Principal’s Scholarship 

Principal’s Scholarship 

Columbia Academy (Downtown Vancouver)

Trường trung học Columbia Academy trang bị cho mỗi học sinh tính tự giác, sự chuyên cần và trách nhiệm trong cuộc sống để các em vững bước trên con đường chinh phục ước mơ vào những trường đại học hàng đầu.

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng Columbia Academy (Downtown Vancouver)
Tên chương trình học bổng Principal’s Scholarship 
Cấp học Trung học
Giá trị học bổng 300- 500 CAD

Số lượng 5

Hạn nộp Ngày cuối cùng của học kỳ
Điều kiện tóm tắt
GPA 85%

Điều kiện chi tiết

1. Tích cực tham gia vào công việc cộng đồng trong và ngoài trường học, thể hiện niềm đam mê lớn trong công việc tình nguyện và giúp đỡ người khác.

2. Điểm trung bình trên 85%

3. Có thái độ tích cực, hòa đồng với mọi người xung quanh

4. Trở thành tấm gương cho tất cả học sinh trong trường và ngoài trường.

5. 2 Thư giới thiệu của giáo viên kèm 1 thư tự mô tả thành tích bản thân

Học bổng khác của trường

Columbia Academy (Downtown Vancouver) Cấp học Điều kiện Columbia Academy (Downtown Vancouver)

Special Talents Scholarship

Giá trị: 1.000- 5.000 CAD

Trung học

GPA 85%

Học sinh nằm trong Top 3 trong một cuộc thi cấp tỉnh, quốc gia hoặc quốc tế.

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Canada

Kingsway Academy Cấp học Điều kiện Kingsway Academy

Học bổng đầu vào

Giá trị: $2,000-$5,000 CAD

Trung học

Saanich International Student School District No. 63 Cấp học Điều kiện Saanich International Student School District No. 63

Học bổng 50% học phí

Giá trị: 50%

Trung học

GPA 8.0 - Tiếng Anh 6.0

TIA - Toronto International Academy Cấp học Điều kiện TIA - Toronto International Academy

Học bổng đầu vào trường TIA

Giá trị: 3.000 CAD

Trung học

GPA Học lực giỏi xuất sắc

Phỏng vấn trực tiếp với hiệu trưởng để được xét duyệt

University of Canada West Cấp học Điều kiện University of Canada West

Học bổng đầu vào dành cho sinh viên Việt Nam

Giá trị: Lên đến CAD $18,900

Cao đẳng , Cử nhân , Thạc sĩ

Tiếng Anh 7.0

Có Thư xin học bổng

Fairleigh Dickinson University FDU - Vancouver Campus Cấp học Điều kiện Fairleigh Dickinson University FDU - Vancouver Campus

International Undergraduate Freshmen Scholarships

Giá trị: Up to $32,000 per year

Cử nhân

GPA A

SAT

Học bổng khác trên thế giới

Cardiff Sixth Form College, UK Cấp học Điều kiện Cardiff Sixth Form College, UK

Học bổng 50% học phí dành cho sinh viên quốc tế của Cardiff Sixth Form College

Giá trị: 50% học phí

Trung học

Trinity Byrnes Collegiate School, USA Cấp học Điều kiện Trinity Byrnes Collegiate School, USA

Học bổng Mùa Xuân 2020 trường Trinity Byrnes Collegiate School

Giá trị: 4.225 USD

Trung học

Swinburne University of Technology, Australia Cấp học Điều kiện Swinburne University of Technology, Australia

George Swinburne STEM Postgraduate Scholarship

Giá trị: 30%

Thạc sĩ

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Monash University, Australia Cấp học Điều kiện Monash University, Australia

Monash International Scholarship for Excellence

Giá trị: $10,000/year

Cử nhân

GPA ATAR 98.00 - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Edith Cowan University, Australia Cấp học Điều kiện Edith Cowan University, Australia

International Undergraduate Merit Scholarship

Giá trị: Giảm 20% học phí

Cử nhân

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của môn học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của môn học