Loyalty Scholarship

Loyalty Scholarship

Queen's University Belfast
Queen's University Belfast

Queen's University Belfast

Belfast, Northern Ireland, UK

Đại học Queen’s University Belfast thành lập năm 1845 và là một trong những thành viên của Russell Group. Với châm ngôn " Mở rộng tầm nhìn, tạo công dân toàn cầu", khi theo học tại Queen, bạn sẽ có được những kỹ năng và kiến thức được các nhà tuyển dụng trên toàn thế giới đánh giá cao. Cho dù bạn có kế hoạch theo đuổi các cơ hội ở đây ngay tại Vương quốc Anh, hoặc xa hơn nữa, các nguồn lực chuyên môn và mạng lưới quốc tế của trường Đại học Queen's, Belfast có thể đưa bạn đến bất cứ nơi nào.

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng Queen's University Belfast
Tên chương trình học bổng Loyalty Scholarship
Cấp học Cử nhân , Thạc sĩ
Giá trị học bổng 20% học phí năm 1

Chuyên ngành

All trừ Medicine, Dentistry, Agricultural Technology, Theology

Điều kiện chi tiết

Học sinh phải có một đề nghị về một chương trình toàn thời gian và toàn thời gian tại cơ sở của Đại học Queen's Belfast, bắt đầu từ năm học 2019-20 và đáp ứng bất kỳ điều kiện học tập và ngôn ngữ nào được đính kèm trong thư mời của họ

Học bổng khác của trường

Queen's University Belfast Cấp học Điều kiện Queen's University Belfast

International Office Undergraduate Scholarship

Giá trị: £2500 or £3000

Cử nhân

Queen Management Scholarship 2021

Giá trị: 3000

Thạc sĩ

GPA 8.0

Regional Scholarship - Pathway

Giá trị: £3,000

Chứng chỉ , Dự bị đại học , Đại học quốc tế năm 1 , Chứng chỉ sau đại học

GPA Khá trở lên

Early Bird Reward

Giá trị: 10% tổng chi phí

Cử nhân , Thạc sĩ

dành riêng cho sinh viên mới đang giữ unconditional letter và trả phí đầy đủ

International Office Undergraduate Scholarship

Giá trị: £2500 - £3000

Cử nhân

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Anh

University of Stirling Cấp học Điều kiện University of Stirling

International Undergaduate Scholarship

Giá trị: £2,000

Cử nhân

University of East Anglia (UEA) Cấp học Điều kiện University of East Anglia (UEA)

International Development Scholarship

Giá trị: £17600

Cử nhân

University College London Cấp học Điều kiện University College London

UPC Progression Scholarship

Giá trị: 5000/năm

Cử nhân

Brunel University London Cấp học Điều kiện Brunel University London

Early Payment

Giá trị: 2%

Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

Cranfield University Cấp học Điều kiện Cranfield University

Cranfield Scholarships

Giá trị:

Chứng chỉ sau đại học

Học bổng khác trên thế giới

Braemar College, Canada Cấp học Điều kiện Braemar College, Canada

HỌC BỔNG TRUNG HỌC

Giá trị: $4,200 CAD

Western University, Canada Cấp học Điều kiện Western University, Canada

International Presidents Entrance Scholarship

Giá trị: $50,000

Cử nhân , Thạc sĩ

Federation University Australia (FUA), Australia Cấp học Điều kiện Federation University Australia (FUA), Australia

Federation University Australia Global Innovator Scholarship

Giá trị: 20% tuition fee

GPA 7.0 - 9.0

Australian National University ANU, Australia Cấp học Điều kiện Australian National University ANU, Australia

Progression Scholarship

Giá trị: AU$25.000

Cử nhân

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

The University of New South Wales - UNSW, Australia Cấp học Điều kiện The University of New South Wales - UNSW, Australia

UNSW Business School Honours Scholarship

Giá trị: $5.000

Cử nhân

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học