Robert McKee International Screenwriting Scholarship

Robert McKee International Screenwriting Scholarship

Regent’s University London

Đại học Regent’s University London được thành lập năm 1984 với tên Regent’s College – một phần của University of London. Đây là trường Đại học tư phi lợi nhuận nằm tại London, Vương Quốc Anh và là Học viện thứ 2 duy nhất tại Anh được cấp phép trường tư.

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng Regent’s University London
Tên chương trình học bổng Robert McKee International Screenwriting Scholarship
Loại học bổng Học bổng đầu vào
Cấp học Cử nhân
Giá trị học bổng 7000

Chuyên ngành

Dành cho HS apply BA (Hons) Film & Screen (Screenwriting & Producing)

Học bổng khác của trường

Regent’s University London Cấp học Điều kiện Regent’s University London

Regent’s Postgraduate Progression Scholarship

Giá trị: 5-15%

Chứng chỉ sau đại học

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Anh

Keele University Cấp học Điều kiện Keele University

UNDERGRADUATE GLOBAL SCHOLARSHIP

Giá trị: £5,000

Cử nhân

De Montfort University Cấp học Điều kiện De Montfort University

Scholarship for Vietnamese student

Giá trị: 50% học phí

Đại học quốc tế năm 1 , Dự bị thạc sĩ

Ulster University Cấp học Điều kiện Ulster University

Master Scholarships

Giá trị: Up to £4000 scholarship

Thạc sĩ

Tiếng Anh 6.0

Học sinh nhập học kỳ tháng 1/2020

Northumbria University Cấp học Điều kiện Northumbria University

Master Scholarships

Giá trị: Up to £5,400

Thạc sĩ

Tiếng Anh 6.5

Học sinh nhập học kỳ tháng 1/2020

Bangor University Cấp học Điều kiện Bangor University

Country Scholarships

Giá trị: £1,000 - 5,000/năm

Cử nhân , Thạc sĩ

Học bổng xét tự động

Học bổng khác trên thế giới

University of Tasmania, Australia Cấp học Điều kiện University of Tasmania, Australia

Dean of TSBE Merit Scholarship

Giá trị: 50% học phí

Cử nhân , Thạc sĩ

GPA 7.0

Federation University Australia (FUA), Australia Cấp học Điều kiện Federation University Australia (FUA), Australia

Federation University Australia Global Excellence Scholarship

Giá trị: 25% tuition fee

GPA > 9.0 - Tiếng Anh Đáp ứng điều kiện Tiếng Anh

The University of Waikato, New Zealand Cấp học Điều kiện The University of Waikato, New Zealand

Progression Scholarship

Giá trị: 5,000 NZD

Cử nhân

Radboud University Nijmegen, Netherlands Cấp học Điều kiện Radboud University Nijmegen, Netherlands

Holland Scholarship

Giá trị: €5,000

Thạc sĩ

Charles Sturt University (CSU), Australia Cấp học Điều kiện Charles Sturt University (CSU), Australia

Vice Chancellor International Scholarship

Giá trị: 5.000 USD và 10.000 USD giảm học phí

Cử nhân

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của môn học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của môn học