Dean Postgraduate Scholarship

Dean Postgraduate Scholarship

Leeds Beckett University (Leeds Metropolitan University)

Trải qua quá trình phát triển hơn 180 năm, đến nay đại học Leeds Beckett University là một trong những trường đại học lớn nhất tại Anh với trên 52.000 sinh viên và 3.500 nhân viên. Hiện tại có tới trên 1.500 sinh viên quốc tế đến từ 60 quốc gia đang học tập tại trường.

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng Leeds Beckett University (Leeds Metropolitan University)
Tên chương trình học bổng Dean Postgraduate Scholarship
Loại học bổng Học bổng hàng năm
Cấp học Chứng chỉ sau đại học
Giá trị học bổng 50% học phí

Chuyên ngành

Áp dụng tất cả ngành

Điều kiện tóm tắt
GPA 7/10
Tiếng anh 6.5 with no skill below 6.0

Điều kiện chi tiết

Tốt nghiệp ĐH gpa 7/10 hoặc 2.8/4

Video giới thiệu

Interview

(Dành cho sinh viên VN nhập học kì 09/2024)

Học bổng khác của trường

Leeds Beckett University (Leeds Metropolitan University) Cấp học Điều kiện Leeds Beckett University (Leeds Metropolitan University)

Leeds School of Arts Scholarship

Giá trị: 50% học phí

Chứng chỉ sau đại học

GPA > 8.0 - Tiếng Anh 6.5 with no skill below 6.0

Carnegie Sports Scholarship (Postgraduate)

Giá trị: 50% học phí

Chứng chỉ sau đại học

Carnegie Sports Scholarship (Undergraduate)

Giá trị: 6,000

Cử nhân

Dean's Undergraduate Scholarship

Giá trị: 6,000

Cử nhân

GPA > 7.0 - Tiếng Anh 6.5 with no skill below 6.0

South East Asia Scholarships

Giá trị: £1,000 - £5,000

Cử nhân

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Anh

The University of Manchester Cấp học Điều kiện The University of Manchester

Subject-specific awards

Giá trị: £4,000

Cử nhân

Suffolk University Cấp học Điều kiện Suffolk University

International Merit Scholarship

Giá trị: £1,000 - £2,000

Cử nhân

Durham University Cấp học Điều kiện Durham University

Master in Business Analytics Scholarships

Giá trị: Up to £8,375

Chứng chỉ sau đại học

d’Overbroeck’s College Cấp học Điều kiện d’Overbroeck’s College

Olympiad scholarship

Giá trị: lên đến 100% học phí

Trung học

GPA 8.0 - Tiếng Anh 6.0

University College Birmingham Cấp học Điều kiện University College Birmingham

Birmingham

Giá trị: 1000

Cử nhân

Học bổng khác trên thế giới

Mount Allison University, Canada Cấp học Điều kiện Mount Allison University, Canada

Entrance Scholarship

Giá trị: $4,000 CAD - $20,000 CAD

GPA > 8.0

University of Tasmania, Australia Cấp học Điều kiện University of Tasmania, Australia

Dean of TSBE Merit Scholarship

Giá trị: 50% học phí

Cử nhân , Thạc sĩ

GPA 7.0

Adelphi University, USA Cấp học Điều kiện Adelphi University, USA

International Scholarship

Giá trị: $25,000

Cử nhân

American University, USA Cấp học Điều kiện American University, USA

Academic +Talent Program

Giá trị: $18,000

Cử nhân

The University of Newcastle Úc (UoN) , Australia Cấp học Điều kiện The University of Newcastle Úc (UoN) , Australia

ASEAN Exellence Scholarship (UG and PG)

Giá trị: Up to AU$ 50,000 (AU$10,000/năm)

Cử nhân , Thạc sĩ