2020 Postgraduate Innovation Scholarship

2020 Postgraduate Innovation Scholarship

ICMS - International College of Management

Trường ICMS - International College of Management là một trong những trường dẫn đầu trong đào tạo chuyên ngành Quản trị nhà hàng khách sạn. Trường là chi nhánh của Đại học Macqurie University nằm ở bán đảo Manly, ngoại ô Sydney.

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng ICMS - International College of Management
Tên chương trình học bổng 2020 Postgraduate Innovation Scholarship
Cấp học Thạc sĩ
Giá trị học bổng 10% tuition fee

Hạn nộp 13/12/2019
Điều kiện tóm tắt
GPA GPA 3.2/5
Tiếng anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Điều kiện chi tiết

- Viết 1 bài luận 200 từ, với tolerance of +/- 10%; hoặc gửi 1 video giải thích lí do tại sao xứng đáng nhận học bổng này

- Học 1 khóa thạc sĩ  năm, nhập học tháng 2 năm 2020

Học bổng khác của trường

ICMS - International College of Management Cấp học Điều kiện ICMS - International College of Management

Học bổng trường ICMS

Giá trị: lên đến 25.000 AUD

Cử nhân

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Úc

University of Technology Sydney UTS Cấp học Điều kiện University of Technology Sydney UTS

Postgraduate Academic Excellence Scholarship

Giá trị: $5,000 first session

Chứng chỉ sau đại học

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

University of Tasmania Cấp học Điều kiện University of Tasmania

Tasmanian International Scholarship

Giá trị: 25% Học phí

Cử nhân , Thạc sĩ

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Charles Darwin University Cấp học Điều kiện Charles Darwin University

CDU International College Launch Scholarship

Giá trị: 30%

Dự bị thạc sĩ

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

RMIT University Cấp học Điều kiện RMIT University

RMIT International School Leaver Scholarship

Giá trị: $5.000

Cử nhân

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

La Trobe University Cấp học Điều kiện La Trobe University

Vice - Chancellor Scholarship Vietnam

Giá trị: 100%

Cử nhân , Thạc sĩ , Chứng chỉ sau đại học

GPA 80%

Overall WAM, Academic achievement, Extra-curricular activities, Social activities.

Học bổng khác trên thế giới

University of Lethbridge, Canada Cấp học Điều kiện University of Lethbridge, Canada

Học bổng New Transfer/ Collaborative

Giá trị: 300- 2000 CAD

Cử nhân

GPA 3.0/4.3

University of Nottingham, UK Cấp học Điều kiện University of Nottingham, UK

Merit-based Academic Scholarship

Giá trị: £1,000 - £2,000

Dự bị đại học , Đại học quốc tế năm 1 , Dự bị thạc sĩ

GPA 7.5 trở lên

Radboud University Nijmegen, Netherlands Cấp học Điều kiện Radboud University Nijmegen, Netherlands

Orange Tulip Scholarship (OTS)

Giá trị: ~7,000 - 9,000 Eur (tùy ngành)

Thạc sĩ

Radboud University Medical Center Study Fund

Giá trị: 12,620 Eur

Thạc sĩ

Bangor University, UK Cấp học Điều kiện Bangor University, UK

Country Scholarships

Giá trị: £1,000 - 5,000/năm

Cử nhân , Thạc sĩ

Học bổng xét tự động