Học bổng

International Student Scholarship

Toronto Central Academy
Toronto Central Academy

Toronto Central Academy

Toronto, Ontario, Canada

Là cầu nối với các trường đại học hàng đầu, chương trình của Toronto Central Academy nhấn mạnh vào thành tích học tập, sự thành công của học sinh và sự chuẩn bị cho các nghiên cứu sau trung học. Quy mô lớp học nhỏ, chăm sóc cá nhân, và kèm cặp riêng là những chìa khóa thành công của học sinh. Điều này mang lại cho học sinh sự thoải mái và một môi trường thân thiện, nơi mọi người đều biết nhau cũng như giúp cho giáo viên có thời gian để điều chỉnh các bài học để phù hợp với phong cách học tập cá nhân của học sinh. Đội ngũ giáo viên được lựa chọn kỹ lưỡng về khả năng giảng dạy, đào tạo học thuật, kinh nghiệm sống, trình độ và có kinh nghiệm trực tiếp với chương trình giảng dạy của Ontario và các chương trình đại học Canada.

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng Toronto Central Academy
Tên chương trình học bổng International Student Scholarship
Loại học bổng Học bổng đầu vào
Cấp học Trung học
Giá trị học bổng Lên đến $6.800

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Canada

J. Addison School Cấp học Điều kiện J. Addison School

Học bổng Vietnamese Student Bursary

Giá trị: 4,000 CAD

Trung học

GPA Trên 6.0

University of Lethbridge Cấp học Điều kiện University of Lethbridge

Giải thưởng đầu vào Post-Diploma Awards

Giá trị: 300- 2000 CAD

Cử nhân

TIA - Toronto International Academy Cấp học Điều kiện TIA - Toronto International Academy

Merit Scholarships

Giá trị: 1,000 - 2,000 CAD

Trung học

GPA Học lực giỏi xuất sắc

Dành cho sinh viên năm 2, phỏng vấn trực tiếp với hiệu trưởng để được xét duyệt

Algoma University Cấp học Điều kiện Algoma University

The Award of Excellence

Giá trị: 500 CAD

Cử nhân

GPA 6.0 - Tiếng Anh IELTS 6.0 trở lên

Được nhận Offer khóa full-time

Sault College Cấp học Điều kiện Sault College

Sault College Scholarship

Giá trị: CAD 2,500

Cao đẳng , Cao đẳng nâng cao , Cử nhân , Thạc sĩ , Chứng chỉ sau đại học

Tiếng Anh 6.0 tất cả các band

Học bổng khác trên thế giới

University for the Creative Arts, UK Cấp học Điều kiện University for the Creative Arts, UK

Nick Jack Scholarship

Giá trị: £5,000

Chứng chỉ sau đại học

University of Tasmania, Australia Cấp học Điều kiện University of Tasmania, Australia

Health and Pharmacy Relocation Bursaries

Giá trị: $3,000- $4,000

Cử nhân , Thạc sĩ

University of Exeter, UK Cấp học Điều kiện University of Exeter, UK

Undergraduate Global Excellence Scholarships

Giá trị: £5,000- £10,000

Cử nhân

Edith Cowan University, Australia Cấp học Điều kiện Edith Cowan University, Australia

Guaranteed Internship

Giá trị: AU$2.300

Cao đẳng

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

University of Canberra, Australia Cấp học Điều kiện University of Canberra, Australia

GEMS INTERNATIONAL PARTNER SCHOLARSHIP

Giá trị: 10% học phí

Cử nhân

GPA 7.0