Academic +Talent Program

Academic +Talent Program

American University
American University

American University

Washington, Washington D.C., USA

American University là trường Đại học được xếp hạng cao trong số các trường Đại học ở Mỹ. Tại AU sinh viên tích cực hành động, tham gia vào thế giới xung quang họ với mục đích: các nhà lãnh đạo ngày hôm nay đào tạo các nhà lãnh đạo ngày mai.

“We are a University of strivers and dreamers, of activists and artists, of scholars and servant-leaders. We realize that when we all contribute, we all succeed. We are, quite literally, one-AU”.

                                                                                                                                                            ----- President Sylvia Burwell

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng American University
Tên chương trình học bổng Academic +Talent Program
Cấp học Cử nhân
Giá trị học bổng $15,000

Học bổng rất cạnh tranh

Số lượng 1

Một năm học chỉ có 1 suất.

Điều kiện chi tiết

  • Học bạ THPT
  • Video hoặc 1 bản person statement chi tiết về hoạt động nghệ thuật tham gia.
  • Một bài phỏng vấn

Thông tin chi tiết

Dành cho những sinh viên có thành tích học tập tốt và có tài năng nghệ thuật

Học bổng khác của trường

American University Cấp học Điều kiện American University

Academic +Talent Program

Giá trị: $18,000

Cử nhân

Academic +Talent Program

Giá trị: $ 10,000

Cử nhân

Freshment Merit Aid Basics

Giá trị: $8,000 - $22,000

Cử nhân

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Mỹ

Whittier Christian School Cấp học Điều kiện Whittier Christian School

Học bổng đầu vào

Giá trị: 4.000USD

Trung học

Nộp hồ sơ và phỏng vấn trực tiếp với trường

Dean College Cấp học Điều kiện Dean College

Merit Scholarships

Giá trị: $5,000 - $15,000

Cao đẳng , Cử nhân

George Mason University Cấp học Điều kiện George Mason University

Diversity Scholarships

Giá trị: $ 10,000

Cử nhân , Thạc sĩ

Cấp học Điều kiện

Học bổng Pathway Progression

Giá trị: $3,000

Dự bị đại học

GPA 3.0

Orono High School Cấp học Điều kiện Orono High School

Học bổng đầu vào

Giá trị: 8.000USD

Trung học

Nộp hồ sơ và phỏng vấn trực tiếp với trường

Học bổng khác trên thế giới

Edith Cowan University, Australia Cấp học Điều kiện Edith Cowan University, Australia

Australian Alumni International Scholarship 2020

Giá trị: 20% học phí

Cử nhân , Thạc sĩ

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của môn học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của môn học

Southern Cross University - SCU, Australia Cấp học Điều kiện Southern Cross University - SCU, Australia

Outstanding Academic Performance Scholarship

Giá trị: $5000

Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

The University of Waikato, New Zealand Cấp học Điều kiện The University of Waikato, New Zealand

Học bổng cho khóa Dự bị Đại học

Giá trị: 50% học phí

Dự bị đại học

GPA 8.0 - Tiếng Anh 5.5

Đạt đủ điều kiện đầu vào của khóa học

Fontys University of Applied Sciences, Netherlands Cấp học Điều kiện Fontys University of Applied Sciences, Netherlands

Top Talent Scholarship

Giá trị: €2.100

Cử nhân

GPA 75% trở lên trong môn Toán và Vật Lý - Tiếng Anh IELTS 6.0

CV, Motivation Letter

HAN University of Applied Sciences, Netherlands Cấp học Điều kiện HAN University of Applied Sciences, Netherlands

Honors

Giá trị: €7.500

Cử nhân

Tiếng Anh IELTS từ 6.5, TOEFL iBT từ 90 hoặc chứng chỉ CAE/ CPE