GLOBAL LEADERSHIP PROGRAM SCHOLARSHIP

GLOBAL LEADERSHIP PROGRAM SCHOLARSHIP

Pickering College
Pickering College

Pickering College

Pickering, Ontario, Canada

Pickering College mang sứ mệnh trở thành một nhà lãnh đạo trong giáo dục, truyền cảm hứng cho lớp trẻ để họ có thể giác ngộ được sự phát triển khả năng bản thân và học tập suốt đời.

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng Pickering College
Tên chương trình học bổng GLOBAL LEADERSHIP PROGRAM SCHOLARSHIP
Cấp học Trung học
Giá trị học bổng Lên đến CAD 100,000

CAD 25,000/năm

Hạn nộp 13/12/2019
Điều kiện tóm tắt
GPA 8.5 trở lên

Điều kiện chi tiết

 

  • Lãnh đạo trong dịch vụ cộng đồng
  • Thành tích trong nghệ thuật hoặc thể thao
  • Xuất sắc trong các lĩnh vực khác của nỗ lực cá nhân thể hiện sự toàn vẹn của con người và ân sủng của nhân vật
  • Tham gia vào các hoạt động đổi mới và khởi nghiệp

Học bổng khác của trường

Pickering College Cấp học Điều kiện Pickering College

Spring Family Scholarship

Giá trị: $7,500 - $25,000

Trung học

Học sinh lớp 9, 10 hoặc 11 nội trú

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Canada

J. Addision. Cấp học Điều kiện J. Addision.

Học bổng đầu vào trường J.Addision

Giá trị: 3.000 CAD

Trung học

GPA 8.0

Algoma University Cấp học Điều kiện Algoma University

The Dean’s Award

Giá trị: 1000 CAD

Cử nhân

GPA 7.0 - Tiếng Anh IELTS 6.0 trở lên

Được nhận Offer khóa full-time

University of Manitoba Cấp học Điều kiện University of Manitoba

Học bổng Đầu Vào

Giá trị: $2,000

Cử nhân

GPA 9.0

Royal Crown Academic School Cấp học Điều kiện Royal Crown Academic School

ROYAL CROWN ACADEMIC HIGH SCHOOL

Giá trị: Lên tới 30%

Trung học

Columbia Academy (Downtown Vancouver) Cấp học Điều kiện Columbia Academy (Downtown Vancouver)

Principal’s Scholarship 

Giá trị: 300- 500 CAD

Trung học

GPA 85%

Học bổng khác trên thế giới

Bradshaw Christian School , USA Cấp học Điều kiện Bradshaw Christian School , USA

Học bổng đầu vào trường Bradshaw Christian School

Giá trị: 7.000 USD

Trung học

Deakin University, Australia Cấp học Điều kiện Deakin University, Australia

Deakin International Scholarship

Giá trị: 25% học phí

Cử nhân , Thạc sĩ

GPA 65% trở lên

Australian National University ANU, Australia Cấp học Điều kiện Australian National University ANU, Australia

ANU College of Engineering & Computer Science International Postgraduate Excellence Scholarship

Giá trị: 50% học phí

Chứng chỉ sau đại học

GPA 8.0 - Tiếng Anh 6.5 trở lên

Culver Stockton College, USA Cấp học Điều kiện Culver Stockton College, USA

Học bổng trường Culver Stockton College

Giá trị: 6.695 USD

Cử nhân

The University of Newcastle Australia , Australia Cấp học Điều kiện The University of Newcastle Australia , Australia

Col Whitehead Cricket Scholarship

Giá trị: 4.000 AUD

Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

GPA 75% - Tiếng Anh 6.5 trở lên