Merit Scholarship for New First-Year Students

Merit Scholarship

Drew University
Drew University

Drew University

Madison, New Jersey, USA

Thành lập năm 1867, là một trong những trường đại học đại cương hàng đầu của Mỹ, Drew University hiện đang thu hút sinh viên trên khắp thế giới với các chương trình học tập độc đáo, toàn diện, đa dạng và mang tính thực tiễn cao cùng các chuyên ngành từ Nghệ thuật, Kinh tế đến Kỹ thuật.

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng Drew University
Tên chương trình học bổng Merit Scholarship
Cấp học Cử nhân
Giá trị học bổng $ 10,000 - $25,000

Hạn nộp Tự động xét

Thông tin chi tiết

  • Ứng viên nộp đơn vào Drew sẽ được xem xét cho một trong ba học bổng lớn tại Drew: Francis Asbury Scholarship, The Presidential Scholarship and The Dean’s Scholarship. 
  • Những học bổng này được trao tại thời điểm nhập học, không yêu cầu đơn đăng ký riêng và dựa trên điểm số của ứng viên trong các lớp học, của chương trình giảng dạy và điểm kiểm tra tiêu chuẩn tốt nhất của ứng viên (không bắt buộc đối với The Dean’s Scholarship). 
  • Số tiền học bổng hàng năm được gia hạn với số tiền ban đầu được trao, giả sử không có thay đổi lớn trong học phí đại học và phụ thuộc vào việc duy trì tiến độ học tập thỏa đáng.

Học bổng khác của trường

Drew University Cấp học Điều kiện Drew University

Drew Scholarship

Giá trị: $7,000

Cử nhân

GPA 3.25-3.499

Baldwin Honors Scholarship

Giá trị: $2,500

Cử nhân

Drew Scholarship in the Arts

Giá trị: $1,000 ($4,000 trong 4 năm)

Cử nhân

Regional Scholarship

Giá trị: $8,000

Cử nhân

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Mỹ

Elmhurst University (Elmhurst College) Cấp học Điều kiện Elmhurst University (Elmhurst College)

International Graduate Scholarship

Giá trị: $ 5,000

Thạc sĩ

Transfer International Discovery Award

Giá trị: $ 5,000

Cử nhân

Merit Scholarships

Giá trị: $ 8,000 - $ 17,000

Cử nhân

John Bapst Memorial High School Cấp học Điều kiện John Bapst Memorial High School

Học bổng đầu vào

Giá trị: 19.899USD

Trung học

Nộp hồ sơ và phỏng vấn trực tiếp với trường

Illinois Institute of Technology Cấp học Điều kiện Illinois Institute of Technology

International Graduate Year

Giá trị: up to 5,000 USD

Đại học quốc tế năm 1

Học bổng khác trên thế giới

Queensland University of Technology (QUT), Australia Cấp học Điều kiện Queensland University of Technology (QUT), Australia

International Merit Scholarship

Giá trị: 25%

Cử nhân , Thạc sĩ , Chứng chỉ sau đại học

GPA <8.5 tất cả các môn học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Glasgow Caledonian University, UK Cấp học Điều kiện Glasgow Caledonian University, UK

New to GCU

Giá trị: Lên đến £4,000

Cử nhân , Thạc sĩ

La Trobe University, Australia Cấp học Điều kiện La Trobe University, Australia

La Trobe South East Asia Scholarship

Giá trị: 30%

Cử nhân , Thạc sĩ , Chứng chỉ sau đại học

Western University, Canada Cấp học Điều kiện Western University, Canada

International Presidents Entrance Scholarship

Giá trị: $50,000

Cử nhân , Thạc sĩ

Aberystwyth University, UK Cấp học Điều kiện Aberystwyth University, UK

International Postgraduate Excellence Scholarships

Giá trị: Lên đến £8,000

Cử nhân , Thạc sĩ