54 quốc gia (theo The Guardian 2022), trường được đánh giá là một trong những trường có chất lượng đào tạo cao tại Anh, nội dung đào tạo mang đậm tính thực tiễn và ứng dụng cao và luôn được sinh viên của trường đánh giá mức độ hài lòng cao. Trường nhận được giải thưởng “Trường Đại học mới có chất lượng đào tạo cao” của Times Higher Education Supplement.

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng University of Huddersfield
Tên chương trình học bổng Scholarships for Business and Education Master program
Cấp học Thạc sĩ
Giá trị học bổng 7000

Chuyên ngành

MA TESOL hoặc MA Education:

Sinh viên các trường đại học Sư phạm Hà Nội (HNEU), đại học Hà Nội (Hanoi University) và Đại học Ngoại Thương (FTU): Thêm 1000 GBP (Được cộng với học bổng International Student)

Vậy nên sinh viên với GPA > 7.0 sẽ được 4000 GBP và > 8.0 sẽ được 5000 GBP

Các chương trình thạc sỹ thuộc khối ngành kinh tế:

Sinh viên các trường Đại học Ngoại Thương (FTU) và Đại học Kinh Tế quốc dân (NEU) apply các chương trình Top-up và Thạc sỹ của trường Huddersfield Business School sẽ được upgrade thêm 1,000 Bảng. (Được cộng với học bổng International Student)

Vậy nên sinh viên với GPA > 7.0 sẽ được 4000 GBP và > 8.0 sẽ được 5000 GBP

Mỗi trường đại học đối tác có tên như trên sẽ có một suất học bổng 7,000 Bảng dành cho sinh viên có điểm GPA cao nhất. Học bổng 7,000 sẽ chỉ được xét khi hết deadline hoàn thành các điều kiện (10th July).

Học bổng khác của trường

University of Huddersfield Cấp học Điều kiện University of Huddersfield

Vietnam Academic Excellence Scholarships

Giá trị: Up to 4000

Cử nhân , Thạc sĩ

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Anh

Swansea University Cấp học Điều kiện Swansea University

Postgraduate International Excellence Scholarship (South Asia)

Giá trị: Up to £4,000

Oxford Sixth Form College Cấp học Điều kiện Oxford Sixth Form College

Oxford Sixth Form College 40%

Giá trị: GBP 10,000

Trung học

Oxford Sixth Form College Cấp học Điều kiện Oxford Sixth Form College

Học bổng giá trị 20% cho chương trình NCUK

Giá trị: 20% Học phí

Trung học

University Of Sussex Cấp học Điều kiện University Of Sussex

Sussex Vietnam Scholarship

Giá trị: £3,000

Thạc sĩ

University of Hertfordshire Cấp học Điều kiện University of Hertfordshire

20% Alumni Scholarships

Giá trị: 20% học phí

Thạc sĩ

Học bổng dành cho sinh viên đã tốt nghiệp Cử nhân tại trường, muốn đăng kí lên Thạc sĩ

Học bổng khác trên thế giới

The University of New South Wales - UNSW, Australia Cấp học Điều kiện The University of New South Wales - UNSW, Australia

UNSW Global Academic Award

Giá trị: 5,000 - 10,000 AUD for one time

Cử nhân

University of Technology Sydney UTS, Australia Cấp học Điều kiện University of Technology Sydney UTS, Australia

UTS FEIT International Mathematical Olympiad Scholarship Vietnam

Giá trị: "100% all tuition fee Financial contribution

Cử nhân

Curtin University, Australia Cấp học Điều kiện Curtin University, Australia

Entrance Scholarship

Giá trị: Free 10 English weeks

Dự bị đại học

La Trobe University, Australia Cấp học Điều kiện La Trobe University, Australia

La Trobe University Excellence Scholarship

Giá trị: up to 50% cho toàn bộ khóa học

Cử nhân , Thạc sĩ , Chứng chỉ sau đại học

GPA 80% - Tiếng Anh Đáp ứng được nhu cầu đầu vào của trường

Academic performance, extra-curricular activities, and any other outstanding achievements.

Maastricht School of Management (MsM), Netherlands Cấp học Điều kiện Maastricht School of Management (MsM), Netherlands

Women Ambassadorship Scholarship

Giá trị: Up to 50% học phí

Thạc sĩ