Dean Postgraduate Scholarship

Dean Postgraduate Scholarship

Leeds Beckett University (Leeds Metropolitan University)

Trải qua quá trình phát triển hơn 180 năm, đến nay đại học Leeds Beckett University là một trong những trường đại học lớn nhất tại Anh với trên 52.000 sinh viên và 3.500 nhân viên. Hiện tại có tới trên 1.500 sinh viên quốc tế đến từ 60 quốc gia đang học tập tại trường.

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng Leeds Beckett University (Leeds Metropolitan University)
Tên chương trình học bổng Dean Postgraduate Scholarship
Loại học bổng Học bổng hàng năm
Cấp học Chứng chỉ sau đại học
Giá trị học bổng 50% học phí

Chuyên ngành

Áp dụng tất cả ngành

Điều kiện tóm tắt
GPA 7/10
Tiếng anh 6.5 with no skill below 6.0

Điều kiện chi tiết

Tốt nghiệp ĐH gpa 7/10 hoặc 2.8/4

Video giới thiệu

Interview

(Dành cho sinh viên VN nhập học kì 09/2024)

Học bổng khác của trường

Leeds Beckett University (Leeds Metropolitan University) Cấp học Điều kiện Leeds Beckett University (Leeds Metropolitan University)

Leeds School of Arts Scholarship

Giá trị: 50% học phí

Chứng chỉ sau đại học

GPA > 8.0 - Tiếng Anh 6.5 with no skill below 6.0

Carnegie Sports Scholarship (Postgraduate)

Giá trị: 50% học phí

Chứng chỉ sau đại học

Carnegie Sports Scholarship (Undergraduate)

Giá trị: 6,000

Cử nhân

Dean's Undergraduate Scholarship

Giá trị: 6,000

Cử nhân

GPA > 7.0 - Tiếng Anh 6.5 with no skill below 6.0

South East Asia Scholarships

Giá trị: £1,000 - £5,000

Cử nhân

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Anh

Northumbria University Cấp học Điều kiện Northumbria University

Undergraduate UK International Scholarship

Giá trị: £3,000

Cử nhân

University of Essex Cấp học Điều kiện University of Essex

Merit-based Academic Scholarship

Giá trị: £1,000 - £2,000

Dự bị đại học , Đại học quốc tế năm 1 , Dự bị thạc sĩ

GPA 7.5 trở lên

University of Worcester Cấp học Điều kiện University of Worcester

UG Academic Achievement Scholarships

Giá trị: up to £1,000

Cử nhân

Edge Hill University Cấp học Điều kiện Edge Hill University

International foundation scholarship

Giá trị: £3,000

Dự bị đại học

Aston University Cấp học Điều kiện Aston University

Global Ambassador Scholarship

Giá trị: £3,000

Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

Học bổng khác trên thế giới

Lawrence School, USA Cấp học Điều kiện Lawrence School, USA

Học bổng chương trình thể thao

Giá trị: 60% giá trị học phí

Trung học

GPA 3.0

Giỏi và yêu thích thể thao + Điểm thi Toefl, Eltis, Ielts + Bảng điểm + Clip thể hiện việc tham gia, yêu thích thể thao cho trường.

Wilfrid Laurier University, Canada Cấp học Điều kiện Wilfrid Laurier University, Canada

Laurier Scholar

Giá trị: up to $40,000

Australian National University ANU, Australia Cấp học Điều kiện Australian National University ANU, Australia

ANU College of Law International Excellence Scholarship

Giá trị: 20.000

Chứng chỉ sau đại học

GPA 5.5/7.0 hoặc tương đương - Tiếng Anh 6.5 trở lên

The University of Adelaide, Australia Cấp học Điều kiện The University of Adelaide, Australia

The University of Adelaide Global Citizens Scholarship (International)

Giá trị: 15% - 30% học phí của khóa học

Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

The University of Queensland - UQ, Australia Cấp học Điều kiện The University of Queensland - UQ, Australia

UQ Economics Vietnam Scholarship

Giá trị: 50% học phí

Cử nhân , Thạc sĩ

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học