Leeds University Business School Accounting and Finance Department Scholarship 2023/24

Leeds University Business School Accounting and Finance Department Scholarship 2023/24

University of Leeds
University of Leeds

University of Leeds

Leeds, England, UK

Đại học Leeds - University of Leeds là thành viên nhóm Russel Group - các trường Đại học nghiên cứu hàng đầu Vương quốc Anh. University of Leeds được lựa chọn là điểm đến giáo dục của nhiều sinh viên trên thế giới. Đặc biệt, các sinh viên học tập tại trường cũng sẽ có cơ hội được học tập và trải nghiệm tại 1 trong những thư viện lớn nhất nước Anh.

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng University of Leeds
Tên chương trình học bổng Leeds University Business School Accounting and Finance Department Scholarship 2023/24
Loại học bổng Học bổng đầu vào
Cấp học Chứng chỉ sau đại học
Giá trị học bổng 100%

Số lượng 4

Chuyên ngành

Dành cho SV học lên bằng tiến sỹ nghiên cứu ngành business

Hạn nộp 31/5/2023

Học bổng khác của trường

University of Leeds Cấp học Điều kiện University of Leeds

Tetley and Lupton Scholarships 2023 for Masters by Research

Giá trị: upto 23,000

Chứng chỉ sau đại học

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Anh

CATS College Cấp học Điều kiện CATS College

Oxbridge Scholarship - Học bổng 100% full tuition fee và living cost

Giá trị: 100%

Trung học

Mander Portman Woodward (MPW) Cấp học Điều kiện Mander Portman Woodward (MPW)

Academic scholarships

Giá trị: 10% - 50% học phí

Trung học

University of the West of England Bristol (UWE Bristol) Cấp học Điều kiện University of the West of England Bristol (UWE Bristol)

International Business Scholarship

Giá trị: 50% học phí

Cử nhân

Bournemouth University Cấp học Điều kiện Bournemouth University

Early Payment

Giá trị: 1500 GBP

Dự bị đại học , Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

Anglia Ruskin University Cấp học Điều kiện Anglia Ruskin University

International Excellence

Giá trị: £4,000

Thạc sĩ

GPA 8.0

Dành cho sinh viên học tại campus Cambridge và Chelmsford

Học bổng khác trên thế giới

Flinders University, Australia Cấp học Điều kiện Flinders University, Australia

Diploma of Business Scholarship

Giá trị: 25% - 50% học phí

Cao đẳng

TAFE NSW , Australia Cấp học Điều kiện TAFE NSW , Australia

Education Support Scholarship

Giá trị: $4.000

Cao đẳng

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Edith Cowan University, Australia Cấp học Điều kiện Edith Cowan University, Australia

English Scholarships

Giá trị: 10 tuần miễn phí

Cao đẳng

Academy of Information Technology, Australia Cấp học Điều kiện Academy of Information Technology, Australia

Creative Mind Scholarship

Giá trị: 50% term tuition fee

Cử nhân

GPA Đáp ứng yêu cầu học bổng - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu học bổng

ILAC, Canada Cấp học Điều kiện ILAC, Canada

Health Care Administration Diploma Scholarship

Giá trị: $10,000

Cao đẳng

Có bằng cấp liên quan hoặc kinh nghiệm làm việc tương đương trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe