Sixth Form Scholarship

Sixth Form Scholarship

d’Overbroeck’s College

Trường d’Overbroeck’s College là trường tư thục nổi tiếng của Vương quốc Anh không những bởi chất lượng giáo dục chất lượng chuẩn quốc tế mà sự thành công của trường còn thể hiện qua điểm số của học sinh luôn nằm trong TOP 10 của Anh cùng những học bổng có giá trị khác.

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng d’Overbroeck’s College
Tên chương trình học bổng Sixth Form Scholarship
Loại học bổng Học bổng hàng năm
Cấp học Trung học
Giá trị học bổng 25% tuition fee

Chuyên ngành

Là học bổng dành cho học sinh bậc Sixth Form với thành tích tốt trong học tập, nghệ thuật, Drama, Âm nhạc, Thể thao hoặc  Tennis Academy and Broadening Horizons.

Hạn nộp 21/11/2022

Học bổng khác của trường

d’Overbroeck’s College Cấp học Điều kiện d’Overbroeck’s College

Tennis Academy Scholarship

Giá trị: 10-25% tution fee

Trung học

Principals Award

Giá trị: 10-20% tuition fee

Trung học

Olympiad scholarship

Giá trị: lên đến 100% học phí

Trung học

GPA 8.0 - Tiếng Anh 6.0

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Anh

Imperial College London Cấp học Điều kiện Imperial College London

Departmental Bursaries - Materials

Giá trị: £1000

Cử nhân

The London Institute of Banking & Finance Cấp học Điều kiện The London Institute of Banking & Finance

CeFS và DipFS

Giá trị:

Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

London School of Economics and Political Science (LSE) Cấp học Điều kiện London School of Economics and Political Science (LSE)

LSE Undergraduate Scholarship

Giá trị: up to 28,366

Cử nhân

Cardiff Metropolitan University Cấp học Điều kiện Cardiff Metropolitan University

MBA Scholarship

Giá trị: £1,500

Thạc sĩ

Bangor University Cấp học Điều kiện Bangor University

Country Scholarships

Giá trị: £1,000 - 5,000/năm

Cử nhân , Thạc sĩ

Học bổng xét tự động

Học bổng khác trên thế giới

Winchendon School , Mỹ Cấp học Điều kiện Winchendon School , Mỹ

Học bổng 2019 The Winchendon

Giá trị: 28.650 USD

Trung học

Confederation College, Canada Cấp học Điều kiện Confederation College, Canada

Employment

Giá trị: 2.000 CAD

Cao đẳng

GPA 3.0 - Tiếng Anh 6.5 min 6.0

Colorado State University, USA Cấp học Điều kiện Colorado State University, USA

RAMs Transfer Scholarship

Giá trị: $ 10,000

Cử nhân

Fairleigh Dickinson University FDU - Vancouver Campus, Canada Cấp học Điều kiện Fairleigh Dickinson University FDU - Vancouver Campus, Canada

International Undergraduate Freshmen Scholarships

Giá trị: Up to $32,000 per year

Cử nhân

GPA A

SAT

Niagara College, Canada Cấp học Điều kiện Niagara College, Canada

Honours Bachelor Scholarship

Giá trị: $2,500

GPA Đáp ứng điều kiện đầu vào khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng điều kiện đầu vào khóa học