GREAT Scholarships for a Sustainable Future 2021

GREAT Scholarships for a Sustainable Future 2021

University of Bristol
University of Bristol

University of Bristol

Bristol, England, UK

University of Bristol – Trường Đại học Bristol được biết đến như người tiên phong trong phong trào bình đẳng giới, là cơ sở giáo dục đại học đầu tiên ở Anh chấp nhận cả nam và nữ theo học và đào tạo nhân tài. Trường cũng tự hào luôn nằm trong top 50 không chỉ theo bảng xếp hạng QS World University Rankings 2020 mà còn nhiều nhiều năm trở lại đây.

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng University of Bristol
Tên chương trình học bổng GREAT Scholarships for a Sustainable Future 2021
Loại học bổng Học bổng đầu vào
Cấp học Thạc sĩ
Giá trị học bổng 10000

Số lượng 1

Chuyên ngành
Hạn nộp 29/03/2021

Điều kiện chi tiết

- Kì nhập học tháng 9/2021

- Điều kiện cụ thể 

- Nộp hồ sơ học bổng, mỗi câu hỏi trả lời 200 từ. Cần trả lời 3 câu hỏi để hoàn thành application

Học bổng khác của trường

University of Bristol Cấp học Điều kiện University of Bristol

Merit-based Academic Scholarship

Giá trị: £3,000 - £5,000

Dự bị đại học , Dự bị thạc sĩ

GPA 8.5 trở lên

Personal Statement và Interview

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Anh

Aberystwyth University Cấp học Điều kiện Aberystwyth University

Entrance Examinations & Merit Awards 2021 Entry - University Scholarship - Merit Award

Giá trị: 1000 GBP

Cử nhân

Newcastle University Cấp học Điều kiện Newcastle University

Vice-Chancellor’s International Scholarships

Giá trị: £1,500 - £5,000 tuition fee

Cử nhân , Thạc sĩ

Birmingham City University Cấp học Điều kiện Birmingham City University

Undergraduate Scholarship:

Giá trị: GBP 2,000

Cử nhân

Ashbourne College Cấp học Điều kiện Ashbourne College

International Scholarship

Giá trị: 10-100% học phí

Trung học

University Of Surrey Cấp học Điều kiện University Of Surrey

International Excellence Award

Giá trị: £5,000

Chứng chỉ sau đại học

Học bổng khác trên thế giới

Colorado State University, USA Cấp học Điều kiện Colorado State University, USA

Vietnam Student Scholarship

Giá trị: $4,000 - $8,000

Dự bị đại học , Đại học quốc tế năm 1

American University, USA Cấp học Điều kiện American University, USA

Academic +Talent Program

Giá trị: $15,000

Cử nhân

The University of Waikato, New Zealand Cấp học Điều kiện The University of Waikato, New Zealand

Progression Scholarship

Giá trị: 5,000 NZD

Cử nhân

Victoria University, Australia Cấp học Điều kiện Victoria University, Australia

VU College Diploma Merit Scholarship

Giá trị: $2.000 cho học kì thứ 2

Cao đẳng

GPA Đáp ứng yêu cầu học bổng - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu học bổng

Lynn University, USA Cấp học Điều kiện Lynn University, USA

Undergraduate Direct Admission

Giá trị: $7,000 - $17,000

Cử nhân