International Partner Scholarship

International Partner Scholarship

University of Plymouth
Trường cấp học bổng University of Plymouth
Tên chương trình học bổng International Partner Scholarship
Cấp học Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học
Giá trị học bổng Up to 9.900GBP

Thông tin chi tiết

UG: 1700 - 1810 - 2000 - 4000-  8550 - 9050

PG: 1700 - 2000 - 3000 - 8800 - 9900

Liên hệ ngay với Nam Phong để biết thêm thông tin chi tiết!

Học bổng khác của trường

University of Plymouth Cấp học Điều kiện University of Plymouth

School of Psychology – International Undergraduate Gold Scholarship

Giá trị: £4000

Cử nhân

UG/PG International Student Scholarship

Giá trị:

Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

International Academic

Giá trị: 50%

Cử nhân

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Anh

Newcastle University London Cấp học Điều kiện Newcastle University London

Vice-Chancellor’s International Scholarships

Giá trị: £4,000

Cử nhân , Thạc sĩ

Học bổng xét tự động

Newcastle University Cấp học Điều kiện Newcastle University

Học bổng chuyển tiếp (Progression scholarship) dành cho sinh viên Việt Nam

Giá trị: £8,000

Birmingham City University Cấp học Điều kiện Birmingham City University

Postgraduate Scholarship:

Giá trị: GBP 2,000

Thạc sĩ

Norwich University of the Arts Cấp học Điều kiện Norwich University of the Arts

Vice Chancellor’s Global Awards (Undergraduate & Postgraduate)

Giá trị: £3,000

Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

Liverpool John Moores University Cấp học Điều kiện Liverpool John Moores University

International Achievement Scholarship

Giá trị: 3000 GBP

Cử nhân

Học bổng khác trên thế giới

Bond University, Australia Cấp học Điều kiện Bond University, Australia

Transformer Scholarship

Giá trị: 50% học phí

Cử nhân , Thạc sĩ

The University of Auckland, New Zealand Cấp học Điều kiện The University of Auckland, New Zealand

Foundation Program

Giá trị: NZ$ 2,500; 5,000; 7.500

Dự bị đại học

GPA 8.0 trở lên

Phỏng vấn

Tilburg University, Netherlands Cấp học Điều kiện Tilburg University, Netherlands

Orange Tulip Scholarship Vietnam

Giá trị: 100% học phí

Thạc sĩ

Columbia Academy (Downtown Vancouver), Canada Cấp học Điều kiện Columbia Academy (Downtown Vancouver), Canada

Principal’s Scholarship 

Giá trị: 300- 500 CAD

Trung học

GPA 85%

Arizona State University, USA Cấp học Điều kiện Arizona State University, USA

scholarship for transfer and graduate international student

Giá trị: up to 10,000USD/1 năm, có thể gia hạn tới 2 năm

Cử nhân , Thạc sĩ