Graduate PGT Scholarship

Graduate PGT Scholarship

The University of Hull
The University of Hull

The University of Hull

Hull, England, UK

Trường đại học University of Hull là trường đại học công lập của Vương Quốc Anh được thành lập từ năm 1928 nhưng chính thức trở thành trường Đại học vào năm 1954. Trường được xây dựng tại Hull, phía đông Yorshire với hai campus chính là Hull và Scarborough. 

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng The University of Hull
Tên chương trình học bổng Graduate PGT Scholarship
Cấp học Chứng chỉ sau đại học
Giá trị học bổng £1,000

Thông tin chi tiết

Dành cho học sinh apply vào khóa PG năm học 23/24 

Học bổng khác của trường

The University of Hull Cấp học Điều kiện The University of Hull

GREAT Scholarship 2023

Giá trị: £10,000

Chứng chỉ sau đại học

George W Gray International Scholarship

Giá trị: £9,000

Cử nhân

Fairer Future Global Scholarship

Giá trị: 50%

Cử nhân

George W Gray International Scholarship

Giá trị: £9,000

Cử nhân , Thạc sĩ

Học bổng tự động kỳ 9/2022

Giá trị: £5,000

Đại học quốc tế năm 1 , Cử nhân

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Anh

Mander Portman Woodward (MPW) Cấp học Điều kiện Mander Portman Woodward (MPW)

Academic scholarships

Giá trị: 10% - 50% học phí

Trung học

Newcastle University Cấp học Điều kiện Newcastle University

Vice-Chancellor’s Global Scholarships

Giá trị: £4000 tuition fee

Cử nhân , Thạc sĩ

University of Huddersfield Cấp học Điều kiện University of Huddersfield

Vietnam Academic Excellence Scholarships

Giá trị: Up to 4000

Cử nhân , Thạc sĩ

University of Stirling Cấp học Điều kiện University of Stirling

Undergraduate Scholarship

Giá trị: £ 2.000 - £ 8.000

Đại học quốc tế năm 1 , Cử nhân

University of East Anglia (UEA) Cấp học Điều kiện University of East Anglia (UEA)

International Development Scholarship

Giá trị: £17600

Cử nhân

Học bổng khác trên thế giới

Mount Saint Vincent University, Canada Cấp học Điều kiện Mount Saint Vincent University, Canada

Entrance Scholarship

Giá trị: $2,500-$28,000 CAD

Cử nhân

GPA 8.0 trở lên

Torrens University Australia, Australia Cấp học Điều kiện Torrens University Australia, Australia

Design Merit 20% Scholarship

Giá trị: 20% học phí

Cử nhân , Thạc sĩ

Central Queensland University (CQUniverisity), Australia Cấp học Điều kiện Central Queensland University (CQUniverisity), Australia

Vice – Chancellor 2019 for international students scholarship

Giá trị: 20% học phí năm học đầu tiên

Cử nhân , Thạc sĩ

California State University Northridge, USA Cấp học Điều kiện California State University Northridge, USA

University Scholarship

Giá trị: $7,500

Cử nhân

GPA 3,25

Fairleigh Dickinson University FDU - Vancouver Campus, Canada Cấp học Điều kiện Fairleigh Dickinson University FDU - Vancouver Campus, Canada

Graduate Scholarships

Giá trị: $1,000 to $10,000

Thạc sĩ