Full entrance scholarship

Full entrance scholarship

Stanstead College
Stanstead College

Stanstead College

Standstead, Quebec, Canada

Trường Trung học Stanstead College  cung cấp một môi trường học tập an toàn và vững chắc, nơi tạo cầu nối giữa các nền văn hóa và cộng đồng, một điếm dừng chân trên hành trình sẽ luôn cho bạn cảm giác mình đang ở nhà. Với cơ sở vật chất dành cho giảng dạy, đời sống sinh hoạt và các họat động thể thao có chất lượng, vô vàn những cơ hội dành cho học sinh, và trên hết là một bầu không khí gia đình ấm cúng, Stanstead sẽ giúp bạn khám phá và phát huy những gì tốt nhất, đồng thời dẫn dắt bạn đến với ngôi trường đại học phù hợp cũng như cuộc sống sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông.

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng Stanstead College
Tên chương trình học bổng Full entrance scholarship
Cấp học Trung học
Giá trị học bổng 100% học phí

Chuyên ngành

Dành cho học sinh lớp 9,10,11

Điều kiện tóm tắt
GPA 8.5 trở lên
Điều kiện khác Trong thời gian học duy trì GPA trên 6.5

Học bổng khác của trường

Stanstead College Cấp học Điều kiện Stanstead College

Partial scholarships

Giá trị: 25% - 50% học phí

Trung học

GPA 8.5 trở lên

Trong thời gian học duy trì GPA trên 6.5

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Canada

Laurentian University Cấp học Điều kiện Laurentian University

Academic Excellence Scholarship

Giá trị: $10,000 CAD- $15,000 CAD/năm

Cử nhân

GPA > 80 -89.99

Algoma University Cấp học Điều kiện Algoma University

The Dean’s Award

Giá trị: 1000 CAD

Cử nhân

GPA 7.0 - Tiếng Anh IELTS 6.0 trở lên

Được nhận Offer khóa full-time

Toronto Metropolitan University ( Ryerson University ) Cấp học Điều kiện Toronto Metropolitan University ( Ryerson University )

Winter 2025 Entrance Scholarship Term

Giá trị: 10,000 CAD

GPA 8.5 - Tiếng Anh 6.0

Chỉ được cấp 1 lần

Newton International College Cấp học Điều kiện Newton International College

Renewable Scholarship

Giá trị: Nhiều mức đa dạng tùy vào GPA

Trung học

GPA > 8.5

Yorkville University Cấp học Điều kiện Yorkville University

Scholarship of University of Yorkville

Giá trị: $ 10,000

Cử nhân

GPA 6.0 - Tiếng Anh IELTS 6.0 không có kỹ năng nào dưới 5.5 hoặc TOEFL 78.0 không có kỹ năng nào dưới 18.0

Học bổng khác trên thế giới

Trường Đại học công nghệ Sydney - University of Technology Sydney (UTS), Australia Cấp học Điều kiện Trường Đại học công nghệ Sydney - University of Technology Sydney (UTS), Australia

International Postgraduate Coursework Full Tuition Scholarship

Giá trị: 100% all tuition fee

Thạc sĩ

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Maastricht School of Management (MsM), Netherlands Cấp học Điều kiện Maastricht School of Management (MsM), Netherlands

Women Ambassadorship Scholarship

Giá trị: Up to 50% học phí

Thạc sĩ

Hanze University Groningen, University of Applied Sciences, Netherlands Cấp học Điều kiện Hanze University Groningen, University of Applied Sciences, Netherlands

Hanze Scholarship

Giá trị: 10.000 Eur

Thạc sĩ

University College Birmingham, UK Cấp học Điều kiện University College Birmingham, UK

SPORTING EXCELLENCE SCHOLARSHIP

Giá trị: Up to 3000-1500

Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

University of Exeter, UK Cấp học Điều kiện University of Exeter, UK

Undergraduate Global Excellence Scholarships

Giá trị: £5,000- £10,000

Cử nhân