UQ Future Students Undergraduate Scholarship for High Achievers - Vietnam

UQ Future Students Undergraduate Scholarship for High Achievers

Queensland - The University of Queensland (UQ)

Là thành viên trong nhóm G8 - top 8 trường đại học lớn nhất và uy tín nhất tại Úc, trường đại học The University of Queensland (UQ) có kinh nghiệm giảng dạy xuất sắc, giảng viên kỹ năng, truyền động lực và hỗ trợ  cho sinh viên cho phép họ đạt được nguyện vọng để trở thành nhà lãnh đạo trong tương lai. UQ liên tục khám phá và hiện thực hóa các phương pháp giảng dạy đổi mới để nâng cao chất lượng học tập và việc làm của sinh viên sau này.

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng The University of Queensland - UQ
Tên chương trình học bổng UQ Future Students Undergraduate Scholarship for High Achievers
Cấp học Cử nhân
Giá trị học bổng A$10,000/ 1 year

Chuyên ngành

All study areas

Hạn nộp 30 November 2019
Điều kiện tóm tắt
GPA 9.0

Điều kiện chi tiết

  • đã hoàn thành THPT tại một trường trung học chuyên ở Việt Nam được chấp nhận và đạt điểm tối thiểu 9.0, hoặc hoàn thành một năm bằng cử nhân tại một trường đại học ở Việt Nam và đạt điểm tối thiểu 8,5 trong năm học đầu tiên của bạn(Liên hệ Nam Phong để biết thêm list danh sách trường)

Thông tin chi tiết

UQ cung cấp 10.000 đô la Úc cho các học sinh đạt kết quả cao, đã hoàn thành trình độ trung học tại một trường trung học năng khiếu Việt Nam được chấp nhận hoặc đã hoàn thành năm đầu tiên học đại học tại một trường đại học Việt Nam và sẽ bắt đầu học đại học tại UQ vào học kỳ 1, 2020. Học bổng sẽ giảm học phí của bạn cho hai học kỳ đầu tiên của học tập (5.000 đô la Úc mỗi học kỳ).

Nếu bạn đã chấp nhận hoặc nhận được một đề nghị vô điều kiện cho chương trình không hạn ngạch tại UQ, bạn sẽ tự động được xem xét cho học bổng này miễn là bạn đáp ứng các tiêu chí đủ điều kiện. Việc trao học bổng này là cạnh tranh và dựa trên thành tích.

Học bổng khác của trường

The University of Queensland - UQ Cấp học Điều kiện The University of Queensland - UQ

UQ School of Economics Scholarship (Undergraduate)

Giá trị: 50% all tuition fee

Cử nhân

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Vietnam Global Leaders Scholarship

Giá trị: $5,000 - $10,000

Cử nhân , Thạc sĩ

Công dân Việt Nam, thường cư trú tại Việt Nam và chưa thực hiện bất kỳ nghiên cứu nào tại Úc. Những người học tiếng Anh ở Úc vẫn đủ điều kiện để nộp đơn.

UQ Economics Vietnam Scholarship

Giá trị: 50% học phí

Cử nhân , Thạc sĩ

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

HASS Scholarships for Excellence - Vietnam

Giá trị: $10,000/năm

Thạc sĩ

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

là công dân Việt Nam cư trú tại Việt Nam đã hoàn thành chương trình học đại học,

TC Beirne School of Law Scholarship for International Students

Giá trị: 25% - 50% học phí

Cử nhân , Thạc sĩ

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Úc

University of Tasmania Cấp học Điều kiện University of Tasmania

Offshore Scholarship - Business 50%

Giá trị: 50% Học phí

Cử nhân , Thạc sĩ

GPA 90%

International Women in Maritime Engineering Scholarship

Giá trị: 75% - 100% Undergraduate for Frist year

Cử nhân , Thạc sĩ

Academy of Information Technology Cấp học Điều kiện Academy of Information Technology

Creative Mind Scholarship

Giá trị: 50% term tuition fee

Cử nhân

GPA Đáp ứng yêu cầu học bổng - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu học bổng

Australian National University ANU Cấp học Điều kiện Australian National University ANU

ANU College of Engineering and Computer Science International Undergraduate and Postgraduate Merit Scholarship

Giá trị: 25% học phí

Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

GPA 8.0 trở lên - Tiếng Anh 6.5 trở lên

Eynesbury College Cấp học Điều kiện Eynesbury College

Eynesbury scholarship

Giá trị: 20% học phí

Cao đẳng

GPA 6.0 - Tiếng Anh Đáp ứng nhu cầu đầu vào của trường

Học bổng khác trên thế giới

Hanze University Groningen, University of Applied Sciences, Netherlands Cấp học Điều kiện Hanze University Groningen, University of Applied Sciences, Netherlands

Orange Knowledge Program (OKP)

Giá trị: 13900 EUR

Thạc sĩ

Arizona State University, USA Cấp học Điều kiện Arizona State University, USA

ASU - USA Pathway Student

Giá trị: up to 8,500

Đại học quốc tế năm 1

University of Leicester, UK Cấp học Điều kiện University of Leicester, UK

Family Loyalty Discount

Giá trị: 10%

Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

Aston University, UK Cấp học Điều kiện Aston University, UK

GREAT Scholarship 2023

Giá trị: £10,000

Chứng chỉ sau đại học

Glasgow Caledonian University, UK Cấp học Điều kiện Glasgow Caledonian University, UK

GSBS UG Business Scholarship

Giá trị: GBP 20,000

Cử nhân