Leeds School of Arts Scholarship

Leeds School of Arts Scholarship

Leeds Beckett University (Leeds Metropolitan University)

Trải qua quá trình phát triển hơn 180 năm, đến nay đại học Leeds Beckett University là một trong những trường đại học lớn nhất tại Anh với trên 52.000 sinh viên và 3.500 nhân viên. Hiện tại có tới trên 1.500 sinh viên quốc tế đến từ 60 quốc gia đang học tập tại trường.

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng Leeds Beckett University (Leeds Metropolitan University)
Tên chương trình học bổng Leeds School of Arts Scholarship
Loại học bổng Học bổng đầu vào
Cấp học Chứng chỉ sau đại học
Giá trị học bổng 50% học phí

Chuyên ngành

Áp dụng tất cả ngành

Điều kiện tóm tắt
GPA > 8.0
Tiếng anh 6.5 with no skill below 6.0

Điều kiện chi tiết

Design Porforlios

Online interview

University and practice-based projects

Học bổng khác của trường

Leeds Beckett University (Leeds Metropolitan University) Cấp học Điều kiện Leeds Beckett University (Leeds Metropolitan University)

Dean Postgraduate Scholarship

Giá trị: 50% học phí

Chứng chỉ sau đại học

GPA 7/10 - Tiếng Anh 6.5 with no skill below 6.0

Carnegie Sports Scholarship (Postgraduate)

Giá trị: 50% học phí

Chứng chỉ sau đại học

Carnegie Sports Scholarship (Undergraduate)

Giá trị: 6,000

Cử nhân

Dean's Undergraduate Scholarship

Giá trị: 6,000

Cử nhân

GPA > 7.0 - Tiếng Anh 6.5 with no skill below 6.0

South East Asia Scholarships

Giá trị: £1,000 - £5,000

Cử nhân

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Anh

University of Gloucestershire Cấp học Điều kiện University of Gloucestershire

International Grant Award

Giá trị: 3000

Cử nhân

University of Bath Cấp học Điều kiện University of Bath

The Chancellor’s Scholarship

Giá trị: upto 2000 GBP

Cử nhân

Anglia Ruskin University Cấp học Điều kiện Anglia Ruskin University

International Merit Scholarship

Giá trị: 1000 - 2000

Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

University of Salford Cấp học Điều kiện University of Salford

International Excellence Scholarship

Giá trị: £5,000

Cử nhân

University of Worcester Cấp học Điều kiện University of Worcester

International Undergraduate Scholarships

Giá trị: £1000-£3000

Cử nhân

Học bổng khác trên thế giới

Macquarie University - MQ, Australia Cấp học Điều kiện Macquarie University - MQ, Australia

Macquarie University ASEAN Scholarship

Giá trị: 10.000 USD

Cử nhân , Thạc sĩ

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

University of Lethbridge, Canada Cấp học Điều kiện University of Lethbridge, Canada

Học bổng New Transfer/ Collaborative

Giá trị: 300- 2000 CAD

Cử nhân

GPA 3.0/4.3

University of Sydney, Australia Cấp học Điều kiện University of Sydney, Australia

Progression Scholarship

Giá trị: 5.000; 10.000; 20.000; 40.000

Cử nhân

GPA 8.0 trở lên - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

University of New England , Australia Cấp học Điều kiện University of New England , Australia

UNE International Postgraduate Research Award (IPRA)

Giá trị: 27.596 AUD per annum

Chứng chỉ sau đại học

GPA 70% - Tiếng Anh 6.5

Northern College, Canada Cấp học Điều kiện Northern College, Canada

Leadership Award

Giá trị: $ 500

Chứng chỉ , Cao đẳng , Cử nhân