Undergraduate Scholarship

Undergraduate Scholarship

Cardiff Metropolitan University
  • Top 70 các trường Đại học tại Anh Top các trường Đại học hiện đại tốt theo bảng xếp hạng REF2014
  • 6 lần liên tiếp trường đạt danh hiệu hỗ trợ sinh viên quốc tế tốt nhất ở Anh
  • 96.4% sinh viên sau khi tốt nghiệp tìm được việc làm/ học lên cao hơn ở Anh
Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng Cardiff Metropolitan University
Tên chương trình học bổng Undergraduate Scholarship
Loại học bổng Học bổng đầu vào
Cấp học Cử nhân
Giá trị học bổng £1,000

Học bổng khác của trường

Cardiff Metropolitan University Cấp học Điều kiện Cardiff Metropolitan University

Global Wales Postgraduate Scholarship

Giá trị: £10,000

Chứng chỉ sau đại học

South East Asia Scholarship Award

Giá trị: 50%

Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

MBA Scholarship

Giá trị: £1,500

Thạc sĩ

Alumni scholarship

Giá trị: 25%

Chứng chỉ sau đại học

Vice Chancellor Scholarship

Giá trị: £1,500

Thạc sĩ

Có bằng cấp liên quan, có kinh nghiệm

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Anh

Aberystwyth University Cấp học Điều kiện Aberystwyth University

UNI SCHOLARSHIPS

Giá trị: £1,000

Cử nhân

các thí sinh đạt điểm tổng hợp cao nhất của cả hai bài thi

The University of Hull Cấp học Điều kiện The University of Hull

Graduate PGT Scholarship

Giá trị: £1,000

Chứng chỉ sau đại học

Robert Gordon University Cấp học Điều kiện Robert Gordon University

Full-time on Campus Undergraduate

Giá trị: GBP 3,000

Cử nhân

Birmingham City University Cấp học Điều kiện Birmingham City University

Undergraduate Scholarship:

Giá trị: GBP 2,000

Cử nhân

University of Strathclyde Cấp học Điều kiện University of Strathclyde

Faculty of science Undergraduate Scholarship

Giá trị: £4,000 - £6,000

Cử nhân

Học bổng khác trên thế giới

Western University, Canada Cấp học Điều kiện Western University, Canada

Western Internaitonal scholarship

Giá trị: $25,000

Cử nhân

GPA 90% trở lên

Texas A&M University - Corpus Christi, USA Cấp học Điều kiện Texas A&M University - Corpus Christi, USA

International Islander Scholar

Giá trị: $1,001 - $2,000

Cử nhân

GPA 3.2/4.0

Willowdale High School, Canada Cấp học Điều kiện Willowdale High School, Canada

Excellent Scholarship - Willowdale High School

Giá trị: 3.000 - 4.000 CAD

Trung học

GPA 9 - Tiếng Anh Ielts 6.5 hoặc Toefl 85

Bài Essay nói về ước mơ

Monash University, Australia Cấp học Điều kiện Monash University, Australia

Pharmacy International Undergraduate Merit Scholarship

Giá trị: Up to $100.000

Cử nhân

GPA Dành cho sinh viên có thành tích học tập cao nhất - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Charles Darwin University, Australia Cấp học Điều kiện Charles Darwin University, Australia

Sydney Scholarship

Giá trị: 25% all tuition fee

Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học