Undergraduate Global Excellence Scholarships

Undergraduate Global Excellence Scholarships

University of Exeter
University of Exeter

University of Exeter

Exeter, England, UK

Đại học University of Exeter là 1 trong những thành viên của Rusell Group – nhóm 20 trường Đại học nghiên cứu hàng đầu tại Anh quốc. Đặc biệt, rường có thế mạnh của là các môn chuyên ngành về kinh tế, ngân hàng, tài chính, quan hệ quốc tế. Đây thực sự là một điểm đến hoàn hảo dành cho những ai yêu thích kinh tế, kinh doanh.

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng University of Exeter
Tên chương trình học bổng Undergraduate Global Excellence Scholarships
Cấp học Cử nhân
Giá trị học bổng £5,000- £10,000

Hạn nộp 21/4/2023

Điều kiện chi tiết

Sinh viên quốc tế nhập học kỳ 2023/2024 và đã có offer nhập học tháng 09/2023 vào các ngành liên quan Environment, Science and Economy; Health and Life Sciences; Humanities, Arts and Social Sciences. Thảo mãn điều kiện đầu vào và Personal statement (300 từ)

Học bổng khác của trường

University of Exeter Cấp học Điều kiện University of Exeter

Dr Neil MacLeod Engineering Pathway Scholarship

Giá trị: 100%

Dự bị đại học , Đại học quốc tế năm 1

Undergraduate Global Excellence Scholarships

Giá trị: £5,000-£10,000

Chứng chỉ sau đại học

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Anh

St George’s, University of London Cấp học Điều kiện St George’s, University of London

Physician Associate Studies MPAS scholarships

Giá trị: 3000

Cử nhân

Bournemouth University Cấp học Điều kiện Bournemouth University

International Postgraduate Scholarship

Giá trị: 2000 - 5000

Chứng chỉ sau đại học

Oxford Sixth Form College Cấp học Điều kiện Oxford Sixth Form College

Oxford Sixth Form College 40%

Giá trị: GBP 10,000

Trung học

Anglia Ruskin University Cấp học Điều kiện Anglia Ruskin University

MBA Scholarship

Giá trị: £5,000

Dự bị thạc sĩ

Apply bậc Pre-Master’s với CRIC

London School of Economics and Political Science (LSE) Cấp học Điều kiện London School of Economics and Political Science (LSE)

LSE Undergraduate Scholarship

Giá trị: up to 28,366

Cử nhân

Học bổng khác trên thế giới

Aviation Institute of Maintenance, USA Cấp học Điều kiện Aviation Institute of Maintenance, USA

International Student Scholarship - AIM

Giá trị: $2,500

Cử nhân

University of Canberra, Australia Cấp học Điều kiện University of Canberra, Australia

GEMS INTERNATIONAL PARTNER SCHOLARSHIP

Giá trị: 10% học phí

Cử nhân

GPA 7.0

The University of Adelaide, Australia Cấp học Điều kiện The University of Adelaide, Australia

University of Adelaide Alumni Scholarship

Giá trị: 25% học phí mỗi năm

Cử nhân , Thạc sĩ

Là cựu sinh viên (tốt nghiệp) của trường hoặc phải tốt nghiệp với bằng cấp của trường University of Adelaide trước khi bắt đầu chương trình học tiếp theo

Tilburg University, Netherlands Cấp học Điều kiện Tilburg University, Netherlands

Orange Knowledge Program (OKP)

Giá trị: 100% học phí

Thạc sĩ

University of Prince Edward Island (UPEI), Canada Cấp học Điều kiện University of Prince Edward Island (UPEI), Canada

Guaranteed Scholarships

Giá trị: $500- $3,000

Cử nhân

GPA 8.0 trở lên