MBA Scholarship

MBA Scholarship

Brunel University London
Brunel University London

Brunel University London

Uxbridge, England, UK

Hơn 80% các khóa học tại trường đại học Brunel University, London cung cấp chương trình thực tập/ học việc, và tuyệt vời hơn khi đến 95% sinh viên tốt nghiệp tại trường có việc làm tại Anh trong vòng 6 tháng. Đó chính là lý do khiến các bạn sinh viên quốc tế chọn Brunel University, London để học tập, tiếp tục con đường "thành công" trong tương lai.

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng Brunel University London
Tên chương trình học bổng MBA Scholarship
Cấp học Thạc sĩ
Giá trị học bổng  £6,500

Số lượng 30

Hạn nộp 13/12/2019
Điều kiện khác SV tham gia chương trình học MBA appliction form (bắt đầu từ 15/2/2019)

Học bổng khác của trường

Brunel University London Cấp học Điều kiện Brunel University London

International Excellence Scholarship 2019/20

Giá trị: £6,000

Thạc sĩ

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Anh

Anglia Ruskin University Cấp học Điều kiện Anglia Ruskin University

Sport Scholarship

Giá trị: £500 up to £12,500 (1 năm)

Cử nhân , Thạc sĩ

Bangor University Cấp học Điều kiện Bangor University

Country Scholarships

Giá trị: £1,000 - 5,000/năm

Cử nhân , Thạc sĩ

Học bổng xét tự động

Birmingham City University Cấp học Điều kiện Birmingham City University

BCU Achievement Scholarship

Giá trị: £3,000

Thạc sĩ

Tốt nghiệp ĐH hạng 1 hoặc 2 từ BCU và học tiếp lên thạc sĩ

University of Stirling Cấp học Điều kiện University of Stirling

The Western Union Foundation Global Scholarship Program

Giá trị: USD $2,500

Cử nhân

Sinh viên đăng ký học Full-time

Cardiff Metropolitan University Cấp học Điều kiện Cardiff Metropolitan University

Vice Chancellor Scholarship

Giá trị: £1,500

Thạc sĩ

Có bằng cấp liên quan, có kinh nghiệm

Học bổng khác trên thế giới

The University of Adelaide, Australia Cấp học Điều kiện The University of Adelaide, Australia

University of Adelaide College International Scholarship

Giá trị: 5% - 10%

Cử nhân

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

University of Melbourne, Australia Cấp học Điều kiện University of Melbourne, Australia

Melbourne School of Engineering Scholarship

Giá trị: $5,000 - $20,000

Thạc sĩ

Lake Ridge Academy, USA Cấp học Điều kiện Lake Ridge Academy, USA

Học bổng Mùa Xuân 2020 trường Lake Ridge Academy

Giá trị: 8.850 USD

Trung học

The University of Alabama at Birmingham (UAB), USA Cấp học Điều kiện The University of Alabama at Birmingham (UAB), USA

Automatic Merit Scholarship

Giá trị: $7,500

Cử nhân

Deakin University, Australia Cấp học Điều kiện Deakin University, Australia

Vietnam Partners Scholarship

Giá trị: 20% học phí

Cử nhân , Thạc sĩ

GPA Chương trình đại học: 8,2 trở lên; Chương trình sau đại học: 65% trở lên

Hoàn thành chương trình học của các trường Việt Nam theo danh sách