MBA Scholarship

MBA Scholarship

Brunel University London
Brunel University London

Brunel University London

Uxbridge, England, UK

Hơn 80% các khóa học tại trường đại học Brunel University, London cung cấp chương trình thực tập/ học việc, và tuyệt vời hơn khi đến 95% sinh viên tốt nghiệp tại trường có việc làm tại Anh trong vòng 6 tháng. Đó chính là lý do khiến các bạn sinh viên quốc tế chọn Brunel University, London để học tập, tiếp tục con đường "thành công" trong tương lai.

Xem thông tin chi tiết của trường
Tổ chức cấp học bổng Brunel University London
Tên chương trình học bổng MBA Scholarship
Loại học bổng 0
Bậc học Master
Giá trị học bổng  £6,500

Số lượng 30

Chuyên ngành
Hạn nộp 13/12/2019
Điều kiện tóm tắt
GPA
Tiếng anh
Điều kiện khác SV tham gia chương trình học MBA appliction form (bắt đầu từ 15/2/2019)

Học bổng khác của trường

Brunel University London

International Excellence Scholarship 2019/20

£6,000

3 năm

Chi tiết

Học bổng bạn có thể quan tâm

University of Dundee

Scholarship for Vietnamese student

50% học phí

Học sinh nhập học kỳ tháng 1/2020

Chi tiết

University of Greenwich

Scholarship for Vietnamese student

50% học phí

Học sinh nhập học kỳ tháng 1/2020

Chi tiết

Bangor University

Scholarship for Vietnamese student

50% học phí

Học sinh nhập học kỳ tháng 1/2020

Chi tiết

De Montfort University

Scholarship for Vietnamese student

50% học phí

Chi tiết

Ulster University

Master Scholarships

Up to £4000 scholarship

Tiếng anh 6.0

Học sinh nhập học kỳ tháng 1/2020

Chi tiết

Học bổng khác trên thế giới

Algoma University

The Award of Excellence

500 CAD

Học bổng đầu vào năm nhất đại học, không được renewable

GPA 6.0 - Ielts IELTS 6.0 trở lên

Được nhận Offer khóa full-time

Chi tiết

Algoma University

The Dean’s Award

1000 CAD

Học bổng đầu vào cho năm đầu tiên đại học

GPA 7.0 - Ielts IELTS 6.0 trở lên

Được nhận Offer khóa full-time

Chi tiết

Algoma University

The President’s Award

2.500 CAD

Học bổng đầu vào cho năm đầu tiên đại học, không được renewable

GPA 8.0 - Ielts 6.0 trở lên

Được nhận Offer khóa full-time

Chi tiết

Algoma University

The Chancellor’s Award

5000 CAD

Học bổng đầu vào năm nhất đại học được renewable tối đa 4 năm

GPA 9.0 - Ielts IELTS 7.0

Được nhận Offer khóa full-time

Chi tiết

Western Sydney University - Sydney Campus

Vice-Chancellor's Academic Excellence Postgraduate Scholarships

50% all tuition fee for 2 years

GPA 5.95/7 - Ielts Đáp ứng yêu cầu học bổng

Chi tiết