Vice Chancellor International Scholarship

Vice Chancellor International Scholarship

Charles Sturt University (CSU)
Charles Sturt University (CSU)

Charles Sturt University (CSU)

Sydney, NSW, Australia

Đại học Charles Sturt University (CSU) là trường đại học đa ngành và là thành viên của Hiệp hội các trường Đại học Liên bang Úc. Trường tập trung vào cung cấp cho sinh viên những chương trình đào tạo bài bản, học đi đôi với hành cùng nhiều chính sách hỗ trợ để sinh viên có cơ hội tìm kiếm việc làm tốt nhất sau khi tốt nghiệp. Vì vậy CSU là một trong những trường Đại học có tỷ lệ sinh viên tìm được việc làm cao nhất và nhanh nhất tại Úc.

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng Charles Sturt University (CSU)
Tên chương trình học bổng Vice Chancellor International Scholarship
Loại học bổng Học bổng đầu vào
Cấp học Cử nhân , Thạc sĩ
Giá trị học bổng 50% học phí

Điều kiện tóm tắt
GPA min 8.0

Điều kiện chi tiết

Xét trên GPA từ 8.0 + viết bài luận (ít nhất 500 từ)

Học bổng khác của trường

Charles Sturt University (CSU) Cấp học Điều kiện Charles Sturt University (CSU)

International Merit Scholarship

Giá trị: 25% học phí

Cử nhân , Thạc sĩ

GPA > 7.5

International Student Support Scholarship

Giá trị: 10% học phí

Cử nhân , Thạc sĩ

GPA 7.0

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Úc

The University of New South Wales - UNSW Cấp học Điều kiện The University of New South Wales - UNSW

International Scientia Coursework Scholarship

Giá trị: Full Tuition Fee; 20,000 AUD per anum

Cử nhân , Thạc sĩ

University of Tasmania Cấp học Điều kiện University of Tasmania

English Language Package

Giá trị: Học bổng 20 tuần tiếng Anh

Cử nhân

Kaplan Business School Australia Cấp học Điều kiện Kaplan Business School Australia

Kaplan Alumni

Giá trị: 20% all tuition fee

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

ICHM - International College of Hotel Management - ICHM Adelaide Cấp học Điều kiện ICHM - International College of Hotel Management - ICHM Adelaide

ICHM Entry ScholarshipsInternational Student Scholarships 2020

Giá trị: 10% tuition fee

Thạc sĩ

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh 7.0 min 6.5

The University of Auckland Cấp học Điều kiện The University of Auckland

Progression Scholarship

Giá trị: NZ$5.000

Dự bị đại học

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Học bổng khác trên thế giới

Ottawa Catholic School Board, Canada Cấp học Điều kiện Ottawa Catholic School Board, Canada

OCSB International Student Program Award For Citizenship

Giá trị: $600

University of Hertfordshire, UK Cấp học Điều kiện University of Hertfordshire, UK

Super Early Bird Discount (EBD)

Giá trị: £2,000

Thạc sĩ

Áp dụng cho kỳ nhập học tháng 9/2024

Durham University, UK Cấp học Điều kiện Durham University, UK

Master in Business Analytics Scholarships

Giá trị: Up to £8,375

Chứng chỉ sau đại học

Algoma University, Canada Cấp học Điều kiện Algoma University, Canada

The Award of Excellence

Giá trị: 500 CAD

Cử nhân

GPA 6.0 - Tiếng Anh IELTS 6.0 trở lên

Được nhận Offer khóa full-time

Wrexham Glyndwr University, UK Cấp học Điều kiện Wrexham Glyndwr University, UK

The Global Wales Postgraduate Scholarship

Giá trị: up to £10,000

Chứng chỉ sau đại học