Special Talents Scholarship

Special Talents Scholarship

Columbia Academy (Downtown Vancouver)

Trường trung học Columbia Academy trang bị cho mỗi học sinh tính tự giác, sự chuyên cần và trách nhiệm trong cuộc sống để các em vững bước trên con đường chinh phục ước mơ vào những trường đại học hàng đầu.

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng Columbia Academy (Downtown Vancouver)
Tên chương trình học bổng Special Talents Scholarship
Cấp học Trung học
Giá trị học bổng 1.000- 5.000 CAD

Số lượng 10

Hạn nộp 30/08
Điều kiện tóm tắt
GPA 85%
Điều kiện khác Học sinh nằm trong Top 3 trong một cuộc thi cấp tỉnh, quốc gia hoặc quốc tế.

Thông tin chi tiết

Dành cho học sinh mới hoặc học sinh đang học tại Columbia Academy có điểm trung bình từ 85% trở lên và nằm trong Top 3 trong một cuộc thi cấp tỉnh, quốc gia hoặc quốc tế.

Học bổng khác của trường

Columbia Academy (Downtown Vancouver) Cấp học Điều kiện Columbia Academy (Downtown Vancouver)

Principal’s Scholarship 

Giá trị: 300- 500 CAD

Trung học

GPA 85%

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Canada

Brock University Cấp học Điều kiện Brock University

Emerging Market Award

Giá trị: $1.000 - $4,000 CAD

Cử nhân

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Brock Scholars Award

Giá trị: Up to $16.000

Cử nhân

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

University of Lethbridge Cấp học Điều kiện University of Lethbridge

Giải thưởng đầu vào High School Awards

Giá trị: 6.000 CAD

Cử nhân

Centennial College Cấp học Điều kiện Centennial College

Học bổng Loyalty

Giá trị: 3.000

Cao đẳng , Cao đẳng nâng cao , Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

Western University Cấp học Điều kiện Western University

Western Internaitonal scholarship

Giá trị: $25,000

Cử nhân

GPA 90% trở lên

Học bổng khác trên thế giới

Solent University, UK Cấp học Điều kiện Solent University, UK

Master Scholarships

Giá trị: Up to £5,400

Thạc sĩ

Sinh viên xuất sắc

Charles Sturt University (CSU), Australia Cấp học Điều kiện Charles Sturt University (CSU), Australia

Vice Chancellor International Scholarship

Giá trị: 5.000 USD và 10.000 USD giảm học phí

Cử nhân

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của môn học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của môn học

University of Technology Sydney UTS, Australia Cấp học Điều kiện University of Technology Sydney UTS, Australia

South East Asia Undergraduate High Achiever Scholarship

Giá trị: 25% all tuition fee

Cử nhân

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Australian National University ANU, Australia Cấp học Điều kiện Australian National University ANU, Australia

ANU College of Business & Economics International Graduate Scholarship

Giá trị: 50% học phí

Chứng chỉ sau đại học

GPA 8.0 trở lên - Tiếng Anh 6.5 trở lên

University of Northampton, UK Cấp học Điều kiện University of Northampton, UK

International Scholarship

Giá trị: 30% học phí

Cử nhân

GPA 8.0

Học Direct, duy trì điểm C trở lên trong quá trình học