Scholarship of University of Yorkville

Exclusive Scholarship

Yorkville University
Yorkville University

Yorkville University

Fredericton, New Brunswick, Canada

Yorkville University là trường Đại học tư thục lớn tại Canada chuyên cung cấp các chương trình giáo dục chất lượng cho sinh viên quốc tế. Các bạn có thể hoàn thành bằng Đại học trong vòng 2.5 năm vừa rút ngắn được thời gian vừa tiết kiệm được chi phí.

Xem thông tin chi tiết của trường
Tổ chức cấp học bổng Yorkville University
Tên chương trình học bổng Exclusive Scholarship
Loại học bổng Học bổng Đại học
Bậc học Bachelor
Giá trị học bổng $ 10,000

Số lượng Không giới hạn

Chuyên ngành
Hạn nộp Khi đăng ký nhập học vào Yorkville University.
Điều kiện tóm tắt
GPA 6.0
Tiếng anh IELTS 6.0 không có kỹ năng nào dưới 5.5 hoặc TOEFL 78.0 không có kỹ năng nào dưới 18.0

Thông tin chi tiết

Dành cho sinh viên quốc tế đáp ứng đủ điều kiện đầu vào của trường.

Chương trình học bổng chỏ áp dụng cho một số chuyên ngành nhất định:

  • Quản trị Kinh doanh và Quản lý Dự án.
  • Quản lý Kinh doanh và Quản lý Năng lượng.
  • Quản trị Kinh doanh và Kế toán
  • Quản lý Kinh doanh - Quản lý chuỗi cung ứng
  • Thiết kế nội thất.

Học bổng bạn có thể quan tâm

Columbia Academy (Downtown Vancouver)

Principal’s Scholarship 

300- 500 CAD

GPA 85%

Chi tiết

Columbia Academy (Downtown Vancouver)

Special Talents Scholarship

1.000- 5.000 CAD

GPA 85%

Học sinh nằm trong Top 3 trong một cuộc thi cấp tỉnh, quốc gia hoặc quốc tế.

Chi tiết

Pickering College

GLOBAL LEADERSHIP PROGRAM SCHOLARSHIP

Lên đến CAD 100,000

CAD 25,000/năm

GPA 8.5 trở lên

Chi tiết

Pickering College

Spring Family Scholarship

$7,500 - $25,000

Học sinh lớp 9, 10 hoặc 11 nội trú

Chi tiết

Stanstead College

Partial scholarships

25% - 50% học phí

GPA 8.5 trở lên

Trong thời gian học duy trì GPA trên 6.5

Chi tiết

Học bổng khác trên thế giới

Drew University

Drew Scholarship

$7,000

GPA 3.25-3.499

Chi tiết

Drew University

Merit Scholarship for New First-Year Students

$ 10,000 - $25,000

Chi tiết

Drew University

Baldwin Honors Scholarship

$2,500

Chi tiết

Drew University

Drew Scholarship in the Arts

$1,000 ($4,000 trong 4 năm)

Chi tiết

Culver Stockton College

Học bổng trường Culver Stockton College

6.695 USD

Chi tiết