Entrance Scholarship

Entrance Scholarship

St. George Academy Toronto High School

Là một trong những trường trung học tư thục được chứng nhận bởi bộ giáo dục bang Ontario, trường trung học St. George Academy Toronto High School (SGA) luôn nhấn mạnh vào giảng dạy, thành tích học tập, và tập trung định hướng giáo dục sau trung học cho học sinh tới các trường Đại học top tại Ontario nói riêng và Canada nói chung

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng St. George Academy Toronto High School
Tên chương trình học bổng Entrance Scholarship
Cấp học Trung học
Giá trị học bổng CAD 3.000 - 8.000

Điều kiện tóm tắt
GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Canada

Columbia Academy (Downtown Vancouver) Cấp học Điều kiện Columbia Academy (Downtown Vancouver)

Special Talents Scholarship

Giá trị: 1.000- 5.000 CAD

Trung học

GPA 85%

Học sinh nằm trong Top 3 trong một cuộc thi cấp tỉnh, quốc gia hoặc quốc tế.

University of Canada West Cấp học Điều kiện University of Canada West

UCW - Southeast Asia (SEA) Regional Grant

Giá trị: $ 18,900

Cử nhân , Thạc sĩ

BICC Birmingham International College of Canada Cấp học Điều kiện BICC Birmingham International College of Canada

Học bổng 30% học phí trường BICC

Giá trị: 20% học phí

Trung học

GPA 8.5 - Tiếng Anh IELTS: 6.5 hoặc TOEFL 79-93

Bài luận

University of Fraser Valley. Cấp học Điều kiện University of Fraser Valley.

International Excellence Entrance Scholarships

Giá trị: $ 10,000

Cử nhân

Confederation College Cấp học Điều kiện Confederation College

Học bổng $500

Giá trị:

Cao đẳng

GPA 7.0- 8.0

Học bổng khác trên thế giới

Griffith University, Australia Cấp học Điều kiện Griffith University, Australia

International Student Excellence Scholarship – Postgraduate Coursework

Giá trị: 25% học phí

Thạc sĩ

GPA 3.0

Queen's University Belfast, UK Cấp học Điều kiện Queen's University Belfast, UK

Early Bird Reward

Giá trị: 10% tổng chi phí

Cử nhân , Thạc sĩ

dành riêng cho sinh viên mới đang giữ unconditional letter và trả phí đầy đủ

University of Technology Sydney UTS, Australia Cấp học Điều kiện University of Technology Sydney UTS, Australia

UTS Diploma to Degree Scholarship for High School Graduates

Giá trị: 25% học phí

Cao đẳng

Sinh viên Việt Nam đăng ký học Full-time

UTS Grant for Masters by Coursework Students

Giá trị: $3,000 the first session

Thạc sĩ

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Curtin University, Australia Cấp học Điều kiện Curtin University, Australia

Entrance Scholarship

Giá trị: Free 10 English weeks

Dự bị đại học