International Undergraduate Excellence Scholarship

International Undergraduate Excellence Scholarship

Bond University
Bond University

Bond University

Gold Coast, Queensland, Australia

Đại học Bond University nằm tại Robina ở Bờ biển Gold, Queensland.Đại học Bond nổi tiếng là đại học tư thục phi lợi nhuận đầu tiên của Australia. Bond University được Cục Tiêu chuẩn Chất lượng Giáo dục Đại học (TEQSA) kiểm định, đồng thời là thành viên Hiệp hội Các đại học Khối Thịnh vượng chung và Các đại học Australia. Tại Bond University, bạn sẽ không mất thời gian với thời gian nghỉ giữa các học kỳ có nghĩa là bạn có thể hoàn thành bằng cử nhân tiêu chuẩn chỉ trong hai năm. Điều đó cũng có nghĩa là bạn sẽ là lao động trước một năm so với lao động còn lại kiếm tiền sớm hơn.

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng Bond University
Tên chương trình học bổng International Undergraduate Excellence Scholarship
Cấp học Cử nhân
Giá trị học bổng 50% học phí

Chuyên ngành

Tất cả các ngành trừ Master of Psychology, Study Abroad and Exchange Programs, Bachelor of Medical Studies and Doctor of Physiotherapy.

Điều kiện khác Có thành tích cao trong học tập

Điều kiện chi tiết

- Nhận được lời đề nghị vào khóa đại học 

- Có thành tích xuất sắc

- Hoàn thành mẫu đơn đăng kí xin học bổng

- Chưa từng học các khóa đại học ở trường

Thông tin chi tiết

Đại học Bond cung cấp những người đạt thành tích cao trong học tập, những người đang sống bên ngoài nước Úc và đăng ký học ở bậc đại học, với học bổng miễn giảm học phí. Học bổng Đại học Xuất sắc được trao trên cơ sở xuất sắc trong học tập và là một minh chứng cho cam kết của Đại học Bond về chất lượng và sinh viên quốc tế xuất sắc.

Học bổng khác của trường

Bond University Cấp học Điều kiện Bond University

English Pathway Studies Scholarship

Giá trị: $2,500 of EAP tuition fee

Cử nhân , Thạc sĩ , Chứng chỉ sau đại học

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Faculty of Health Sciences and Medicine Postgraduate Scholarship

Giá trị: 25% - 50% học phí

Thạc sĩ

GPA 3.0

Transformer Scholarship

Giá trị: 50% học phí

Cử nhân , Thạc sĩ

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Úc

Murdoch University Cấp học Điều kiện Murdoch University

Scientific Excellence Scholarship

Giá trị: $5.000

Cử nhân

GPA 3.5/4 - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Queensland University of Technology (QUT) Cấp học Điều kiện Queensland University of Technology (QUT)

International Merit Double Degree Scholarship

Giá trị: 25% học phí

Cử nhân

GPA < 8.5 tất cả các môn và trung bình môn - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

University of Wollongong Cấp học Điều kiện University of Wollongong

Scholarship for English programs

Giá trị: Giảm $225 cho khóa học

Dự bị đại học

Deakin University Cấp học Điều kiện Deakin University

Destination Australia Scholarships

Giá trị: $15,000/year

Cử nhân , Thạc sĩ , Chứng chỉ sau đại học

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Australian National University ANU Cấp học Điều kiện Australian National University ANU

ANU College of Law International Excellence Scholarship

Giá trị: 20.000

Chứng chỉ sau đại học

GPA 5.5/7.0 hoặc tương đương - Tiếng Anh 6.5 trở lên

Học bổng khác trên thế giới

University of Leicester, UK Cấp học Điều kiện University of Leicester, UK

The Lincoln Global Leaders Scholarship

Giá trị: 50%

Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

Adelphi University, USA Cấp học Điều kiện Adelphi University, USA

Academic +Talent Program

Giá trị: $15,000

Cử nhân

Cardiff Metropolitan University, UK Cấp học Điều kiện Cardiff Metropolitan University, UK

South East Asia Scholarship Award

Giá trị: 50%

Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

Maastricht School of Management (MsM), Netherlands Cấp học Điều kiện Maastricht School of Management (MsM), Netherlands

Academic Excellence Scholarship

Giá trị: Up to 50% học phí

Thạc sĩ

Aberystwyth University, UK Cấp học Điều kiện Aberystwyth University, UK

Departmental Scholarship

Giá trị: Up to £500 per year.

Cử nhân