A-Level Scholarship

A-Level Scholarship

Bellerbys College
Bellerbys College

Bellerbys College

Brighton, England, UK

Trường Trung học Bellerbys College là hệ thống bao gồm 4 trường chuyên, được thành lập với mục đích mang lại nền giáo dục chất lượng cao. Trường được giảng dạy giúp các bạn học sinh định hướng và tìm được đúng ngôi trường đại học ngay từ những năm trung học. Ngoài ra trường cũng có sự liên két chặt chẽ với những trường Đại học tại Anh. Chính vì vậy, sau khi tốt nghiệp các bạn học sinh của trường theo học tại những Đại học danh tiếng như Oxford, Cambridge và các trường đại học thuộc Russell Group.

Xem thông tin chi tiết của trường
Tổ chức cấp học bổng Bellerbys College
Tên chương trình học bổng A-Level Scholarship
Loại học bổng 0
Bậc học High School
Giá trị học bổng 70%

Số lượng

Chuyên ngành
Hạn nộp
Điều kiện tóm tắt
GPA
Tiếng anh

Điều kiện chi tiết

Làm bài test Tiếng Anh và Toán của trường. Đạt học bổng 40% trước tiên, submit a 500-word personal statement.

Phỏng vấn với Hiệu trưởng hoặc Academic Director của trường qua Skype

Học bổng khác của trường

Bellerbys College

A-Level Scholarship

50%

Chi tiết

Bellerbys College

A-Level Scholarship

40%

GPA 3.6 - Tiếng anh 6.5

Phỏng vấn

Chi tiết

Bellerbys College

A-Level Scholarship

20%

GPA 3.2 - Tiếng anh 6.0

Phỏng vấn

Chi tiết

Bellerbys College

GCSE Pathway Scholarship

70%

Chi tiết

Bellerbys College

GCSE Pathway Scholarship

40%

GPA 3.4 - Tiếng anh 6.0

Phỏng vấn

Chi tiết

Học bổng bạn có thể quan tâm

University of Dundee

Scholarship for Vietnamese student

50% học phí

Học sinh nhập học kỳ tháng 1/2020

Chi tiết

University of Greenwich

Scholarship for Vietnamese student

50% học phí

Học sinh nhập học kỳ tháng 1/2020

Chi tiết

Bangor University

Scholarship for Vietnamese student

50% học phí

Học sinh nhập học kỳ tháng 1/2020

Chi tiết

De Montfort University

Scholarship for Vietnamese student

50% học phí

Chi tiết

Ulster University

Master Scholarships

Up to £4000 scholarship

Tiếng anh 6.0

Học sinh nhập học kỳ tháng 1/2020

Chi tiết

Học bổng khác trên thế giới

Algoma University

The Award of Excellence

500 CAD

Học bổng đầu vào năm nhất đại học, không được renewable

GPA 6.0 - Ielts IELTS 6.0 trở lên

Được nhận Offer khóa full-time

Chi tiết

Algoma University

The Dean’s Award

1000 CAD

Học bổng đầu vào cho năm đầu tiên đại học

GPA 7.0 - Ielts IELTS 6.0 trở lên

Được nhận Offer khóa full-time

Chi tiết

Algoma University

The President’s Award

2.500 CAD

Học bổng đầu vào cho năm đầu tiên đại học, không được renewable

GPA 8.0 - Ielts 6.0 trở lên

Được nhận Offer khóa full-time

Chi tiết

Algoma University

The Chancellor’s Award

5000 CAD

Học bổng đầu vào năm nhất đại học được renewable tối đa 4 năm

GPA 9.0 - Ielts IELTS 7.0

Được nhận Offer khóa full-time

Chi tiết

Western Sydney University - Sydney Campus

Vice-Chancellor's Academic Excellence Postgraduate Scholarships

50% all tuition fee for 2 years

GPA 5.95/7 - Ielts Đáp ứng yêu cầu học bổng

Chi tiết