International Development Scholarship

International Development Scholarship

University of East Anglia (UEA)

Trường Đại học University of East Anglia - UEA là một trong những trường đại học hàng đầu thế giới, tọa lạc tại thành phố lịch sử Norwich – nơi được đánh giá là một trong 3 thành phố an toàn nhất thế giới. Trường có một khuôn viên xanh, đẹp, rộng khoảng 300 ha. Trường tạo sự cân đối lý tưởng giữa chất lượng học thuật xuất sắc và đời sống sinh viên trong trường, và được xếp vào số 1% các đơn vị đại học hàng đầu thế giới. UEA còn là thành viên đi đầu của Công viên Nghiên cứu Norwich, một trong những nơi tập trung đông nhất các nhà nghiên cứu khoa học môi trường, sức khỏe và thực vật của châu Âu.

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng University of East Anglia (UEA)
Tên chương trình học bổng International Development Scholarship
Loại học bổng Học bổng đầu vào
Cấp học Cử nhân
Giá trị học bổng £17600

Số lượng 3

Hạn nộp 30/4

Điều kiện chi tiết

3 suất cho SV - Faculty of Social Sciences
International Development, viết bài luận 

Học bổng khác của trường

University of East Anglia (UEA) Cấp học Điều kiện University of East Anglia (UEA)

International & EU scholarship

Giá trị: £4,000

Cử nhân

Economics: Vietnam Scholarship (PG)

Giá trị: £9050

Thạc sĩ

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Anh

University of Bristol Cấp học Điều kiện University of Bristol

GREAT Scholarships for a Sustainable Future 2021

Giá trị: 10000

Thạc sĩ

University of York Cấp học Điều kiện University of York

Merit-based Academic Scholarship

Giá trị: £1,000 - £2,000

Dự bị đại học , Đại học quốc tế năm 1 , Dự bị thạc sĩ

GPA 7.5 trở lên

Staffordshire University Cấp học Điều kiện Staffordshire University

SMART scholarship

Giá trị: 3000/năm

Cử nhân , Dự bị thạc sĩ

Kings College - Kings Education Cấp học Điều kiện Kings College - Kings Education

Entrance Scholarship

Giá trị: Up to 50% học phí

Trung học

Keele University Cấp học Điều kiện Keele University

Keele International Excellence Scholarship (UG)

Giá trị: £2,500/năm

Cử nhân

Học bổng khác trên thế giới

George Mason University, USA Cấp học Điều kiện George Mason University, USA

Undergraduate International Scholarship

Giá trị: $ 10,000

Đại học quốc tế năm 1 , Cử nhân

FIC Fraser International College (Simon Fraser University), Canada Cấp học Điều kiện FIC Fraser International College (Simon Fraser University), Canada

Sustainability Scholarship

Giá trị: 2,500

Đại học quốc tế năm 1

GPA 7.0 - Tiếng Anh 6.0 overall with minimum 6.0 in Reading and Writing and 5.5 in Speaking and Listening

Application form, Interview

Central Queensland University (CQUniverisity), Australia Cấp học Điều kiện Central Queensland University (CQUniverisity), Australia

The International Student Scholarship

Giá trị: 20% học phí

Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Deakin University, Australia Cấp học Điều kiện Deakin University, Australia

Deakin STEM Scholarship

Giá trị: 20% học phí

Cử nhân , Thạc sĩ

GPA 8.2 trở lên

Illinois State University, USA Cấp học Điều kiện Illinois State University, USA

Undergraduate International Admissions Scholarship

Giá trị: up to 20,000

Cử nhân

GPA 3.0