Academic Scholarship

Academic Scholarship

University of Wolverhampton
University of Wolverhampton

University of Wolverhampton

Wolverhampton, England, UK

Được thành lập vào năm 1992, Đại học University of Wolverhampton là trường đại học công lập phi lợi nhuận nằm ở thị trấn lớn Wolverhampton, West Midlands. So với các thành phố khác ở Anh, chi phí sinh hoạt tương đối thấp ở Wolverhampton

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng University of Wolverhampton
Tên chương trình học bổng Academic Scholarship
Loại học bổng Học bổng hàng năm
Cấp học Cử nhân
Giá trị học bổng £2,000

Học bổng khác của trường

University of Wolverhampton Cấp học Điều kiện University of Wolverhampton

Academic Scholarship

Giá trị: £2,000

Cử nhân

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Anh

University of Aberdeen Cấp học Điều kiện University of Aberdeen

Aberdeen Global Scholarship (Undergraduate / PGDE)

Giá trị: 1000

Cử nhân

Regent’s University London Cấp học Điều kiện Regent’s University London

Robert McKee International Screenwriting Scholarship

Giá trị: 7000

Cử nhân

University College Birmingham Cấp học Điều kiện University College Birmingham

Birmingham

Giá trị: 1000

Cử nhân

Trường Trung Học St. Clare's Oxford Cấp học Điều kiện Trường Trung Học St. Clare's Oxford

St.Clare Oxford High School 100%

Giá trị: GBP 42626

Trung học

University College London Cấp học Điều kiện University College London

UPC Progression Scholarship

Giá trị: 5000/năm

Cử nhân

Học bổng khác trên thế giới

Queensland University of Technology (QUT), Australia Cấp học Điều kiện Queensland University of Technology (QUT), Australia

QUT International College Pathway Scholarship

Giá trị: 25% học phí

Cao đẳng , Dự bị đại học

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Học sinh từ hina, Colombia, Hong Kong, India, Indonesia, Japan, Korea, Malaysia, Philippines, Sri Lanka, Taiwan and Vietnam.

Australian National University ANU, Australia Cấp học Điều kiện Australian National University ANU, Australia

ANU College of Engineering & Computer Science International Postgraduate Excellence Scholarship

Giá trị: 50% học phí

Chứng chỉ sau đại học

GPA 8.0 - Tiếng Anh 6.5 trở lên

Bond University, Australia Cấp học Điều kiện Bond University, Australia

International Undergraduate Excellence Scholarship

Giá trị: 50% học phí

Cử nhân

Có thành tích cao trong học tập

Southern Cross University - SCU, Australia Cấp học Điều kiện Southern Cross University - SCU, Australia

Outstanding Academic Performance Scholarship

Giá trị: $5000

Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

Illinois Institute of Technology, USA Cấp học Điều kiện Illinois Institute of Technology, USA

Undergraduate Direct Admission

Giá trị: 22,000 USD/1 năm

Cử nhân