VS Social Champion Scholarship

VS Social Champion Scholarship

Canberra - University of Canberra (UC)

Trong suốt chặng đường phát triển của mình, Đại học Canberra luôn chú trọng đến giảng dạy chuyên nghiệp và chất lượng cao, bằng cấp của trường được công nhận trên toàn thế giới. Trong 3 năm liên tiếp, Đại học Canberra được bình chọn 5 sao cho tiêu chí sinh viên có việc làm và thu nhập cao sau tốt nghiệp (Theo The good universities guides). Nhiều sinh viên tốt nghiệp tại trường đang nắm giữ chức vị cao trong các công ty, tập đoàn và chính phủ.

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng Canberra - University of Canberra (UC)
Tên chương trình học bổng VS Social Champion Scholarship
Loại học bổng Học bổng đầu vào
Cấp học Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học
Giá trị học bổng up to $ 50000

Hạn nộp 9/10/2022

Điều kiện chi tiết

1. Sinh viên quốc tế nhập học kỳ 02/2023
2. Đạt điểm tổng kết ít nhất 80% (hoặc điểm tương đương) trong học tập trước đó.
3. Nộp một bản tuyên bố để làm rõ những vấn đề sau:

a. Nhu cầu tài chính
b. Trình bày về các giá trị và kinh nghiệm trong các lĩnh vực sau:

i. Có khả năng giải quyết như một nhà lãnh đạo theo những cách thức nắm bắt và thúc đẩy các nguyên tắc công bằng kinh tế và xã hội cũng như thực tiễn.
ii. Tạo sự khác biệt tích cực cho cộng đồng bằng cách làm những điều khác biệt, đổi mới.
iii. Tính hiếu kỳ và mong muốn học hỏi, cộng tác và tham gia với nhiều bối cảnh văn hóa khác nhau.

Thông tin chi tiết

Học bổng 100% mới nhất của University of Canberra dành cho sinh viên bậc Undergraduate & Post Graduate với kỳ nhập học tháng 2/2023 sắp tới.

Học bổng giá trị lên tới 50,000 AUD/ năm dành cho học phí trong suốt thời gian khóa học và phí KTX trong khuôn viên trường, cùng khoản hỗ trợ sinh hoạt phí tại năm đầu tiên cho sinh viên lên tới 10,000AUD

Key dates: 

Application open: April 1st 2022

Application close: October 9th 2022

For more information here: www.canberra.edu.au/social-champion

Học bổng khác của trường

University of Canberra Cấp học Điều kiện University of Canberra

UNIVERSITY OF CANBERRA INTERNATIONAL MERIT SCHOLARSHIP

Giá trị: 10% all tuition fee

Cử nhân , Thạc sĩ

GPA 70% - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

UNIVERSITY OF CANBERRA INTERNATIONAL HIGH ACHIEVER SCHOLARSHIP

Giá trị: 20% all tuition fee

Cử nhân , Thạc sĩ

GPA 85% - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

GEMS INTERNATIONAL PARTNER SCHOLARSHIP

Giá trị: 10% học phí

Cử nhân

GPA 7.0

UC/GBCA SCHOLARSHIP

Giá trị: 15% học phí

Cử nhân , Thạc sĩ

UNIVERSITY OF CANBERRA INTERNATIONAL COURSE MERIT SCHOLARSHIP

Giá trị: 25% học phí

Cử nhân , Thạc sĩ

GPA 70% - Tiếng Anh 6.5 trở lên

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Úc

Victoria University Cấp học Điều kiện Victoria University

VU Master of Counselling Global Scholarship 2020

Giá trị: Up to $6.000

Thạc sĩ

GPA Đáp ứng yêu cầu học bổng - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu học bổng

Australian National University ANU Cấp học Điều kiện Australian National University ANU

10kclub.io Scholarship

Giá trị: 10000 USD

Cử nhân

Taylors College Cấp học Điều kiện Taylors College

High School Scholarships

Giá trị: AU$ 2,500 – 5,000

Trung học

GPA 7.5, 8.0

Phỏng vấn

University of Western Australia Cấp học Điều kiện University of Western Australia

Foundation and Diploma Scholarship

Giá trị: $2,500 - $7,500

Cao đẳng , Dự bị đại học

Sinh viên Việt Nam học Foundation hoặc Diploma tại Taylors College

The University of Adelaide Cấp học Điều kiện The University of Adelaide

Global Academic Excellence Scholarship

Giá trị: 50% all tuition fee

Cử nhân , Thạc sĩ

GPA 6.8/7 - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Học bổng khác trên thế giới

New Jersey Institute of Technology, USA Cấp học Điều kiện New Jersey Institute of Technology, USA

EduCo Scholarship for graduate programs

Giá trị: $3,000 - $4,000

Thạc sĩ

Durham College, Canada Cấp học Điều kiện Durham College, Canada

Entrance Award for Honours Bachelor of Health Care Technology Management

Giá trị: 2.500 CAD

Cử nhân

Newcastle University London, UK Cấp học Điều kiện Newcastle University London, UK

International Foundation Scholarship

Giá trị: 10,000 - 20,000

Dự bị đại học

Nottingham Trent University, UK Cấp học Điều kiện Nottingham Trent University, UK

Vietnam Scholarship

Giá trị: £4,000

Thạc sĩ

Sinh viên Việt Nam đăng ký học postgraduate kỳ tháng 1/2020

TIA - Toronto International Academy, Canada Cấp học Điều kiện TIA - Toronto International Academy, Canada

Graduate Scholarship

Giá trị: 1,000 - 50,000 CAD

Trung học

Sau tốt nghiệp lớp 12 có điểm cao và học lực giỏi, xuất sắc