2023 Postgraduate Innovation Scholarship

2023 Postgraduate Innovation Scholarship

ICMS - International College of Management

Trường ICMS - International College of Management là một trong những trường dẫn đầu trong đào tạo chuyên ngành Quản trị nhà hàng khách sạn. Trường là chi nhánh của Đại học Macqurie University nằm ở bán đảo Manly, ngoại ô Sydney.

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng ICMS - International College of Management
Tên chương trình học bổng 2023 Postgraduate Innovation Scholarship
Cấp học Thạc sĩ
Giá trị học bổng Up to 15,200 AUD

Hạn nộp 28/07/2023
Điều kiện tóm tắt
GPA GPA 7.5
Tiếng anh IELTS 7.0

Điều kiện chi tiết

- Viết 1 bài luận 100 từ + phỏng vấn 

 

Học bổng khác của trường

ICMS - International College of Management Cấp học Điều kiện ICMS - International College of Management

ICMS Alumni Bursary

Giá trị: 50% tuition fee

AEP Bursary (10 weeks)

Giá trị: 4,900 AUD

Tiếng Anh Đáp ứng điều kiện Tiếng Anh

International Entry Bursary (IEB)

Giá trị: 7,600 - 13,000 AUD

International Scholarship

Giá trị: Up to 15,000 AUD

GPA 8.0 - Tiếng Anh IELTS 6.5

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Úc

Edith Cowan University Cấp học Điều kiện Edith Cowan University

International Accommodation Scholarship 2020

Giá trị: 30% phí ăn ở

The University of New South Wales - UNSW Cấp học Điều kiện The University of New South Wales - UNSW

Herbert Smith Freehills Law and Economics Honours Year Award

Giá trị: $5,000 for 1 year

Cử nhân

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

University of Tasmania Cấp học Điều kiện University of Tasmania

International Women in Maritime Engineering Scholarship

Giá trị: 75% - 100% Undergraduate for Frist year

Cử nhân , Thạc sĩ

Kaplan Business School Australia Cấp học Điều kiện Kaplan Business School Australia

Kaplan Alumni

Giá trị: 20% all tuition fee

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Australian National University ANU Cấp học Điều kiện Australian National University ANU

ANU College of Law International Excellence Scholarship

Giá trị: 20.000

Chứng chỉ sau đại học

GPA 5.5/7.0 hoặc tương đương - Tiếng Anh 6.5 trở lên

Học bổng khác trên thế giới

Western Washington University, USA Cấp học Điều kiện Western Washington University, USA

Undergraduate Direct Admission Scholarship

Giá trị: $1,000 to $3,500

Cử nhân

Queen's University Belfast, UK Cấp học Điều kiện Queen's University Belfast, UK

Loyalty Scholarship

Giá trị: 20% học phí năm 1

Cử nhân , Thạc sĩ

Bradshaw Christian School , USA Cấp học Điều kiện Bradshaw Christian School , USA

Học bổng đầu vào trường Bradshaw Christian School

Giá trị: 7.000 USD

Trung học

Colorado State University, USA Cấp học Điều kiện Colorado State University, USA

GPA&SAT Scholarship

Giá trị: $40,000

Cử nhân

GPA 3.3/4.0

Swansea University, UK Cấp học Điều kiện Swansea University, UK

International Excellence Scholarships (South Asia)

Giá trị: up-to 6000

Cử nhân