Special Talents Scholarship

Special Talents Scholarship

Columbia Academy (Downtown Vancouver)

Trường trung học Columbia Academy trang bị cho mỗi học sinh tính tự giác, sự chuyên cần và trách nhiệm trong cuộc sống để các em vững bước trên con đường chinh phục ước mơ vào những trường đại học hàng đầu.

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng Columbia Academy (Downtown Vancouver)
Tên chương trình học bổng Special Talents Scholarship
Cấp học Trung học
Giá trị học bổng 1.000- 5.000 CAD

Số lượng 10

Hạn nộp 30/08
Điều kiện tóm tắt
GPA 85%
Điều kiện khác Học sinh nằm trong Top 3 trong một cuộc thi cấp tỉnh, quốc gia hoặc quốc tế.

Thông tin chi tiết

Dành cho học sinh mới hoặc học sinh đang học tại Columbia Academy có điểm trung bình từ 85% trở lên và nằm trong Top 3 trong một cuộc thi cấp tỉnh, quốc gia hoặc quốc tế.

Học bổng khác của trường

Columbia Academy (Downtown Vancouver) Cấp học Điều kiện Columbia Academy (Downtown Vancouver)

Principal’s Scholarship 

Giá trị: 300- 500 CAD

Trung học

GPA 85%

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Canada

Algoma University Cấp học Điều kiện Algoma University

The President’s Award

Giá trị: 2.500 CAD

Cử nhân

GPA 8.0 - Tiếng Anh 6.0 trở lên

Được nhận Offer khóa full-time

J. Addision. Cấp học Điều kiện J. Addision.

Học bổng đầu vào trường J.Addision

Giá trị: 3.000 CAD

Trung học

GPA 8.0

Brock University Cấp học Điều kiện Brock University

Brock Scholars Award

Giá trị: Up to $16.000

Cử nhân

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

University of Lethbridge Cấp học Điều kiện University of Lethbridge

Học bổng New Transfer/ Collaborative

Giá trị: 300- 2000 CAD

Cử nhân

GPA 3.0/4.3

University of Fraser Valley. Cấp học Điều kiện University of Fraser Valley.

International Regional Entrance Scholarships

Giá trị: $ 5,000

Cử nhân

Học bổng khác trên thế giới

Maastricht School of Management (MsM), Netherlands Cấp học Điều kiện Maastricht School of Management (MsM), Netherlands

Orange Knowledge Program (OKP)

Giá trị: 100% học phí

Thạc sĩ

Employer Statement, Government Statement

Monash University, Australia Cấp học Điều kiện Monash University, Australia

Monash International Merit Scholarship

Giá trị: $10,000/year

Cử nhân , Thạc sĩ

GPA Tối thiểu 8.5 - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Cardiff Metropolitan University, UK Cấp học Điều kiện Cardiff Metropolitan University, UK

South East Asia Scholarship Award

Giá trị: 50% học phí

Cử nhân , Thạc sĩ

Southern Cross University - SCU, Australia Cấp học Điều kiện Southern Cross University - SCU, Australia

2019 Academic Business Scholarships

Giá trị: Lên đến $8,000 AUD

Cử nhân , Thạc sĩ

GPA Đáp ứng nhu cầu đầu vào của môn học - Tiếng Anh Đáp ứng nhu cầu đầu vào của môn học

d’Overbroeck’s College, UK Cấp học Điều kiện d’Overbroeck’s College, UK

Friendship Ambassador Award

Giá trị: £1500 đến £6000

Trung học

GPA 8.0 - Tiếng Anh 5.0

Tham các hoạt động ngoại khóa, từ thiện hoặc có năng khiếu nghệ thuật, thể thao xuất sắc