Adam Smith Discount

Adam Smith Discount

University of Glasgow
University of Glasgow

University of Glasgow

Glasgow, Scotland, UK

Đại học University of Glasgow là trường đại học nói tiếng Anh lâu đời thứ 4 ở Vương quốc Anh (sau Đại học Cambridge, Đại học Oxford, Đại học St Andrew). Nếu bạn quyết định du học Anh và lựa chọn đây là điểm đến của mình thì bạn có thể lựa chọn nhiều chương trình giảng dạy từ bậc dự bị đại học cho tới tiến sỹ, với hàng trăm chuyên ngành khác nhau như: Tài chính, Luật, Kinh tế, Kinh doanh, Y tế, …

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng University of Glasgow
Tên chương trình học bổng Adam Smith Discount
Loại học bổng Học bổng đầu vào
Cấp học Chứng chỉ sau đại học
Giá trị học bổng 20%

Thông tin chi tiết

Học Sinh VN có offer có điều kiện hoặc không điều kiện vào Adam Smith Business School postgraduate taught programme. Và không nắm giữ học bổng khác.

Học bổng khác của trường

University of Glasgow Cấp học Điều kiện University of Glasgow

Glasgow International College Pathway Scholarship

Giá trị: 20,000 GBP

School of Geagraphical and Earth Science PGT Excellence Adwards

Giá trị: £10,000

Chứng chỉ sau đại học

School of Computing Science: International Excellence Adwards

Giá trị: £10,000

Chứng chỉ sau đại học

ASBS Global Challenges Scholaship

Giá trị: 100%

Chứng chỉ sau đại học

Undergraduate Excellence Scholarship

Giá trị: £7,000

Cử nhân

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Anh

University of West London Cấp học Điều kiện University of West London

International Ambassador Scholarship

Giá trị: £5,000 - £2,000

Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

Abertay Unviersity (University of Abertay Dundee) Cấp học Điều kiện Abertay Unviersity (University of Abertay Dundee)

Abertay International Scholarship

Giá trị: £3,000 - £12,000

Cử nhân

Staffordshire University Cấp học Điều kiện Staffordshire University

SMART scholarship

Giá trị: 3000/năm

Cử nhân , Dự bị thạc sĩ

University of York Cấp học Điều kiện University of York

Academic Excellence scholarships

Giá trị: £2,500 - £15,000

Cử nhân , Thạc sĩ

The London Institute of Banking & Finance Cấp học Điều kiện The London Institute of Banking & Finance

Joint LIBF và ISH Scholarship

Giá trị: 100%

Cử nhân , Dự bị thạc sĩ

Học bổng khác trên thế giới

Colorado State University, USA Cấp học Điều kiện Colorado State University, USA

Graduate Progression Scholarship

Giá trị: $8,000

Thạc sĩ

GPA 3.75

The University of Newcastle Úc (UoN) , Australia Cấp học Điều kiện The University of Newcastle Úc (UoN) , Australia

The International Excellence Scholarship (Management, Accounting and Finance)

Giá trị: Upto AU$ 30,000 (AU$15,000/năm)

Temple University, USA Cấp học Điều kiện Temple University, USA

Why US campaign and scholarship

Giá trị: $ 2.000 - $ 10.000

Cử nhân

Edith Cowan University, Australia Cấp học Điều kiện Edith Cowan University, Australia

International Accommodation Scholarship 2020

Giá trị: 30% phí ăn ở

The University of New South Wales - UNSW, Australia Cấp học Điều kiện The University of New South Wales - UNSW, Australia

SecEDU Honours Scholarship UGCA1568

Giá trị: $8,000 for 1 year

Cử nhân

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học