Scholarship of University of Yorkville

Exclusive Scholarship

Yorkville University
Yorkville University

Yorkville University

Fredericton, New Brunswick, Canada

Trường Đại học Yorkville University là trường Đại học tư thục lớn tại Canada chuyên cung cấp các chương trình giáo dục chất lượng cho sinh viên quốc tế. Các bạn có thể hoàn thành bằng Đại học trong vòng 2.5 năm vừa rút ngắn được thời gian vừa tiết kiệm được chi phí.

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng Yorkville University
Tên chương trình học bổng Exclusive Scholarship
Cấp học Cử nhân
Giá trị học bổng $ 10,000

Số lượng Không giới hạn

Hạn nộp Khi đăng ký nhập học vào Yorkville University.
Điều kiện tóm tắt
GPA 6.0
Tiếng anh IELTS 6.0 không có kỹ năng nào dưới 5.5 hoặc TOEFL 78.0 không có kỹ năng nào dưới 18.0

Thông tin chi tiết

Dành cho sinh viên quốc tế đáp ứng đủ điều kiện đầu vào của trường.

Chương trình học bổng chỏ áp dụng cho một số chuyên ngành nhất định:

  • Quản trị Kinh doanh và Quản lý Dự án.
  • Quản lý Kinh doanh và Quản lý Năng lượng.
  • Quản trị Kinh doanh và Kế toán
  • Quản lý Kinh doanh - Quản lý chuỗi cung ứng
  • Thiết kế nội thất.

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Canada

Lakehead University Cấp học Điều kiện Lakehead University

Double Scholarship 35.000$ Lakehead

Giá trị: lên đến 35.000$

Cử nhân

GPA 90% - Tiếng Anh 6.0

Không có

University of Regina Cấp học Điều kiện University of Regina

Học giả xuất sắc

Giá trị: 74,000

International Entrance Scholarship

Giá trị: $3000

Fanshawe College Cấp học Điều kiện Fanshawe College

Vietnam Language Excellence Entrance Award 2023-2024

Giá trị: $CAD 2,000

GPA 8.0+ - Tiếng Anh IELTS 7.0

FIC Fraser International College (Simon Fraser University) Cấp học Điều kiện FIC Fraser International College (Simon Fraser University)

Global Citizen Scholarship

Giá trị: 5,000

GPA 7.0 - Tiếng Anh 6.0 overall with minimum 6.0 in Reading and Writing and 5.5 in Speaking and Listening

Application form, Interview

Học bổng khác trên thế giới

d’Overbroeck’s College, UK Cấp học Điều kiện d’Overbroeck’s College, UK

Tennis Academy Scholarship

Giá trị: 10-25% tution fee

Trung học

Trường Đại học công nghệ Sydney - University of Technology Sydney (UTS), Australia Cấp học Điều kiện Trường Đại học công nghệ Sydney - University of Technology Sydney (UTS), Australia

Diploma to Degree Scholarship for Students from South East Asia

Giá trị: 25% all tuition fee

Cử nhân

GPA 85% - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

International Postgraduate Coursework Full Tuition Scholarship

Giá trị: 100% all tuition fee

Thạc sĩ

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

The University of New South Wales - UNSW, Australia Cấp học Điều kiện The University of New South Wales - UNSW, Australia

UNSW International Scholarships Application

Giá trị: $5,000

Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

Federation University Australia (FUA), Australia Cấp học Điều kiện Federation University Australia (FUA), Australia

Federation University Australia Global Excellence Scholarship

Giá trị: 25% tuition fee

GPA > 9.0 - Tiếng Anh Đáp ứng điều kiện Tiếng Anh