York St John International Scholarship

York St John International Scholarship

York St John University

Đại học York St John University với tổng số 6.000 sinh viên, trong đó có hơn 500 sinh viên quốc tế, và tất cả đều lưu trú xung quanh khu học xá, York St John được biết đến là một ngôi trường có tinh thần gắn kết cộng đồng. Ngoài ra, sinh viên còn nhận được hỗ trợ tận tình từ Hội Sinh Viên và mạng lưới Dịch vụ Sinh viên, trong đó có các dịch vụ dành riêng cho học viên quốc tế.

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng York St John University
Tên chương trình học bổng York St John International Scholarship
Loại học bổng Học bổng đầu vào
Cấp học Chứng chỉ sau đại học
Giá trị học bổng 1000

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Anh

University Of Sussex Cấp học Điều kiện University Of Sussex

Chancellors International Business School

Giá trị: £5,000

Cử nhân , Thạc sĩ

Aston University Cấp học Điều kiện Aston University

Global Ambassador Scholarship

Giá trị: £3,000

Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

Cardiff Metropolitan University Cấp học Điều kiện Cardiff Metropolitan University

Undergraduate Scholarship

Giá trị: £1,000 ​

Cử nhân

University of the West of England Bristol (UWE Bristol) Cấp học Điều kiện University of the West of England Bristol (UWE Bristol)

Merit-based Academic Scholarship

Giá trị: £1,000 - £2,000

Dự bị đại học , Đại học quốc tế năm 1 , Dự bị thạc sĩ

GPA 7.5 trở lên

University of Huddersfield Cấp học Điều kiện University of Huddersfield

Merit-based scholarships

Giá trị: £2000 up to £4000

Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

Học bổng khác trên thế giới

Monash University, Australia Cấp học Điều kiện Monash University, Australia

Women in Engineering Scholarship

Giá trị: $5,000

Cử nhân

GPA ATAR 95.00 - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Ottawa Catholic School Board, Canada Cấp học Điều kiện Ottawa Catholic School Board, Canada

OCSB International Student Program Award For Collaboration

Giá trị: $ 600

Trung học

Brock University, Canada Cấp học Điều kiện Brock University, Canada

Emerging Market Award

Giá trị: $1.000 - $4,000 CAD

Cử nhân

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Lipscomb University, USA Cấp học Điều kiện Lipscomb University, USA

Merit-Based Scholarships

Giá trị: $ 7.000 - $ 15.000

Cử nhân

George Mason University, USA Cấp học Điều kiện George Mason University, USA

Follow My Lead Scholarship

Giá trị: $ 10,000

Cử nhân , Thạc sĩ