Undergraduate Direct Admission

Undergraduate Direct Admission

DePaul University
DePaul University

DePaul University

CHICAGO, Illinois, USA

Nằm ở Chicago, Illinois, Đại học DePaul University được xếp hạng trong top 120 các trường đại học quốc gia tại Hoa Kỳ. Nổi tiếng với chương trình đa dạng và nhiều cơ hội thực tập lấy kinh nghiệm, DePaul University là trường đại học quốc gia giảng dạy tập trung vào tính cá nhân.

 

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng DePaul University
Tên chương trình học bổng Undergraduate Direct Admission
Cấp học Cử nhân
Giá trị học bổng $14,000 - $23,000

Award amounts based on academic achievement, no minimum GPA required

Học bổng khác của trường

DePaul University Cấp học Điều kiện DePaul University

Master s International Year (2 Quarters)

Giá trị: $5,000 - $15,000

Dự bị thạc sĩ

Graduate Direct Admission

Giá trị: $1,000 - $5,000

Thạc sĩ

Global Gateway Program(3 Quarters)

Giá trị: $2,000 -$15,000

Đại học quốc tế năm 1

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Mỹ

Temple University Cấp học Điều kiện Temple University

Why US campaign and scholarship

Giá trị: $ 2.000 - $ 10.000

Cử nhân

Texas Wesleyan University Cấp học Điều kiện Texas Wesleyan University

Regularly admitted international students scholarship

Giá trị: 16,000 USD

Cử nhân

Tiếng Anh IELTS 5.0/ TOEFL 68

No SAT/ACT

Lipscomb University Cấp học Điều kiện Lipscomb University

State Add-On Scholarships

Giá trị: $1,500 - $3,000

Cử nhân

University of Nebraska - Lincoln Cấp học Điều kiện University of Nebraska - Lincoln

Merit-based scholarship

Giá trị: $2000 - $15000

Cử nhân

Lake Ridge Academy Cấp học Điều kiện Lake Ridge Academy

Học bổng Mùa Thu 2020 trường Lake Ridge Academy

Giá trị: 18.000 USD

Trung học

Học bổng khác trên thế giới

University of Wolverhampton, UK Cấp học Điều kiện University of Wolverhampton, UK

Academic Scholarship

Giá trị: £2,000

Cử nhân

Maastricht School of Management (MsM), Netherlands Cấp học Điều kiện Maastricht School of Management (MsM), Netherlands

Corporate Discounts

Giá trị: Up to 50% học phí

Thạc sĩ

Bournemouth University, UK Cấp học Điều kiện Bournemouth University, UK

Academic Excellence

Giá trị: £3,500

Cử nhân , Thạc sĩ

GPA 7.0

Kaplan Business School Australia, Australia Cấp học Điều kiện Kaplan Business School Australia, Australia

High Achievers Scholarship

Giá trị: 30% all tuition fee

Cao đẳng , Cử nhân , Thạc sĩ

GPA 9.0 - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

ULethbridge International College Calgary, Canada Cấp học Điều kiện ULethbridge International College Calgary, Canada

Entrance Scholarship

Giá trị: 2,000

GPA 6.0 - Tiếng Anh 5.5

Application form, Interview