Creative Start Scholarship

Bournemouth University
Trường cấp học bổng Bournemouth University
Loại học bổng Học bổng đầu vào
Cấp học Chứng chỉ
Giá trị học bổng 2000 - 5000

Học bổng khác của trường

Bournemouth University Cấp học Điều kiện Bournemouth University

Academic Excellence Scholarship

Giá trị: £3,500

Chứng chỉ sau đại học

Early Payment

Giá trị: 1500 GBP

Dự bị đại học , Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

Foundation Progression Bursary

Giá trị: £3,000

Dự bị đại học

PG Progression Bursary

Giá trị: £5,000

Chứng chỉ sau đại học

UG Progression Bursary

Giá trị: £3,000

Cử nhân

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Anh

The University of Northampton Cấp học Điều kiện The University of Northampton

Vietnam Scholarship

Giá trị: 50% học phí

Thạc sĩ

GPA 2.5

Lancaster University Cấp học Điều kiện Lancaster University

Lancaster Global Scholarship

Giá trị: £5,000

Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

Aberystwyth University Cấp học Điều kiện Aberystwyth University

Music Scholarships 

Giá trị: £650

Cử nhân

Nộp đơn đăng ký cho trường

The University of Law Cấp học Điều kiện The University of Law

Business First Scholarships

Giá trị: £5,000

Chứng chỉ sau đại học

Newcastle University Cấp học Điều kiện Newcastle University

Pathway Scholarship

Giá trị: £20,000

Học bổng khác trên thế giới

Brock University, Canada Cấp học Điều kiện Brock University, Canada

International Curriculum Award

Giá trị: $1.000

Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

La Trobe University, Australia Cấp học Điều kiện La Trobe University, Australia

La Trobe International Scholarships

Giá trị: 20%, 25%, 30% học phí mỗi năm

Thạc sĩ

GPA 55% trở lên - Tiếng Anh IELTS 6.5( no band under 6.0)

California State University Northridge, USA Cấp học Điều kiện California State University Northridge, USA

Matador Scholarship Program

Giá trị: $250 đến $8,000

Cao đẳng , Cử nhân , Thạc sĩ

GPA 3.0 or 3.5

Culver Stockton College, USA Cấp học Điều kiện Culver Stockton College, USA

Học bổng trường Culver Stockton College

Giá trị: 6.695 USD

Cử nhân

Illinois Institute of Technology, USA Cấp học Điều kiện Illinois Institute of Technology, USA

Housing scholarship

Giá trị: 4,000 USD

Thạc sĩ