School of Geagraphical and Earth Science PGT Excellence Adwards

School of Geagraphical and Earth Science PGT Excellence Adwards

University of Glasgow
University of Glasgow

University of Glasgow

Glasgow, Scotland, UK

Đại học University of Glasgow là trường đại học nói tiếng Anh lâu đời thứ 4 ở Vương quốc Anh (sau Đại học Cambridge, Đại học Oxford, Đại học St Andrew). Nếu bạn quyết định du học Anh và lựa chọn đây là điểm đến của mình thì bạn có thể lựa chọn nhiều chương trình giảng dạy từ bậc dự bị đại học cho tới tiến sỹ, với hàng trăm chuyên ngành khác nhau như: Tài chính, Luật, Kinh tế, Kinh doanh, Y tế, …

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng University of Glasgow
Tên chương trình học bổng School of Geagraphical and Earth Science PGT Excellence Adwards
Loại học bổng Học bổng đầu vào
Cấp học Chứng chỉ sau đại học
Giá trị học bổng £10,000

Điều kiện chi tiết

SV quốc tế có offer có điều kiện hoặc không điều kiện vào Masters programme có thành tích xuất sắc và có điểm tương đương với 1st class UK-equivalent honours degree of 70% and above. 

Học bổng khác của trường

University of Glasgow Cấp học Điều kiện University of Glasgow

Glasgow International College Pathway Scholarship

Giá trị: 20,000 GBP

School of Computing Science: International Excellence Adwards

Giá trị: £10,000

Chứng chỉ sau đại học

ASBS Global Challenges Scholaship

Giá trị: 100%

Chứng chỉ sau đại học

Adam Smith Discount

Giá trị: 20%

Chứng chỉ sau đại học

Undergraduate Excellence Scholarship

Giá trị: £7,000

Cử nhân

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Anh

Aberystwyth University Cấp học Điều kiện Aberystwyth University

Sports Scholarships

Giá trị: £500

Cử nhân

University of Worcester Cấp học Điều kiện University of Worcester

International Undergraduate Scholarships

Giá trị: £1000-£3000

Cử nhân

London Business School Cấp học Điều kiện London Business School

LBS Technology and Engineering Scholarship

Giá trị: Upto 50%

Thạc sĩ

St Mary’s University, Twickenham Cấp học Điều kiện St Mary’s University, Twickenham

The Stage Acting scholarships

Giá trị: Full tuition fees/3 năm học

Cử nhân

University of Birmingham Cấp học Điều kiện University of Birmingham

Merit-based Academic Scholarship

Giá trị: £3,000 - £5,000

Dự bị đại học , Dự bị thạc sĩ

GPA 8.5 trở lên

Personal Statement và Interview

Học bổng khác trên thế giới

University of Canada West, Canada Cấp học Điều kiện University of Canada West, Canada

UCW - Scholarships for Academic Excellence

Giá trị: $ 10,000-$ 20,000

Cử nhân

Central Queensland University (CQUniverisity), Australia Cấp học Điều kiện Central Queensland University (CQUniverisity), Australia

The International Student Scholarship

Giá trị: 20% học phí

Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

The University of New South Wales - UNSW, Australia Cấp học Điều kiện The University of New South Wales - UNSW, Australia

SecEDU Honours Scholarship UGCA1568

Giá trị: $8,000 for 1 year

Cử nhân

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

La Trobe University, Australia Cấp học Điều kiện La Trobe University, Australia

La Trobe International Scholarships

Giá trị: 15% - 25%

Cử nhân

GPA WAM tối thiểu 7.0 - Tiếng Anh IELTS 6.0( no band under 6.0

Southern Cross University - SCU, Australia Cấp học Điều kiện Southern Cross University - SCU, Australia

SCU International Women in STEM Scholarship

Giá trị: $8,000

Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

GPA Đáp ứng nhu cầu đầu vào của môn học - Tiếng Anh Đáp ứng nhu cầu đầu vào của môn học