Special Talents Scholarship

Special Talents Scholarship

Columbia Academy (Downtown Vancouver)

Trường trung học Columbia Academy trang bị cho mỗi học sinh tính tự giác, sự chuyên cần và trách nhiệm trong cuộc sống để các em vững bước trên con đường chinh phục ước mơ vào những trường đại học hàng đầu.

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng Columbia Academy (Downtown Vancouver)
Tên chương trình học bổng Special Talents Scholarship
Cấp học Trung học
Giá trị học bổng 1.000- 5.000 CAD

Số lượng 10

Hạn nộp 30/08
Điều kiện tóm tắt
GPA 85%
Điều kiện khác Học sinh nằm trong Top 3 trong một cuộc thi cấp tỉnh, quốc gia hoặc quốc tế.

Thông tin chi tiết

Dành cho học sinh mới hoặc học sinh đang học tại Columbia Academy có điểm trung bình từ 85% trở lên và nằm trong Top 3 trong một cuộc thi cấp tỉnh, quốc gia hoặc quốc tế.

Học bổng khác của trường

Columbia Academy (Downtown Vancouver) Cấp học Điều kiện Columbia Academy (Downtown Vancouver)

Principal’s Scholarship 

Giá trị: 300- 500 CAD

Trung học

GPA 85%

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Canada

Lakehead University Cấp học Điều kiện Lakehead University

Double Scholarship 35.000$ Lakehead

Giá trị: lên đến 35.000$

Cử nhân

GPA 90% - Tiếng Anh 6.0

Không có

University of Regina Cấp học Điều kiện University of Regina

Saskatchewan Innovation & Opportunity Scholarship

Giá trị: $5000

Cử nhân

University of Lethbridge Cấp học Điều kiện University of Lethbridge

Học bổng New Transfer/ Collaborative

Giá trị: 300- 2000 CAD

Cử nhân

GPA 3.0/4.3

J. Addision. Cấp học Điều kiện J. Addision.

Học bổng Language Proficiency Scholarship

Giá trị: 1,500 CAD

Trung học

Tiếng Anh IELTS 5.5 trở lên

Brock University Cấp học Điều kiện Brock University

Brock Scholars Award

Giá trị: Up to $16.000

Cử nhân

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Học bổng khác trên thế giới

University of the West of England Bristol (UWE Bristol), UK Cấp học Điều kiện University of the West of England Bristol (UWE Bristol), UK

Merit-based Academic Scholarship

Giá trị: £1,000 - £2,000

Dự bị đại học , Đại học quốc tế năm 1 , Dự bị thạc sĩ

GPA 7.5 trở lên

California State University Fullerton, USA Cấp học Điều kiện California State University Fullerton, USA

2019-2020 Alumni Association Scholarship

Giá trị: $3,000 và $1,000

Cử nhân , Thạc sĩ

GPA 3.0

Elmhurst University (Elmhurst College), USA Cấp học Điều kiện Elmhurst University (Elmhurst College), USA

International Chairman’s Award

Giá trị: $ 20,000

Cử nhân

Maine Central Institute (MCI), USA Cấp học Điều kiện Maine Central Institute (MCI), USA

Học bổng đầu vào

Giá trị: 21.375 USD

Trung học

Nộp hồ sơ và phỏng vấn trực tiếp với trường

American University, USA Cấp học Điều kiện American University, USA

Freshment Merit Aid Basics

Giá trị: $8,000 - $22,000

Cử nhân