ACU scholarship 2023

ACU scholarship 2023

Australian Catholic University (ACU)

Nếu bạn mong muốn du học chương trình đại học có chi phí rẻ tại Úc, có thể lựa chọn nhiều học xá khác nhau, hãy cân nhắc đại học ACU.

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng Australian Catholic University (ACU)
Tên chương trình học bổng ACU scholarship 2023
Loại học bổng Học bổng hàng năm
Cấp học Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học
Giá trị học bổng £2000/ semester - £ 5.000/year

£2000 - £5000

Chuyên ngành

Ngành kinh doanh và công nghệ thông tin 

Điều kiện tóm tắt
GPA 7.5
Tiếng anh 6.5

Điều kiện chi tiết

+ Thư mời nhập học trong chương trình cấp bằng chuyên ngành kinh doanh hoặc công nghệ thông tin tại ACU, chương trình cho đợt tuyển sinh năm 2023. 

+ Đáp ứng các yêu cầu đầu vào của khóa học, theo học toàn thời gian

+ Vượt qua ít nhất ba môn học trong mỗi học kỳ

Thông tin chi tiết

Học bổng Xuất sắc Toàn cầu được trao cho các sinh viên quốc tế bậc đại học và sau đại học bắt đầu theo học ngành Kinh doanh và Công nghệ Thông tin tại ACU trong học kỳ 2/2022 và bắt đầu chương trình học năm 2023. 

Người nhận học bổng được giảm học phí (2.500 đô la Úc mỗi học kỳ hoặc 5.000 đô la Úc mỗi năm).

Giá trị tối đa của học bổng là:

• Bằng đại học 3 năm AUD $ 15.000

• Bằng kép 4 năm đại học AUD $ 20,000

• Bằng sau đại học 2 năm AUD $ 10.000

Học bổng khác của trường

Australian Catholic University (ACU) Cấp học Điều kiện Australian Catholic University (ACU)

Entrance Scholarship

Giá trị: 50%

Dự bị đại học

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Tối thiểu 5.5 min 5.0

Mercy Scholarship

Giá trị: 100%

Cử nhân

GPA GPA of 4 on the ACU 7

Global Excellence Scholarships

Giá trị: $5.000

Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

ACU International Student Scholarship

Giá trị: 50% all tuition fee

Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

GPA 80% - Tiếng Anh 6.5 trở lên

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Úc

Torrens University Australia Cấp học Điều kiện Torrens University Australia

Laureate Australia Business Merit Scholarship

Giá trị: 25%

Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

University of Tasmania Cấp học Điều kiện University of Tasmania

ASEAN Scholarship

Giá trị: 15% học phí toàn khóa học

Cử nhân , Thạc sĩ

Flinders University Cấp học Điều kiện Flinders University

Diploma of Business Scholarship

Giá trị: 25% - 50% học phí

Cao đẳng

Southern Cross University - SCU Cấp học Điều kiện Southern Cross University - SCU

Outstanding Academic Performance Scholarship

Giá trị: $5000

Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

Australian National University ANU Cấp học Điều kiện Australian National University ANU

ANU Excellence Scholarship Program

Giá trị: 5.000 USD giảm học phí cho 12 tháng học đầu tiên,

Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

GPA 8.0 trở lên - Tiếng Anh 6.5 trở lên

Học bổng khác trên thế giới

Guildhouse School, London, UK Cấp học Điều kiện Guildhouse School, London, UK

Merit Scholarship

Giá trị: up to 50% tuition

Trung học

Manchester Metropolitan University, UK Cấp học Điều kiện Manchester Metropolitan University, UK

International UG/PG Scholarships

Giá trị: £2,000-3,000

Cử nhân

University of Buckingham, UK Cấp học Điều kiện University of Buckingham, UK

International Undergraduate High Achiever Scholarship

Giá trị: 2500

Cử nhân

Ulster University, UK Cấp học Điều kiện Ulster University, UK

Master Scholarships

Giá trị: Up to £4000 scholarship

Thạc sĩ

Tiếng Anh 6.0

Học sinh nhập học kỳ tháng 1/2020

Bangor University, UK Cấp học Điều kiện Bangor University, UK

Professional Experience Scholarship

Giá trị: Lên đến £4,000

Thạc sĩ

ít nhất có 2 năm kinh nghiệm