Academic Scholarship

Academic Scholarship

University of Wolverhampton
University of Wolverhampton

University of Wolverhampton

Wolverhampton, England, UK

Được thành lập vào năm 1992, Đại học University of Wolverhampton là trường đại học công lập phi lợi nhuận nằm ở thị trấn lớn Wolverhampton, West Midlands. So với các thành phố khác ở Anh, chi phí sinh hoạt tương đối thấp ở Wolverhampton

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng University of Wolverhampton
Tên chương trình học bổng Academic Scholarship
Loại học bổng Học bổng đầu vào
Cấp học Cử nhân
Giá trị học bổng £2,000

Học bổng khác của trường

University of Wolverhampton Cấp học Điều kiện University of Wolverhampton

Academic Scholarship

Giá trị: £2,000

Cử nhân

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Anh

Royal Holloway University Cấp học Điều kiện Royal Holloway University

Donald Davies Computer Science scholarships

Giá trị: £1,000

Đại học quốc tế năm 1

Bournemouth University Cấp học Điều kiện Bournemouth University

BU Music Scholarships

Giá trị: 1,150 Bảng ( major) hoặc 450 Bảng ( minor)

Cử nhân , Thạc sĩ

University of Exeter Cấp học Điều kiện University of Exeter

Undergraduate Global Excellence Scholarships

Giá trị: £5,000-£10,000

Chứng chỉ sau đại học

Imperial College London Cấp học Điều kiện Imperial College London

International Baccalaureate Excellence Scholarships

Giá trị: 3000 GPB/ per year

Trung học

Brunel University London Cấp học Điều kiện Brunel University London

Postgraduate Academic Excellence Scholarship Terms and Conditions 2023/24

Giá trị: 15%

Chứng chỉ sau đại học

Học bổng khác trên thế giới

University of Tasmania, Australia Cấp học Điều kiện University of Tasmania, Australia

Dean of TSBE Merit Scholarship

Giá trị: 50% học phí

Cử nhân , Thạc sĩ

GPA 7.0

Rollins College, USA Cấp học Điều kiện Rollins College, USA

Alonzo Rollins Scholarships

Giá trị: $27,000/năm

Cử nhân

GPA >3.5

Trường Đại học công nghệ Sydney - University of Technology Sydney (UTS), Australia Cấp học Điều kiện Trường Đại học công nghệ Sydney - University of Technology Sydney (UTS), Australia

International Baccalaureate (IB) Scholarship

Giá trị: 50% tuition fees

Cử nhân

GPA 28+ - Tiếng Anh Đáp ứng nhu cầu đầu vào của môn học

J. Addision., Canada Cấp học Điều kiện J. Addision., Canada

Học bổng Language Proficiency Scholarship

Giá trị: 1,500 CAD

Trung học

Tiếng Anh IELTS 5.5 trở lên

Pace University, USA Cấp học Điều kiện Pace University, USA

Master program scholarship

Giá trị: $1,500–$6,000

Thạc sĩ

GPA 3.3