International Merit Scholarship

International Merit Scholarship

Charles Sturt University (CSU)
Charles Sturt University (CSU)

Charles Sturt University (CSU)

Sydney, NSW, Australia

Đại học Charles Sturt University (CSU) là trường đại học đa ngành và là thành viên của Hiệp hội các trường Đại học Liên bang Úc. Trường tập trung vào cung cấp cho sinh viên những chương trình đào tạo bài bản, học đi đôi với hành cùng nhiều chính sách hỗ trợ để sinh viên có cơ hội tìm kiếm việc làm tốt nhất sau khi tốt nghiệp. Vì vậy CSU là một trong những trường Đại học có tỷ lệ sinh viên tìm được việc làm cao nhất và nhanh nhất tại Úc.

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng Charles Sturt University (CSU)
Tên chương trình học bổng International Merit Scholarship
Loại học bổng Học bổng đầu vào
Cấp học Cử nhân , Thạc sĩ
Giá trị học bổng 25% học phí

Điều kiện tóm tắt
GPA > 7.5

Điều kiện chi tiết

Bậc Đại học: Tốt nghiệp THPT với GPA min 7.5

Bậc sau Đại học: Tốt nghiệp ĐH với GPA min 7.0

Học bổng khác của trường

Charles Sturt University (CSU) Cấp học Điều kiện Charles Sturt University (CSU)

Vice Chancellor International Scholarship

Giá trị: 50% học phí

Cử nhân , Thạc sĩ

GPA min 8.0

International Student Support Scholarship

Giá trị: 10% học phí

Cử nhân , Thạc sĩ

GPA 7.0

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Úc

ICMS - International College of Management Cấp học Điều kiện ICMS - International College of Management

2023 Postgraduate Innovation Scholarship

Giá trị: Up to 15,200 AUD

Thạc sĩ

GPA GPA 7.5 - Tiếng Anh IELTS 7.0

International Scholarship

Giá trị: Up to 15,000 AUD

GPA 8.0 - Tiếng Anh IELTS 6.5

Australian Catholic University (ACU) Cấp học Điều kiện Australian Catholic University (ACU)

Entrance Scholarship

Giá trị: 50%

Dự bị đại học

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Tối thiểu 5.5 min 5.0

Western Sydney University - Sydney Campus Cấp học Điều kiện Western Sydney University - Sydney Campus

Western Sydney International Scholarships – Undergraduate

Giá trị: $5,000 - $7,000 per year

Cử nhân

GPA Đáp ứng yêu cầu học bổng - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu học bổng

Dựa trên thành tích lớp 12 để xét

La Trobe College Australia Cấp học Điều kiện La Trobe College Australia

La Trobe College - Vietnam Scholarship

Giá trị: 20% học phí

Cao đẳng

Học bổng khác trên thế giới

Niagara College, Canada Cấp học Điều kiện Niagara College, Canada

Niagara Entrance scholarships

Giá trị: $2,000 - 20,000 CAD

GPA 7.8+ - Tiếng Anh 6.0+

University of Otago, New Zealand Cấp học Điều kiện University of Otago, New Zealand

University of Otago International Academic Excellence Scholarships

Giá trị: $35,000NZD

Cử nhân

GPA > 8.0 hoặc A-

Glenlyon Norfolk School, Canada Cấp học Điều kiện Glenlyon Norfolk School, Canada

Entrance Scholarship

Giá trị: Lên đến $5,000

Trung học

University of Birmingham, UK Cấp học Điều kiện University of Birmingham, UK

Full-time MBA scholarships

Giá trị: Upto 50%

Thạc sĩ

Brock University, Canada Cấp học Điều kiện Brock University, Canada

International Education Fund

Giá trị: Thay đổi

Cử nhân

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học