Entrance Scholarship

Entrance Scholarship

St. George Academy Toronto High School

Là một trong những trường trung học tư thục được chứng nhận bởi bộ giáo dục bang Ontario, trường trung học St. George Academy Toronto High School (SGA) luôn nhấn mạnh vào giảng dạy, thành tích học tập, và tập trung định hướng giáo dục sau trung học cho học sinh tới các trường Đại học top tại Ontario nói riêng và Canada nói chung

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng St. George Academy Toronto High School
Tên chương trình học bổng Entrance Scholarship
Cấp học Trung học
Giá trị học bổng CAD 3.000 - 8.000

Điều kiện tóm tắt
GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Canada

BICC Birmingham International Collegiate of Canada Cấp học Điều kiện BICC Birmingham International Collegiate of Canada

Học bổng học thuật bậc Trung học 2022

Giá trị: 5.000 CAD

Trung học

GPA Từ 8.0 - Tiếng Anh Phỏng vấn trực tiếp thay cho điểm IELTS

Học sinh lớp 9 – 12

Fairleigh Dickinson University FDU - Vancouver Campus Cấp học Điều kiện Fairleigh Dickinson University FDU - Vancouver Campus

International Undergraduate Freshmen Scholarships

Giá trị: Up to $32,000 per year

Cử nhân

GPA A

SAT

Columbia Academy (Downtown Vancouver) Cấp học Điều kiện Columbia Academy (Downtown Vancouver)

Special Talents Scholarship

Giá trị: 1.000- 5.000 CAD

Trung học

GPA 85%

Học sinh nằm trong Top 3 trong một cuộc thi cấp tỉnh, quốc gia hoặc quốc tế.

Western University Cấp học Điều kiện Western University

International Presidents Entrance Scholarship

Giá trị: $50,000

Cử nhân , Thạc sĩ

Confederation College Cấp học Điều kiện Confederation College

Employment

Giá trị: 2.000 CAD

Cao đẳng

GPA 3.0 - Tiếng Anh 6.5 min 6.0

Học bổng khác trên thế giới

The University of New South Wales - UNSW, Australia Cấp học Điều kiện The University of New South Wales - UNSW, Australia

International Scientia Coursework Scholarship

Giá trị: Full Tuition Fee; 20,000 AUD per anum

Cử nhân , Thạc sĩ

Keele University, UK Cấp học Điều kiện Keele University, UK

Vice Chancellors Scholarship

Giá trị:

Chứng chỉ sau đại học

Northumbria University, UK Cấp học Điều kiện Northumbria University, UK

Master Scholarships

Giá trị: Up to £5,400

Thạc sĩ

Tiếng Anh 6.5

Học sinh nhập học kỳ tháng 1/2020

Griffith University, Australia Cấp học Điều kiện Griffith University, Australia

International Student Excellence Scholarship – Postgraduate Coursework

Giá trị: 25% học phí

Thạc sĩ

GPA 3.0

RMIT University, Australia Cấp học Điều kiện RMIT University, Australia

Merit scholarship for Vietnamese students

Giá trị: AUD $10000

Cử nhân , Thạc sĩ

Là học sinh Việt Nam, apply vào trường từ Việt Nam