Loyalty Scholarship

Loyalty Scholarship

Queen's University Belfast
Queen's University Belfast

Queen's University Belfast

Belfast, Northern Ireland, UK

Đại học Queen’s University Belfast thành lập năm 1845 và là một trong những thành viên của Russell Group. Với châm ngôn " Mở rộng tầm nhìn, tạo công dân toàn cầu", khi theo học tại Queen, bạn sẽ có được những kỹ năng và kiến thức được các nhà tuyển dụng trên toàn thế giới đánh giá cao. Cho dù bạn có kế hoạch theo đuổi các cơ hội ở đây ngay tại Vương quốc Anh, hoặc xa hơn nữa, các nguồn lực chuyên môn và mạng lưới quốc tế của trường Đại học Queen's, Belfast có thể đưa bạn đến bất cứ nơi nào.

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng Queen's University Belfast
Tên chương trình học bổng Loyalty Scholarship
Cấp học Cử nhân , Thạc sĩ
Giá trị học bổng 20% học phí năm 1

Chuyên ngành

All trừ Medicine, Dentistry, Agricultural Technology, Theology

Điều kiện chi tiết

Học sinh phải có một đề nghị về một chương trình toàn thời gian và toàn thời gian tại cơ sở của Đại học Queen's Belfast, bắt đầu từ năm học 2019-20 và đáp ứng bất kỳ điều kiện học tập và ngôn ngữ nào được đính kèm trong thư mời của họ

Học bổng khác của trường

Queen's University Belfast Cấp học Điều kiện Queen's University Belfast

International Office Undergraduate Scholarship

Giá trị: £2500 or £3000

Cử nhân

Queen Management Scholarship 2021

Giá trị: 3000

Thạc sĩ

GPA 8.0

Regional Scholarship - Pathway

Giá trị: £3,000

Chứng chỉ , Dự bị đại học , Đại học quốc tế năm 1 , Chứng chỉ sau đại học

GPA Khá trở lên

Early Bird Reward

Giá trị: 10% tổng chi phí

Cử nhân , Thạc sĩ

dành riêng cho sinh viên mới đang giữ unconditional letter và trả phí đầy đủ

International Office Undergraduate Scholarship

Giá trị: £2500 - £3000

Cử nhân

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Anh

University of Glasgow Cấp học Điều kiện University of Glasgow

School of Geagraphical and Earth Science PGT Excellence Adwards

Giá trị: £10,000

Chứng chỉ sau đại học

Bournemouth University Cấp học Điều kiện Bournemouth University

Excutive Dean Scholarship

Giá trị: 50% học phí

Thạc sĩ

University of Sunderland Cấp học Điều kiện University of Sunderland

Alumni Loyalty Scheme 2022/23

Giá trị: Miễn 20% toàn bộ học phí

Chứng chỉ sau đại học

University College London Cấp học Điều kiện University College London

UPC Progression Scholarship

Giá trị: 5000/năm

Cử nhân

University of East Anglia (UEA) Cấp học Điều kiện University of East Anglia (UEA)

International Development Scholarship

Giá trị: £17600

Cử nhân

Học bổng khác trên thế giới

Curtin University, Australia Cấp học Điều kiện Curtin University, Australia

Curtin International Scholarships

Giá trị: 25% of first year tuition

Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

The University of New South Wales - UNSW, Australia Cấp học Điều kiện The University of New South Wales - UNSW, Australia

Herbert Smith Freehills Law and Economics Honours Year Award

Giá trị: $5,000 for 1 year

Cử nhân

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Colorado State University, USA Cấp học Điều kiện Colorado State University, USA

RAMs Transfer Scholarship

Giá trị: $ 10,000

Cử nhân

Hanze University Groningen, University of Applied Sciences, Netherlands Cấp học Điều kiện Hanze University Groningen, University of Applied Sciences, Netherlands

Hanze Scholarship

Giá trị: 10.000 Eur

Thạc sĩ

Temple University, USA Cấp học Điều kiện Temple University, USA

Why US campaign and scholarship

Giá trị: $ 2.000 - $ 10.000

Cử nhân