Học bổng đầu vào

Học bổng đầu vào

Kingsway Academy
Kingsway Academy

Kingsway Academy

London CA, Ontario, Canada

Trường Trung học Phổ thông Kingsway Academy giúp học sinh nâng cao kiến thức học thuật, Anh ngữ học thuật, còn giúp học sinh tăng cường kỹ năng sử dụng thư viện, làm việc nhóm, thuyết trình và năng lực tư duy biện chứng.

Xem thông tin chi tiết của trường
Tổ chức cấp học bổng Kingsway Academy
Tên chương trình học bổng Học bổng đầu vào
Loại học bổng 0
Bậc học High School
Giá trị học bổng $2,000-$5,000 CAD

70% - 75%: CAD 2,000\r\n76% - 80%: CAD 3,000\r\n81% - 90%: CAD 4,000\r\n96% trở lên: CAD 5,000

Số lượng

Chuyên ngành
Hạn nộp
Điều kiện tóm tắt
GPA
Tiếng anh

Học bổng bạn có thể quan tâm

Comox Valley School District (School District No. 71)

Entrance Scholarship

$ 500

GPA 8.0 - Tiếng anh 8.0

Chi tiết

University of Fraser Valley.

British Columbia High School Entrance Scholarships

$ 5,000

Chi tiết

University of Fraser Valley.

International Regional Entrance Scholarships

$ 5,000

Chi tiết

University of Fraser Valley.

International Excellence Entrance Scholarships

$ 10,000

Chi tiết

Fairleigh Dickinson University FDU - Vancouver Campus

Entrance Scholarship

65% - 75% học phí

GPA A

SAT

Chi tiết

Học bổng khác trên thế giới

Western Washington University

Undergraduate Direct Admission

$1,000 to $3,500

3.0 GPA = $1,500 3.6 GPA = $2,500

Chi tiết

Western Washington University

International Year( 2 Quarters)

$1,500 -$5,000

Awarded at admission

Chi tiết

University of Vermont

Undergraduate Direct Admission

$8,000 - $20,000

Award amounts vary based on university policy; renewable for 4 years if student maintains 3.0 GPA and enrolls in 12+ credits per semesters

Chi tiết

University of Vermont

Master s International Year ( 2 Semesters)

$5,000 - $10,000

Renewable for 1 year if student maintains 3.5 GPA

Chi tiết

University of Vermont

Global Gateway Program(2 Semesters)

$5,000 - $10,000

Renewable for 4 years if student maintains 3.0GPA

Chi tiết