Academic +Talent Program

Academic +Talent Program

American University
American University

American University

Washington, Washington D.C., USA

American University là trường Đại học được xếp hạng cao trong số các trường Đại học ở Mỹ. Tại AU sinh viên tích cực hành động, tham gia vào thế giới xung quang họ với mục đích: các nhà lãnh đạo ngày hôm nay đào tạo các nhà lãnh đạo ngày mai.

“We are a University of strivers and dreamers, of activists and artists, of scholars and servant-leaders. We realize that when we all contribute, we all succeed. We are, quite literally, one-AU”.

                                                                                                                                                            ----- President Sylvia Burwell

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng American University
Tên chương trình học bổng Academic +Talent Program
Cấp học Cử nhân
Giá trị học bổng $15,000

Học bổng rất cạnh tranh

Số lượng 1

Một năm học chỉ có 1 suất.

Điều kiện chi tiết

  • Học bạ THPT
  • Video hoặc 1 bản person statement chi tiết về hoạt động nghệ thuật tham gia.
  • Một bài phỏng vấn

Thông tin chi tiết

Dành cho những sinh viên có thành tích học tập tốt và có tài năng nghệ thuật

Học bổng khác của trường

American University Cấp học Điều kiện American University

Academic +Talent Program

Giá trị: $18,000

Cử nhân

Academic +Talent Program

Giá trị: $ 10,000

Cử nhân

Freshment Merit Aid Basics

Giá trị: $8,000 - $22,000

Cử nhân

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Mỹ

George Mason University Cấp học Điều kiện George Mason University

Diversity Scholarships

Giá trị: $ 10,000

Cử nhân , Thạc sĩ

Long Island University (LIU) Brooklyn Cấp học Điều kiện Long Island University (LIU) Brooklyn

Undergraduate Direct Admission

Giá trị: $2,000 - $4,000

Cử nhân

Alliant International University Cấp học Điều kiện Alliant International University

International Scholarship

Giá trị: $ 8,000 - $ 20,000

Cử nhân

Arizona State University Cấp học Điều kiện Arizona State University

scholarship for transfer and graduate international student

Giá trị: up to 10,000USD/1 năm, có thể gia hạn tới 2 năm

Cử nhân , Thạc sĩ

Dean College Cấp học Điều kiện Dean College

Merit Scholarships

Giá trị: $5,000 - $15,000

Cao đẳng , Cử nhân

Học bổng khác trên thế giới

Amsterdam University of Applied Sciences, Netherlands Cấp học Điều kiện Amsterdam University of Applied Sciences, Netherlands

Holland Scholarship

Giá trị: €5.000

Cử nhân

Radboud University Nijmegen, Netherlands Cấp học Điều kiện Radboud University Nijmegen, Netherlands

Radboud Faculty of Arts Study Funds

Giá trị: 2500 Eur

Thạc sĩ

Queensland University of Technology (QUT), Australia Cấp học Điều kiện Queensland University of Technology (QUT), Australia

International Merit Double Degree Scholarship

Giá trị: 25% học phí

Cử nhân

GPA < 8.5 tất cả các môn và trung bình môn - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Blue Mountain International Hotel Management School (BMIHMS), Australia Cấp học Điều kiện Blue Mountain International Hotel Management School (BMIHMS), Australia

Three Pillars Scholarship

Giá trị: up to $20,000

Cử nhân , Thạc sĩ

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

The Hague University of Applied Sciences, Netherlands Cấp học Điều kiện The Hague University of Applied Sciences, Netherlands

Orange Knowledge Programme (OKP)

Giá trị: 95% học phí và chi phí đi lại, bảo hiểm, visa

Thạc sĩ

Motivation letter