Aberdeen Global Scholarship (General)

Aberdeen Global Scholarship (General)

University of Aberdeen
University of Aberdeen

University of Aberdeen

Aberdeen, Scotland, UK

Trường Đại học University of Aberdeen đã lọt vào top 150 trên bảng xếp hạng các trường đại học trên toàn thế giới nằm trong top 1% các trường đại học tốt trên toàn thế giới và trở thành một biểu tượng cổ kính của thành phố Aberdeen

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng University of Aberdeen
Tên chương trình học bổng Aberdeen Global Scholarship (General)
Loại học bổng Học bổng đầu vào
Cấp học Chứng chỉ sau đại học
Giá trị học bổng £3,000

Thông tin chi tiết

- Dành cho học sinh apply kì 09/2022 hoặc 01/2023 bậc PG
- Học bổng không dành cho PGDE degrees
 

Học bổng khác của trường

University of Aberdeen Cấp học Điều kiện University of Aberdeen

Aberdeen Global Scholarship (Undergraduate / PGDE)

Giá trị: 1000

Cử nhân

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Anh

London South Bank University Cấp học Điều kiện London South Bank University

International Scholarships

Giá trị: £1,570

Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

University of Nottingham Cấp học Điều kiện University of Nottingham

ASEAN and Oceania Postgraduate Excellence Award

Giá trị: £4,000 to £8,000

Chứng chỉ sau đại học

University of Southampton Cấp học Điều kiện University of Southampton

Merit Scholarship

Giá trị: £3,000

Cử nhân

Bangor University Cấp học Điều kiện Bangor University

Deans Scholarship - UG

Giá trị: £5,000

Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

Anglia Ruskin University Cấp học Điều kiện Anglia Ruskin University

International Early Payment Discount

Giá trị: 400 - 1000

Cử nhân

Học bổng khác trên thế giới

Pace University, USA Cấp học Điều kiện Pace University, USA

Master program scholarship

Giá trị: $1,500–$6,000

Thạc sĩ

GPA 3.3

La Trobe University, Australia Cấp học Điều kiện La Trobe University, Australia

La Trobe South East Asia Scholarship

Giá trị: 30%

Cử nhân , Thạc sĩ , Chứng chỉ sau đại học

Elmhurst University (Elmhurst College), USA Cấp học Điều kiện Elmhurst University (Elmhurst College), USA

International Graduate Scholarship

Giá trị: $ 5,000

Thạc sĩ

FIC Fraser International College (Simon Fraser University), Canada Cấp học Điều kiện FIC Fraser International College (Simon Fraser University), Canada

Vietnamese Student Scholarship

Giá trị: 3,000

Đại học quốc tế năm 1

GPA 7.0 - Tiếng Anh 6.0 overall with minimum 6.0 in Reading and Writing and 5.5 in Speaking and Listening

Application form, Interview, Scholarship essay

Bond University, Australia Cấp học Điều kiện Bond University, Australia

Faculty of Health Sciences and Medicine Postgraduate Scholarship

Giá trị: 25% - 50% học phí

Thạc sĩ

GPA 3.0