UAL International Postgraduate £5,000

UAL International Postgraduate £5,000

University of the Arts, London

Trường Đại học University of the Arts, London ( UAL) có trụ sở tại kinh đô sáng tạo của thế giới là sự kết hợp của sáu trường cao đẳng khác nhau, mỗi trường chính là một di sản độc đáo của nghệ thuật. Trường tạo ra môi trường học tập và giảng dạy phù hợp với từng cá tính, sở thích và hoài bão, từ thời trang đến nghệ thuật đỉnh cao, kiến trúc đến hình ảnh động, dệt may đến thiết kế nhà hát và rất nhiều ngành khác nữa.

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng University of the Arts, London
Tên chương trình học bổng UAL International Postgraduate £5,000
Loại học bổng Học bổng đầu vào
Cấp học Chứng chỉ sau đại học
Giá trị học bổng £5,000

Hạn nộp 18/6 - 15/10

Học bổng khác của trường

University of the Arts, London Cấp học Điều kiện University of the Arts, London

UAL International Postgraduate £40,000

Giá trị: £40,000

Chứng chỉ sau đại học

UAL International Post

Giá trị: £5,000

Chứng chỉ sau đại học

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Anh

University for the Creative Arts Cấp học Điều kiện University for the Creative Arts

Ones to Watch Scholarship

Giá trị: 10% - 20% - 50%

Cử nhân

Cấp học Điều kiện

Academic Excellent Scholarship

Giá trị: 500 GBP

Cử nhân

Bellerbys College Cấp học Điều kiện Bellerbys College

A-Level Scholarship

Giá trị: 20%

Trung học

GPA 3.2 - Tiếng Anh 6.0

Phỏng vấn

London Business School Cấp học Điều kiện London Business School

Masters in Finance Scholarship for Women

Giá trị: Up to 50%

Thạc sĩ

Bournemouth University Cấp học Điều kiện Bournemouth University

International Postgraduate Scholarship

Giá trị: 2000 - 5000

Chứng chỉ sau đại học

Học bổng khác trên thế giới

Fairleigh Dickinson University FDU - Vancouver Campus, Canada Cấp học Điều kiện Fairleigh Dickinson University FDU - Vancouver Campus, Canada

International Undergraduate Freshmen Scholarships

Giá trị: Up to $32,000 per year

Cử nhân

GPA A

SAT

University of Nebraska - Lincoln, USA Cấp học Điều kiện University of Nebraska - Lincoln, USA

Merit-based scholarship

Giá trị: $2000 - $15000

Cử nhân

Luther College High School, Canada Cấp học Điều kiện Luther College High School, Canada

Dome Scholarship

Giá trị: 1000

Trung học

The University of New South Wales - UNSW, Australia Cấp học Điều kiện The University of New South Wales - UNSW, Australia

UNSW Global Academic Award

Giá trị: 5,000 - 10,000 AUD for one time

Cử nhân

Canberra - University of Canberra (UC), Australia Cấp học Điều kiện Canberra - University of Canberra (UC), Australia

UNIVERSITY OF CANBERRA INTERNATIONAL HIGH ACHIEVER SCHOLARSHIP

Giá trị: 20% all tuition fee

Cử nhân , Thạc sĩ

GPA 85% - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học