Academic Scholarship

Academic Scholarship

University of Wolverhampton
University of Wolverhampton

University of Wolverhampton

Wolverhampton, England, UK

Được thành lập vào năm 1992, Đại học University of Wolverhampton là trường đại học công lập phi lợi nhuận nằm ở thị trấn lớn Wolverhampton, West Midlands. So với các thành phố khác ở Anh, chi phí sinh hoạt tương đối thấp ở Wolverhampton

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng University of Wolverhampton
Tên chương trình học bổng Academic Scholarship
Loại học bổng Học bổng hàng năm
Cấp học Cử nhân
Giá trị học bổng £2,000

Học bổng khác của trường

University of Wolverhampton Cấp học Điều kiện University of Wolverhampton

Academic Scholarship

Giá trị: £2,000

Cử nhân

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Anh

Cardiff Metropolitan University Cấp học Điều kiện Cardiff Metropolitan University

Vice Chancellor Scholarship

Giá trị: £1,500

Thạc sĩ

Có bằng cấp liên quan, có kinh nghiệm

University of Glasgow Cấp học Điều kiện University of Glasgow

Undergraduate Excellence Scholarship

Giá trị: GBP 28,000

Cử nhân

University of Sheffield Cấp học Điều kiện University of Sheffield

Undergaduate Merit Scholarship

Giá trị: 50%

Cử nhân

University for the Creative Arts Cấp học Điều kiện University for the Creative Arts

Ones to Watch Scholarship

Giá trị: 10% - 20% - 50%

Cử nhân

Bangor University Cấp học Điều kiện Bangor University

GLOBAL WALES POSTGRADUATE SCHOLARSHIP SEPTEMBER 2023

Giá trị: £10,000

Chứng chỉ sau đại học

Học bổng khác trên thế giới

Saxion University of Applied Sciences, Netherland Cấp học Điều kiện Saxion University of Applied Sciences, Netherland

Holland Scholarship

Giá trị: 5000 Eur

Cử nhân , Thạc sĩ

GPA 7.5 - Tiếng Anh 6.5

Fairleigh Dickinson University FDU - Vancouver Campus, Canada Cấp học Điều kiện Fairleigh Dickinson University FDU - Vancouver Campus, Canada

Graduate Scholarships

Giá trị: $1,000 to $10,000

Thạc sĩ

DePaul University, USA Cấp học Điều kiện DePaul University, USA

Master s International Year (2 Quarters)

Giá trị: $5,000 - $15,000

Dự bị thạc sĩ

Maastricht University, Netherlands Cấp học Điều kiện Maastricht University, Netherlands

Maastricht University Holland-High Potential scholarship

Giá trị: 29,000 Eur

Thạc sĩ

Top 20 trong số học sinh tốt nghiệp của khoa, ranking cao ở lớp

Northern College, Canada Cấp học Điều kiện Northern College, Canada

Leadership Award

Giá trị: $ 500

Chứng chỉ , Cao đẳng , Cử nhân