UQ Future Students Undergraduate Scholarship for High Achievers - Vietnam

UQ Future Students Undergraduate Scholarship for High Achievers

Queensland - The University of Queensland (UQ)

Là thành viên trong nhóm G8 - top 8 trường đại học lớn nhất và uy tín nhất tại Úc, trường đại học The University of Queensland (UQ) có kinh nghiệm giảng dạy xuất sắc, giảng viên kỹ năng, truyền động lực và hỗ trợ  cho sinh viên cho phép họ đạt được nguyện vọng để trở thành nhà lãnh đạo trong tương lai. UQ liên tục khám phá và hiện thực hóa các phương pháp giảng dạy đổi mới để nâng cao chất lượng học tập và việc làm của sinh viên sau này.

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng The University of Queensland - UQ
Tên chương trình học bổng UQ Future Students Undergraduate Scholarship for High Achievers
Cấp học Cử nhân
Giá trị học bổng A$10,000/ 1 year

Chuyên ngành

All study areas

Hạn nộp 30 November 2019
Điều kiện tóm tắt
GPA 9.0

Điều kiện chi tiết

  • đã hoàn thành THPT tại một trường trung học chuyên ở Việt Nam được chấp nhận và đạt điểm tối thiểu 9.0, hoặc hoàn thành một năm bằng cử nhân tại một trường đại học ở Việt Nam và đạt điểm tối thiểu 8,5 trong năm học đầu tiên của bạn(Liên hệ Nam Phong để biết thêm list danh sách trường)

Thông tin chi tiết

UQ cung cấp 10.000 đô la Úc cho các học sinh đạt kết quả cao, đã hoàn thành trình độ trung học tại một trường trung học năng khiếu Việt Nam được chấp nhận hoặc đã hoàn thành năm đầu tiên học đại học tại một trường đại học Việt Nam và sẽ bắt đầu học đại học tại UQ vào học kỳ 1, 2020. Học bổng sẽ giảm học phí của bạn cho hai học kỳ đầu tiên của học tập (5.000 đô la Úc mỗi học kỳ).

Nếu bạn đã chấp nhận hoặc nhận được một đề nghị vô điều kiện cho chương trình không hạn ngạch tại UQ, bạn sẽ tự động được xem xét cho học bổng này miễn là bạn đáp ứng các tiêu chí đủ điều kiện. Việc trao học bổng này là cạnh tranh và dựa trên thành tích.

Học bổng khác của trường

The University of Queensland - UQ Cấp học Điều kiện The University of Queensland - UQ

UQ School of Economics Scholarship (Undergraduate)

Giá trị: 50% all tuition fee

Cử nhân

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Vietnam Global Leaders Scholarship

Giá trị: $5,000 - $10,000

Cử nhân , Thạc sĩ

Công dân Việt Nam, thường cư trú tại Việt Nam và chưa thực hiện bất kỳ nghiên cứu nào tại Úc. Những người học tiếng Anh ở Úc vẫn đủ điều kiện để nộp đơn.

UQ Economics Vietnam Scholarship

Giá trị: 50% học phí

Cử nhân , Thạc sĩ

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

HASS Scholarships for Excellence - Vietnam

Giá trị: $10,000/năm

Thạc sĩ

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

là công dân Việt Nam cư trú tại Việt Nam đã hoàn thành chương trình học đại học,

TC Beirne School of Law Scholarship for International Students

Giá trị: 25% - 50% học phí

Cử nhân , Thạc sĩ

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Úc

University of New England Cấp học Điều kiện University of New England

UNE International Postgraduate Research Award (IPRA)

Giá trị: 27.596 AUD per annum

Chứng chỉ sau đại học

GPA 70% - Tiếng Anh 6.5

University of Melbourne Cấp học Điều kiện University of Melbourne

Melbourne International Undergraduate Scholarship

Giá trị: Lên đến $56,000

Cử nhân

Eynesbury College Cấp học Điều kiện Eynesbury College

Eynesbury scholarship

Giá trị: 30% học phí

Trung học , Dự bị đại học

GPA 8.0

The University of New South Wales - UNSW Cấp học Điều kiện The University of New South Wales - UNSW

International Scientia Coursework Scholarship

Giá trị: Full Tuition Fee; 20,000 AUD per anum

Cử nhân , Thạc sĩ

Australian Catholic University (ACU) Cấp học Điều kiện Australian Catholic University (ACU)

Entrance Scholarship

Giá trị: 50%

Dự bị đại học

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Tối thiểu 5.5 min 5.0

Học bổng khác trên thế giới

Dean College, USA Cấp học Điều kiện Dean College, USA

Merit Scholarships

Giá trị: $5,000 - $15,000

Cao đẳng , Cử nhân

George Mason University, USA Cấp học Điều kiện George Mason University, USA

Regional Scholarships

Giá trị: $18,000

Cử nhân , Thạc sĩ

Archbishop Riordan High School , USA Cấp học Điều kiện Archbishop Riordan High School , USA

Học bổng Archbishop Riordan High School

Giá trị: $ 33000

Trung học

Pickering College, Canada Cấp học Điều kiện Pickering College, Canada

Spring Family Scholarship

Giá trị: $7,500 - $25,000

Trung học

Học sinh lớp 9, 10 hoặc 11 nội trú

Aberystwyth University, UK Cấp học Điều kiện Aberystwyth University, UK

Academic Excellence Studentships

Giá trị: £2,000 

Cử nhân