International Undergraduate Excellence Scholarship

International Undergraduate Excellence Scholarship

Bond University
Bond University

Bond University

Gold Coast, Queensland, Australia

Đại học Bond University nằm tại Robina ở Bờ biển Gold, Queensland.Đại học Bond nổi tiếng là đại học tư thục phi lợi nhuận đầu tiên của Australia. Bond University được Cục Tiêu chuẩn Chất lượng Giáo dục Đại học (TEQSA) kiểm định, đồng thời là thành viên Hiệp hội Các đại học Khối Thịnh vượng chung và Các đại học Australia. Tại Bond University, bạn sẽ không mất thời gian với thời gian nghỉ giữa các học kỳ có nghĩa là bạn có thể hoàn thành bằng cử nhân tiêu chuẩn chỉ trong hai năm. Điều đó cũng có nghĩa là bạn sẽ là lao động trước một năm so với lao động còn lại kiếm tiền sớm hơn.

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng Bond University
Tên chương trình học bổng International Undergraduate Excellence Scholarship
Cấp học Cử nhân
Giá trị học bổng 50% học phí

Chuyên ngành

Tất cả các ngành trừ Master of Psychology, Study Abroad and Exchange Programs, Bachelor of Medical Studies and Doctor of Physiotherapy.

Điều kiện khác Có thành tích cao trong học tập

Điều kiện chi tiết

- Nhận được lời đề nghị vào khóa đại học 

- Có thành tích xuất sắc

- Hoàn thành mẫu đơn đăng kí xin học bổng

- Chưa từng học các khóa đại học ở trường

Thông tin chi tiết

Đại học Bond cung cấp những người đạt thành tích cao trong học tập, những người đang sống bên ngoài nước Úc và đăng ký học ở bậc đại học, với học bổng miễn giảm học phí. Học bổng Đại học Xuất sắc được trao trên cơ sở xuất sắc trong học tập và là một minh chứng cho cam kết của Đại học Bond về chất lượng và sinh viên quốc tế xuất sắc.

Học bổng khác của trường

Bond University Cấp học Điều kiện Bond University

English Pathway Studies Scholarship

Giá trị: $2,500 of EAP tuition fee

Cử nhân , Thạc sĩ , Chứng chỉ sau đại học

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Faculty of Health Sciences and Medicine Postgraduate Scholarship

Giá trị: 25% - 50% học phí

Thạc sĩ

GPA 3.0

Transformer Scholarship

Giá trị: 50% học phí

Cử nhân , Thạc sĩ

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Úc

Swinburne University of Technology Cấp học Điều kiện Swinburne University of Technology

Swinburne International Excellence Pathway Scholarship

Giá trị: $2500 đến $5000

Dự bị đại học

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Học khóa Pathway lên Đại học

La Trobe University Cấp học Điều kiện La Trobe University

Academic Merit Scholarship

Giá trị: Lên đến 15.900

Cao đẳng

Macquarie University - MQ Cấp học Điều kiện Macquarie University - MQ

Macquarie University ASEAN Scholarship

Giá trị: 10.000 USD

Cử nhân , Thạc sĩ

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

University of Tasmania Cấp học Điều kiện University of Tasmania

Women in Seafaring Scholarship

Giá trị: 100%

Cử nhân

University of Wollongong Cấp học Điều kiện University of Wollongong

Vietnam Bursary

Giá trị: 10%

Cao đẳng , Dự bị đại học , Cử nhân , Thạc sĩ

GPA Đáp ứng yêu cầu học bổng - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu học bổng

Học bổng khác trên thế giới

London Business School, UK Cấp học Điều kiện London Business School, UK

LBS Technology and Engineering Scholarship

Giá trị: Upto 50%

Thạc sĩ

London Business School Luxury and Retail Scholarship

Giá trị: Upto 50%

Thạc sĩ

University of Glasgow, UK Cấp học Điều kiện University of Glasgow, UK

School of Computing Science: International Excellence Adwards

Giá trị: £10,000

Chứng chỉ sau đại học

Sheridan College, Canada Cấp học Điều kiện Sheridan College, Canada

Entrance Scholarship

Giá trị: 1,000 - 3,000 CAD

GPA 8.0

DePaul University, USA Cấp học Điều kiện DePaul University, USA

Undergraduate Direct Admission

Giá trị: $14,000 - $23,000

Cử nhân