Leeds University Business School Accounting and Finance Department Scholarship 2023/24

Leeds University Business School Accounting and Finance Department Scholarship 2023/24

University of Leeds
University of Leeds

University of Leeds

Leeds, England, UK

Đại học Leeds - University of Leeds là thành viên nhóm Russel Group - các trường Đại học nghiên cứu hàng đầu Vương quốc Anh. University of Leeds được lựa chọn là điểm đến giáo dục của nhiều sinh viên trên thế giới. Đặc biệt, các sinh viên học tập tại trường cũng sẽ có cơ hội được học tập và trải nghiệm tại 1 trong những thư viện lớn nhất nước Anh.

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng University of Leeds
Tên chương trình học bổng Leeds University Business School Accounting and Finance Department Scholarship 2023/24
Loại học bổng Học bổng đầu vào
Cấp học Chứng chỉ sau đại học
Giá trị học bổng 100%

Số lượng 4

Chuyên ngành

Dành cho SV học lên bằng tiến sỹ nghiên cứu ngành business

Hạn nộp 31/5/2023

Học bổng khác của trường

University of Leeds Cấp học Điều kiện University of Leeds

Tetley and Lupton Scholarships 2023 for Masters by Research

Giá trị: upto 23,000

Chứng chỉ sau đại học

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Anh

Birmingham City University Cấp học Điều kiện Birmingham City University

Undergraduate Scholarship:

Giá trị: GBP 2,000

Cử nhân

Anglia Ruskin University Cấp học Điều kiện Anglia Ruskin University

International Excellence Scholarship

Giá trị:

Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

Swansea University Cấp học Điều kiện Swansea University

The School of Management’s Developing Futures Scholarship

Giá trị: Up to £2,000

Bournemouth University Cấp học Điều kiện Bournemouth University

BU Music Scholarships

Giá trị: 1,150 Bảng ( major) hoặc 450 Bảng ( minor)

Cử nhân , Thạc sĩ

Northumbria University Cấp học Điều kiện Northumbria University

Undergraduate UK International Scholarship

Giá trị: £3,000

Cử nhân

Học bổng khác trên thế giới

BICC Birmingham International Collegiate of Canada, Canada Cấp học Điều kiện BICC Birmingham International Collegiate of Canada, Canada

Học bổng học thuật bậc Trung học 2022

Giá trị: 1.700 CAD

Trung học

GPA Từ 8.0 - Tiếng Anh Phỏng vấn trực tiếp thay cho điểm IELTS

Học sinh lớp 9 – 12

Illinois Institute of Technology, USA Cấp học Điều kiện Illinois Institute of Technology, USA

International Graduate Year

Giá trị: up to 5,000 USD

Đại học quốc tế năm 1

CATS Academy Boston, USA Cấp học Điều kiện CATS Academy Boston, USA

Scholarship of Excellence

Giá trị: 100% học phí và chi phí ăn ở

Trung học

Monash University, Australia Cấp học Điều kiện Monash University, Australia

Women in Engineering Scholarship

Giá trị: $5,000

Cử nhân

GPA ATAR 95.00 - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Wilfrid Laurier University, Canada Cấp học Điều kiện Wilfrid Laurier University, Canada

Laurier Scholar

Giá trị: up to $40,000