UNIVERSITY OF CANBERRA INTERNATIONAL COURSE MERIT SCHOLARSHIP

UNIVERSITY OF CANBERRA INTERNATIONAL COURSE MERIT SCHOLARSHIP

Canberra - University of Canberra (UC)

Trong suốt chặng đường phát triển của mình, Đại học Canberra luôn chú trọng đến giảng dạy chuyên nghiệp và chất lượng cao, bằng cấp của trường được công nhận trên toàn thế giới. Trong 3 năm liên tiếp, Đại học Canberra được bình chọn 5 sao cho tiêu chí sinh viên có việc làm và thu nhập cao sau tốt nghiệp (Theo The good universities guides). Nhiều sinh viên tốt nghiệp tại trường đang nắm giữ chức vị cao trong các công ty, tập đoàn và chính phủ.

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng University of Canberra
Tên chương trình học bổng UNIVERSITY OF CANBERRA INTERNATIONAL COURSE MERIT SCHOLARSHIP
Cấp học Cử nhân , Thạc sĩ
Giá trị học bổng 25% học phí

Số lượng Không giới hạn

Chuyên ngành

Dành cho các ngành :

Bachelor of Engineering in Network and Software Engineering (Honours)
 Master of Data Science
 Bachelor of Biomedical Science
 Bachelor of Science
 Bachelor of Medical Science
 Bachelor of Environmental Science
 Bachelor of Health Science
 Bachelor of Sports and Exercise Science
 Bachelor of Business (International Business)
 Master of International Business
 Master of Law
 Master of Marketing Management
 Master of Human Resources Management

Hạn nộp 31/3/2020
Điều kiện tóm tắt
GPA 70%
Tiếng anh 6.5 trở lên

Điều kiện chi tiết

- Là sinh viên Việt Nam

- Là sinh viên mới của trường

- Bằng đại học GPA 5/7 hoặc 70% hoặc cao hơn

- Bằng thạc sĩ 5/7, 65% hoặc cao hơn

- Bằng cấp 3 70% hoặc cao hơn ở năm lớp 12

- Được nhận vào chương trình tương ứng của trường

Học bổng khác của trường

University of Canberra Cấp học Điều kiện University of Canberra

UNIVERSITY OF CANBERRA INTERNATIONAL MERIT SCHOLARSHIP

Giá trị: 10% all tuition fee

Cử nhân , Thạc sĩ

GPA 70% - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

UNIVERSITY OF CANBERRA INTERNATIONAL HIGH ACHIEVER SCHOLARSHIP

Giá trị: 20% all tuition fee

Cử nhân , Thạc sĩ

GPA 85% - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

GEMS INTERNATIONAL PARTNER SCHOLARSHIP

Giá trị: 10% học phí

Cử nhân

GPA 7.0

UC/GBCA SCHOLARSHIP

Giá trị: 15% học phí

Cử nhân , Thạc sĩ

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Úc

Griffith University Cấp học Điều kiện Griffith University

Griffith Remarkable Scholarship

Giá trị: 50% học phí

Cử nhân , Thạc sĩ

GPA 3.0

Deakin University Cấp học Điều kiện Deakin University

Deakin Vice-Chancellor’s International Scholarship

Giá trị: 50% all tuition fee

Cử nhân , Thạc sĩ , Chứng chỉ sau đại học

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

RMIT University Cấp học Điều kiện RMIT University

Merit scholarship for Vietnamese students

Giá trị: AUD $10000

Cử nhân , Thạc sĩ

Là học sinh Việt Nam, apply vào trường từ Việt Nam

The University of Newcastle Australia Cấp học Điều kiện The University of Newcastle Australia

Friends of the University Margaret Olley Memorial Scholarship

Giá trị: 4.000 AUD

Cử nhân

GPA 75% - Tiếng Anh 6.5 trở lên

KENT Institute Australia Cấp học Điều kiện KENT Institute Australia

Kent International Student Scholarship

Giá trị: 30% học phí

Cử nhân

Học bổng khác trên thế giới

Drew University, USA Cấp học Điều kiện Drew University, USA

Drew Scholarship in the Arts

Giá trị: $1,000 ($4,000 trong 4 năm)

Cử nhân

University of Canada West, Canada Cấp học Điều kiện University of Canada West, Canada

UCW - Southeast Asia (SEA) Regional Grant

Giá trị: $ 18,900

Cử nhân , Thạc sĩ

Lake Ridge Academy, USA Cấp học Điều kiện Lake Ridge Academy, USA

Học bổng Mùa Thu 2020 trường Lake Ridge Academy

Giá trị: 18.000 USD

Trung học

De Montfort University, UK Cấp học Điều kiện De Montfort University, UK

Scholarship for Vietnamese student

Giá trị: 50% học phí

Đại học quốc tế năm 1 , Dự bị thạc sĩ

Swansea University, UK Cấp học Điều kiện Swansea University, UK

Postgraduate International Excellence Scholarship

Giá trị: Up to £4,000

Chứng chỉ sau đại học