President’s Scholarship of Nipissing University

President’s Scholarship

Nipissing University
Nipissing University

Nipissing University

North Bay, Ontario, Canada

  • Đứng thứ 62 trong top 100 trường đại học tốt nhất Canada (QS World University Rankings® 2013/14).
Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng Nipissing University
Tên chương trình học bổng President’s Scholarship
Cấp học Cử nhân
Giá trị học bổng $3000/năm

Chuyên ngành

Khoa Khoa học và Nghệ thuật

Chương trình: Đa ngành

Hạn nộp Sinh viên phải đăng ký nhập học vào NU trước 1/5.
Điều kiện tóm tắt
GPA trên 90%

Thông tin chi tiết

Tất cả những bạn sinh viên quốc tế với thành tích tốt muốn theo học chương trình cử nhân ( full-time) tại Nipissing University sẽ có cơ hội được nhận học bổng này.

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Canada

Laurentian University Cấp học Điều kiện Laurentian University

Entrance Scholarship

Giá trị: $10,000/năm

Cử nhân

GPA 80 -89.99

UIS - Urban International School Cấp học Điều kiện UIS - Urban International School

High Academic Performance

Giá trị: 2000

Trung học

GPA 8.5 - Tiếng Anh Không yêu cầu

Học bổng áp dụng cho học sinh đăng ký kỳ nhập học từ 01/2021 - 01/2022

Centennial College Cấp học Điều kiện Centennial College

Học bổng Loyalty

Giá trị: 3.000

Cao đẳng , Cao đẳng nâng cao , Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

BICC Birmingham International Collegiate of Canada Cấp học Điều kiện BICC Birmingham International Collegiate of Canada

Học bổng học thuật bậc Trung học 2022

Giá trị: 12.000 CAD

Trung học

GPA Từ 8.0 - Tiếng Anh Phỏng vấn trực tiếp thay cho điểm IELTS

Học sinh lớp 9 – 12

Mount Saint Vincent University Cấp học Điều kiện Mount Saint Vincent University

Entrance Scholarship

Giá trị: $2,500-$28,000 CAD

Cử nhân

GPA 8.0 trở lên

Học bổng khác trên thế giới

University of Vermont, USA Cấp học Điều kiện University of Vermont, USA

Global Gateway Program(2 Semesters)

Giá trị: $5,000 - $10,000

Dự bị đại học

University of Tasmania, Australia Cấp học Điều kiện University of Tasmania, Australia

Tasmanian International Scholarship

Giá trị: 25% Học phí

Cử nhân , Thạc sĩ

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

HAN University of Applied Sciences, Netherlands Cấp học Điều kiện HAN University of Applied Sciences, Netherlands

Orange Tulip Scholarship

Giá trị: €12.000

Cử nhân

Tiếng Anh IELTS từ 6.5, TOEFL iBT từ 90 hoặc chứng chỉ CAE/ CPE

University of Stirling, UK Cấp học Điều kiện University of Stirling, UK

INTO University of Stirling JV Progression Scholarships

Giá trị: Up to £3,000

Cử nhân , Thạc sĩ

Blue Mountain International Hotel Management School (BMIHMS), Australia Cấp học Điều kiện Blue Mountain International Hotel Management School (BMIHMS), Australia

English Language Scholarship

Giá trị: 10 week Tuition fees

Cử nhân , Thạc sĩ